De zomer als symbool voor de wederkomst van Jezus

18

jul

Suzanne Verschoor

De bomen en struiken zijn weer groen, de zon breekt door, de warmte stroomt langzaam ons land binnen, de bloemetjes bloeien. Meer mensen komen hun huizen uit, de straten beginnen weer te leven en we komen weer in beweging. Het is zo heerlijk om te zien dat de wereld weer kleur krijgt en de mensen en dieren weer nieuwe energie. De zomer is aangebroken! Vandaag zien we hoe de zomer symbool staat voor de wederkomst van Jezus!

De zomer

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.
– Genesis 8:22 (HSV)

Bovenstaande tekst is Gods belofte. De aarde is verwoest, het water is weer gezakt en Noach brengt een brandoffer als blijk van dankbaarheid dat hij en zijn gezin deze grote vloed hebben overleefd. De bijbel kent twee seizoenen: zomer en winter. Deze zijn net zo tegenstrijdig als dag en nacht. Bij nacht denk ik aan winter: donker, minder energie. Bij dag aan zomer. Na de nacht breekt er een nieuwe dag aan, en zo zal de winter ook plaats maken voor de zomer. Dat is een fijne belofte.

De wederkomst

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.

Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.
Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is.
– Lukas 21:25-31 (HSV)

Jezus vergelijkt Zijn terugkomst op de aarde met het aanbreken van de zomer. Er zullen eerst vreselijke dingen gebeuren, waar we bang van kunnen worden. De aarde verliest bij wijze van spreken haar groene blad, de bloemen verwelken, het wordt koud en het wordt donker. De aarde zal door een vreselijk barre winter heen moeten, voordat de zomer, het Koninkrijk van God, de winter weg zal vagen en alles voorgoed open mag bloeien. De eeuwigdurende zomer breekt dan aan!

Klaarstaan voor de zomer

Of we al in die laatste winter zitten? Ik denk het wel. Maar hoe lang deze winter duurt en wanneer het Koninkrijk van God aan zal breken, dat weet niemand, behalve God zelf.

Zo staat in Marcus 13:32 (HSV):  “Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.”

Jezus geeft ons de opdracht om iedere dag klaar te staan voor zijn terugkomst. In Lukas 12:40 (HSV) zegt Hij: “U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”

Sommigen denken het uit te kunnen rekenen wanneer Jezus terugkomt, maar als Jezus dit zelf niet eens weet, dan kunnen wij als mensen onze vingers daar niet aan branden. Daarentegen roept Jezus ons op om waakzaam te zijn, door élke dag klaar te staan voor die aankomende, mooiste en nooit ophoudende zomer van Gods Koninkrijk.

Dat is een warm vooruitzicht!

Aan de slag!

 • Luister het lied ‘People get ready, Jesus is coming’ van Crystal Lewis.
 • Denk na over hoe de belofte van de zomer die gaat komen er volgens jou uit zal zien.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Maakt het je ook weleens bang?

  • Suzanne Verschoor schreef:

   Ja zeker! Soms denk ik ook: wacht U alstublieft nog maar even met terugkomen, er is nog te veel wat ik in dit leven wil doen. Dat is menselijk. Gelukkig weten we dat we de belofte hebben dat alles goed komt, dat is ook weer een houvast in moeilijke tijden voor mij!

   • Nuchter schreef:

    Het is niet iets om bang voor te zijn, het is iets om naar uit te zien. Zoals een bruid ook niet bang is om haar bruidegom te ontmoeten, maar daar énorm naar uitziet. Zó mogen wij uitzien naar ónze Bruidegom. Hij is voor ons een plaats aan het bereiden.
    We kunnen hoogstens “bang” zijn voor de mensen die achter blijven die Hem nog niet kennen en die een héle zware tijd tegemoet zullen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap