Wat zegt de Bijbel over het zetten van tatoeages?

26

jun

Sara-Maria Smit

Ik herinner me een Skype gesprek met mijn vriendin een aantal jaar geleden. “Saar,” zei ze, “ik heb wat nieuws en ik weet dat je het niet leuk gaat vinden.” en ze keek me met lachende ogen aan. Mijn vriendin en ik zijn zusjes in Christus, maar verschillen soms als dag en nacht van elkaar. Ik wist wat ik kon verwachten. Met een ‘big smile’ liet ze trots haar nieuwe tatoeage zien.

Mijn gedachten schoten naar mijn zus, die baalde van haar tatoeage toen ze na haar pubertijd weer bij Jezus wilde horen. Mijn gedachten schoten ook even naar mijn gelovige moeder, die heel verdrietig zou zijn als ik een tatoeage zou zetten. Toen keek ik weer naar mijn vriendin. Op haar pols stond duidelijk een kruis getatoeëerd met daaronder “Jeremia 29:11”. Ik zag hoe blij ze er mee was. Voor altijd stond er een Bijbeltekst op haar arm! Is dit nu verkeerd? Hoe kan het toch dat we zo’n verschillende kijk hebben op tatoeages? Wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?

Mijn lichaam is niet van mij

Het is dus wel duidelijk dat er heel veel verschillende meningen zijn over tatoeages, ook onder christenen. Misschien wel vooral onder christenen, want christenen kijken niet alleen naar wat zij mooi vinden, maar naar wat God mooi zou vinden, toch? Christenen zijn geen ‘baas in eigen buik’ en ook geen baas over hun eigen arm of enkel. Ons lichaam hebben we van God gekregen en als we God willen volgen, willen wij dat ook met ons lichaam, als een tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19). Het is daarom alleen maar logisch dat we onze antwoorden zoeken in de Bijbel als het gaat om hoe we met ons lichaam omgaan. Sommige dingen zijn ten behoeve van het leven dat God gaf, zoals een operatie aan je knie. De vraag of iets goed is, wordt veel ingewikkelder als datgene wat je wilt doen helemaal niet nodig is, zoals een tatoeage, oorbellen of andere piercings. Die zijn allemaal niet echt nodig, maar je wilt het omdat je het leuk of mooi vindt.

Wetten voor Israël

In de wetten van het volk Israël zijn veel regels te vinden over het behandelen van hun lichaam. Zo staat er in Leviticus 19: 28: “U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.”. Toen Israël deze wetten kreeg, was tatoeëren blijkbaar in zwang bij de volken om hen heen. Dit hoorde hoogstwaarschijnlijk bij de afgodendienst en rituelen rondom het vereren van doden. Zo was het in Egypte normaal om een tatoeage van een Egyptische godheid aan te brengen op bijvoorbeeld je arm. God maakte keer op keer duidelijk dat Hij wilde dat de Israëlieten anders zouden zijn dan de volkeren om hen heen. Zij dienden God zonder afbeeldingen van Hem te maken en hadden respect voor hun lichaam (zo waren bijvoorbeeld mensenoffers of andere verminkingen van het lichaam ook nadrukkelijk verboden).

Om deze reden waren de Israëlieten verboden tatoeages bij zichzelf aan te brengen. Uit andere teksten in de Bijbel blijkt dat we goed voor ons lichaam moeten zorgen. Paulus noemt het lichaam een ‘tempel van de Heilige Geest’ (1. Kor. 6:19) en het is duidelijk dat we niet alleen met onze ziel, maar ook met ons lichaam zullen opstaan uit de dood (Fil. 3:21)! God schiep zelfs eerst Adams lichaam en blies toen Zijn levensadem in zijn neus (Gen. 2:7). Je lichaam heb je dus van God gekregen en hoort net zo goed bij jou als je ziel. Ook in de Psalmen komen we dit tegen. Zo schrijft David: “U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven.” (Psalm 139:13) en “Hij heeft ons gemaakt” (Psalm 100:3). David wist dat God zijn lichaam gemaakt had en dat hij zijn lichaam ook tot eer van God moest gebruiken. Mogen we ons lichaam dan zomaar veranderen?

Apart gezet

De Bijbel spreekt over onze levensstijl (en daar hoort onze fysieke uitstraling bij) als christen en dat wij anders zijn dan de anderen. Net zoals dat de Israëlieten anders moesten zijn dan de volken om hen heen, moeten we als christenen anders zijn dan de wereld om ons heen (Ex. 19:5-6). Petrus grijpt hier ook op terug en zegt over de gemeente van God: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte.” – 1 Petrus 2:9 (HSV). Heilig betekent hier ‘apart gezet voor God’. ‘Wat heeft dit met tatoeages te maken?’ zou je kunnen denken. Nou, je zou je kunnen afvragen: bij welke wereld horen tatoeages? Welke cultuur hoort daarbij? Jezus zegt over Zijn kinderen: “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Joh. 17: 18). Als christen willen we het liefst ver wegblijven van culturele uitingen die iets anders uitzenden dan ‘Ik ben christen’.

Maar tatoeages nú dan?

Wat als het vandaag de dag anders is? Wij gebruiken meestal geen tatoeages om doden te vereren en de cultuur rondom tatoeages verandert ook steeds meer. Vroeger was het misschien zo dat alleen bepaalde types tatoeages durfden te zetten, maar tegenwoordig hebben veel nette meisjes ook gewoon een subtiele tatoeage op hun pols. In Amerika is het vrij normaal voor christenen om ergens een Bijbeltekst getatoeëerd te hebben. En trouwens… ook in de Bijbel kunnen we zien dat bepaalde inkervingen wel geoorloofd waren, zoals oorbellen bij slaven die er voor kozen bij hun meester te blijven (Deut. 15:17) en in Ezechiël staat zelfs met beeldspraak beschreven dat God glorie gelegd heeft op Zijn volk door hen “een ring door de neus en oorbellen aan de oren” te doen (Ezech. 16:12, hoewel vanuit het Hebreeuws ook te vertalen als ‘ring aan de neus’).

Jouw lichaam tot eer van God

De Bijbel is in ieder geval duidelijk over dat we ons lichaam tot eer van God moeten gebruiken. Daarom schrijft Paulus aan de gemeente in Rome: “Ik roep u ertoe op, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”- Rom 12:1 (HSV). Wat een mooi beeld hè? Een levend offer! Zo kunnen we God ons lichaam en alles wat we daarmee doen, aanbieden aan God als een offer waar we Hem mee willen eren en verblijden.

De Bijbel waarschuwt ons ook voor het gebruiken van ons lichaam tot eer van onszelf. Zo schrijft Petrus bijvoorbeeld specifiek aan vrouwen: “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden, of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.” – 1 Petrus 3: 3-5 (HSV). Zegt hij hiermee dat een gouden ketting fout is? Nee, er zijn ook teksten in de Bijbel die positief spreken over sieraden. Petrus weet wel dat veel vrouwen een onzekerheid hebben en mooi en leuk gevonden willen worden. Hij zegt: draag geen sieraden voor mensen om je heen, maar draag het sieraad dat kostbaar is voor God! Wat bijzonder dat een zachtmoedige en stille geest voor God een sieraad is. Gods gedachten zijn zo veel hoger dan onze gedachten.

Aan de slag!

In deze blogs hebben we verschillende Bijbelse lessen geleerd die wat te zeggen hebben over tatoeëren. Bijvoorbeeld dat ons lichaam niet van onszelf is, maar van onze Schepper en dat we als christenen anders zijn dan de andere bewoners van de aardbol, omdat we apart gezet zijn voor God. Deze lessen zijn terug te leiden tot één hoofdsgedachte: eer God met je zijn. Met andere woorden: “Heb de Heere, uw God, lief, met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand” (Mattheüs 22: 37). Daarbij hoort dus ook ons lichaam!

Bedenk voor jezelf hoe jij vandaag met je lichaam en hele zijn God kunt eren en probeer je hier vandaag van bewust te zijn.

Deel deze overdenking

 1. Noémi Wiegman schreef:

  Eerlijk gezegd vind ik het bizar om deze blog te lezen. Over tattoos zijn de meningen enorm verdeeld inderdaad, dus dat de schrijfster daar duidelijk van mening over verschilt (ik heb meerdere tattoos) is merkbaar en prima.
  Maar wat mij het meest opmerkte is de zin “Petrus weet wel dat veel vrouwen een onzekerheid hebben en mooi en leuk gevonden willen worden.”
  Ik kan er echt niet bij dat dat hier staat? Ik vind het gewoon een beetje schadelijk welke gedachtegang ik hier lees. Het wijst echt op een idee dat vrouwen de bevestiging (van mannen) nodig hebben om zich goed te voelen over zichzelf. Over tattoos twisten, prima. Maar dit vind ik echt een beetje raar en vind het oprecht jammer dat dit in een blog is geschreven.

  • Martine schreef:

   Helemaal met je eens.

  • Sara-Maria schreef:

   Hoi Noémi,
   Wat vind ik het jammer om te lezen dat je het niet zo’n mooie blog vond… Ik denk eigenlijk dat ik helemaal niet zo duidelijk van mening verschil met jou. Ik ben niet tegen tatoeages. Ik zou er zelf nooit één zetten inderdaad, maar dat komt omdat het in mijn situatie niet tot eer van God zou zijn. In principe ben ik net zo goed tegen een skivakantie, als deze niet tot eer van God gehouden wordt 😉 Zoals Paulus schrijft: of je nu eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God (1 Kor. 10:31).
   De zin dat jouw vooral pijn deed, heb ik natuurlijk nooit zo bedoeld. Vrouwen hebben, net als mannen, alleen maar bevestiging nodig van één Man, en dat is Jezus! In Hem hebben we alles en we hebben zeker geen bevestiging nodig van de mensen om ons heen. Ik wil ook niet suggereren dat álle vrouwen een zwak hebben om mooi of leuk gevonden te worden en ik wil al helemaal niet suggereren dat dat bij mannen anders is. Toch denk ik dat heel veel mensen hangen naar bevestiging of eer van mensen om ons heen en dat zien we dus ook terug in de Bijbel. Ik spreek in deze blog natuurlijk vooral de vrouwen aan, omdat ZijLacht een vrouwenplatform is. Excuses voor de onduidelijkheid. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is wat ik bedoel! 🙂
   Liefs en sjalom,
   Sara-Maria

   • Bertram Troost schreef:

    Mooie blog en het is in Gods ogen volkomen nutteloos om je lichaam onder te laten kerven met iets wat jij graag wilt. Wat enkel voor Hem werkelijk belangrijk is dat je je hart aan Hem geeft en dat je Zijn zoon als verlosser aanneemt. God zag dat het goed was staat er in Genesis, Hij gaf niemand plakplaatjes als Hij het nodig had gevonden had Hij het met de schepping er wel bij gegeven!

 2. Swen schreef:

  Fijne blog

 3. Ewald van Wijnsberge schreef:

  De blog is m.i. goed opgestelt en laat ruimte voor eigen interpretatie. Persoonlijk ben ik van mening dat Christenen vaak te druk bezig zijn met het beoordelen/veroordelen van anderen. Dat laat ik liever over aan God/Jezus. Verder ben ik van mening dat God in al Zijn geboden eigenlijk maar één ding voor ogen heeft. Dat is zoals Jezus het zegt: “Hebt uw naaste lief als uzelf en God boven alles”. Het draait er bij God dus om dat we goed met elkaar omgaam en hem boven alles lief hebben en eren. Betekent dat dan zoaks gesuggereert in de Blog dat je alkeen maar iets kan of mah als het tot eer van God is? Dat geloof ik niet. Mensen kunnook gewoon dingen doen die nodig zijn of leuk zijn. Belangrijk is dat je je acties kunt verantwoorden aan God. Als ze niet God verlogenen of iets doet ten nadele van je relatie met God, dan zie ik het probleem niet. Een vrouw die make-up op doet, doet dat niet ter ere van God. Ze doet dat omdat ze het mooi vindt (meestal). Ik geloof niet dat dat een probleem is. Net zoals mooie kleding aantrekken geen probleem is. Of je haar kappen of oorbellen in doen. Het wordt pas een probleem als je jezelf of God ermee schaat. Voor een tattoo geldt mijn inziens het zelfde. God wil geen andere afgoden voor zijn aangezigd. Als je tattoo gewoon een mooi siraad voor je is of het heeft een positive mening, dan hoeft dat geen belemmeeing te zijn. Worden de tattoos zo belangrijk dat het een soort afgod vood je wordt (zoals sport dat ook kan zijn) dan kan dat dus wel een belemmering worden jn je relatie met God. Ook kunnen tattoos met een duidelijke wereldse/duivelse betekenis onterend zijn voor je lichaam en ern verlogening van God zijn. Dan is een tattoo m.i. dus niet goed. Of een tattoo bijbels gezien fout is, moet wat mij betreft dus niet beantwoord worden met de vraag of het God erend is, maar met de vraag of het God onterend is. Verder denk ik dat God eren met geest ziel en lichaam niet betekend dat je je lichaam niet mag versieren. Ik eer God met mijn lichaam door zang en dans. Zolang een versiering niet God onterend is zie ik geen probleem. De opmerking dat als God wilde dat we plakplaatjes op ons lichaan hebben dat hij die dan wel gegeven had bij de schepping slaat nergens op. God heeft ons bij de schepping ook geen boot of vliegtuig of vleugels gegeven. Toch varen en vliegen we. God heeft ons wel creativiteit gegeven en de vrijheid om eigen beslissingen te maken. Het enig dat Hij van ons vraagt is om onze naasten lief te hebben als onzelf en Hem noven alles. Zolang we daar geen afbraak aan doen met een versiering is het geen probleem. Als je de Geest van God toelaat, dan zal Hij je overtuigem van wat goed is en wat niet. Laat je dus geen slavenjuk opleggen door anderen. Het is de Geest van God die je leraar is. Wees dus voorzichtig met je woorden en zorg dat ke niet op de stoel van God gaay zitten door anderen te veroordelen voor de splinter die je in hun ogen (denkt) te zien.

 4. Elma van Oostrum schreef:

  Op zich een gpede blog, al ben ik het niet met alles eens.
  Ik wil nog even aanvullen: 1 Cor.10:23
  Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
  31: …of wat gij ook doet, doet het alles ter ere van God.
  En Spreuken 21:5 komt neer op(denk ik😉); maak geen haast!
  Ik gebruik mijn tatoo’s om anderen te vertellen hoe ik over bepaalde dingen/’t geloof denk (áls ze ernaar vragen!).

 5. Barry schreef:

  Toevallig is dit weer actueel in mijn omgeving. Wij hebben ons vaak in dit onderwerp verdiept. Tegenwoordig zijn tattoos weer helemaal in, in de wereld allereerst maar ook onder christenen een hype. Ik persoonlijk denk dat het niet goed is. Het werkt 9 van de 10 keer verslavend. Het is een gelijkvormigheid aan de wereld en zeker niet te vergelijken met make-up of kleding. Dat kan je immers weer veranderen of afhalen. Een tattoo zit levenslang in je lijf. Het vereert in veel gevallen wel doden. Hoeveel in mijn omgeving (Christenen) een herinnering aan een overleden dierbare (zelfs dieren) getatoeëerd hebben, zegt mij dat de keuze na een eerste tattoo gemakkelijker wordt. Ik maak mij zorgen hierover. Want het is niet zomaar ongedaan te maken. En zeker, God gaat hierover. Wij mogen niet veroordelen, maar ik zie zelfs mogelijk verband tussen dit soort keuzen en verblind zijn voor gevaren. Ooit kan het zover komen dat een anti christ figuur gaat verplichten om een nummer te nemen op hand of voorhoofd staat in de Bijbel. Zonder zou je niet kunnen kopen of verkopen. Ik denk daar wel eens over na. Hoe gemakkelijk zou iemand die voor de leuk een gewone tattoo neemt omdat iedereen dit neemt en het zo leuk staat…. Dan ook die stap zet, voor het gemak daarvan. Geestelijk leiders gaan velen voor in de tattoo hype, ook vooral muziek artiesten. Voorbeeld doet volgen….wie wil jij navolgen.. Ik hoop en vooral bid dat keuzen in gebed met God gemaakt worden. En bij twijfel… gewoon niet .oversteken is een gemeend advies.

 6. Peter schreef:

  Ik ben van mening, dat wanneer je geen met tattoos niemand pijn mee doet ofschaadt of dat ze in ieder geval niet demonisch van aard zijn er geen probleem mee is. Belangrijkste gebod is heb uw naaste lief als u zelf en probeer goed en rechtvaardig te leven en geloof in God en Jezus. Dan maakt een tattoo echt niks uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap