Mag Jezus impact hebben op jouw leven?

19

jul

Gastblogger

In mijn jeugd heb ik ergens altijd wel geweten dat God bestaat. Ik hoorde over God en Jezus als ik bij mijn opa en oma was, en ook op de christelijke basisschool waar ik onderwijs kreeg over de Bijbel. Ik genoot altijd van die mooie verhalen uit de Bijbel, maar meer dan dat ook niet. Het had geen impact op mijn leven, totdat ik op een dag een ontmoeting had met de Man achter deze verhalen en Hij mijn leven totaal veranderde.

Een ontmoeting met Jezus verandert levens

Ik herinner het nog als de dag van gisteren dat ik een ontmoeting had met Jezus, mijn Redder en Verlosser. Het was een keerpunt in mijn leven. Mijn ontmoeting met Jezus bleef niet zonder enige verandering. Het had een enorme impact. In de Bijbel staan verschillende verhalen van mensen die een ontmoeting hadden met Jezus, en meestal bleef dit ook niet zonder gevolgen. Daar waar Jezus een ontmoeting had met mensen, had dit effect op hun leven. Het had invloed op hun manier van denken en handelen. Jezus had impact!

Zacheüs is zo’n voorbeeld van een persoon van wie we kunnen zeggen dat zijn ontmoeting met Jezus impact heeft gehad op zijn leven. We kunnen het verhaal lezen in Lukas 19: 1-10. Het feit dat Jezus Zacheüs uit die boom riep, bleef niet zonder gevolgen. Jezus had impact op het leven van Zacheüs, en dat is wat Jezus ook wil uitwerken in het leven van jou en mij!

Jezus roept jou uit de boom

Zacheüs was een rijke oppertollenaar uit Jericho, wat inhield dat hij belastinggeld ophaalde bij de mensen van de stad. Toen Zacheüs gehoord had dat Jezus in de stad was, wilde hij zien wie deze man nu eigenlijk was. Ik stel me dan zo voor dat Zacheüs verhalen gehoord heeft en nieuwsgierig is geworden. Maar Zacheüs was niet de enige die nieuwsgierig was naar Jezus, het was druk in de straten. Doordat Zacheüs klein van stuk was en door de drukte geen goed zicht had, liep hij vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus goed te kunnen bekijken. Toen Jezus bij de vijgenboom aankwam keek Hij omhoog en zei: “Zacheüs, haast je naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.” (Lukas 19:5, HSV)

Jezus roept Zacheüs uit de boom. Jezus zegt daar eigenlijk “Rechtvaardige, haast je naar beneden.’ Want dat is wat de naam van Zacheüs betekent: ‘rechtvaardige’. Jezus ziet niet naar zijn zonde, nee, Jezus roept hem bij zijn naam en toont hier Zijn liefde en genade aan Zacheüs.

Jezus wil ook jou ontmoeten vandaag.  Je mag ervoor in een boom klimmen, maar Jezus wil ook gewoon komen op de plek waar je nu bent. Daar kijkt Hij je aan. Hij ziet je en noemt je bij je naam!

Impact

Het feit dat Jezus Zacheüs zag en bij zijn naam riep en bij hem wilde komen, zorgde ervoor dat Zacheüs in alle haast uit de boom kwam en Jezus ontving met grote blijdschap. Deze ontmoeting bleef niet zonder gevolgen. Jezus had impact in het leven van Zacheüs.

Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.
– Lukas 19:8 (HSV)

Zo wil Jezus ook impact hebben in het leven van jou en mij. Hij wil niet dat je in de boom blijft hangen om van een afstandje naar Hem te kijken. Jezus wil gekend worden. Jezus ziet jou, Hij roept jou en wil graag bij je komen. Gewoon in de situatie waarin je zit. Je hoeft niet eerst alles op orde te maken. Jezus komt in gebrokenheid om te herstellen, zo wil Hij impact hebben op jouw leven.

Aan de slag!

De impact van Jezus op jouw leven is een getuigenis van Zijn genade en enorme liefde. Er zit een enorme kracht in het delen van getuigenissen. Zo kan jouw getuigenis impact hebben op het leven van iemand anders. Laten we elkaar bemoedigen en deel in de comments welke impact Jezus op jouw leven heeft.

Deel deze overdenking

  1. Pauline schreef:

    Ha Carola,
    Wat een mooie overdenking! Jezus kwam mijn leven binnen toen ik 16 was. Ik mag al 38 jaar met Hem wandelen! En wat heeft Hij mij veel geleerd en doet Hij nu nog elke dag! O.a. door deze mooie overdenking! Dankjewel daarvoor! Maar vooral dank aan Jezus die nooit afgehaakt is op mijn levenspad als ik soms alle kanten op ging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap