Geduld en de timing van God

25

jun

Vivian Straver

Noach wachtte op de instructies van God tot hij met zijn gezin en de dieren de ark verliet. Sarah wachtte met Abraham totdat zij zwanger werd en een zoon ter wereld bracht. Jozef wachtte op het plan dat God met hem had, terwijl hij door zijn broers gepest werd en in gevangenis zat. Mozes dwaalde veertig jaar met het volk Israël door de woestijn, wachtend op het beloofde land. Job wachtte op Gods redding in de kwelling die de duivel hem liet doorstaan. En net zoals al deze geloofshelden uit het Oude Testament, wachtten wij ook op de komst van Jezus Christus. Ieder van deze geloofshelden moest wachten op een levensveranderende ingreep van God. Zij moesten geduld hebben, en wij ook. Waarom zou je wachten, en hoe moet je wachten op God?

Wachttijd is een begrip dat we in onze samenleving niet uit kunnen staan. Er is altijd een manier om je te frustreren over andermans traagheid of om het heft in eigen hand te nemen. Paradoxaal? We verwachten iets van God, daarom brengen we het in gebed bij Hem, maar we gaan vervolgens zelf aan de slag. God heeft het beste met ons voor, dus wanneer Hij zegt dat Hij voor ons zal zorgen – dan zal Hij dat ook doen. Soms zijn we net als Saul, die God wel wil vertrouwen, maar toch te ongeduldig is.

Saul’s geduld en de timing van God

Koning Saul heerste net een jaar over Israël toen hij een leger samenstelde van drieduizend man. Met dat leger trok hij vol goede moed ten strijde naar de Filistijnen. Saul heeft de opdracht gekregen van Samuël om zeven dagen te wachten met strijd voeren, totdat Samuël zelf zou komen voor het uitvoeren van het brandoffer. Eenmaal oog in oog met de Filistijnen wordt het leger van Saul bang, ze vluchtten naar de grotten toe. Saul kan niet langer wachten: hij neemt het heft in eigen hand en brengt het brandoffer zelf, in plaats van te wachten op Samuël. Niet veel later komt Samuël aan in het legerkamp, en sprak tot Saul. Saul verliest de strijd en zijn heerschappij omdat hij niet op de timing van God vertrouwde.

‘U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen standhouden.’ (1 Samuël 13:13-14a, HSV)

Jouw geduld en de timing van God

Het voorbeeld van Saul wordt als niet nastrevenswaardig gesteld. Saul dwingt de aanwezigheid van God af door zelfstandig het offer te brengen – in plaats van te wachten op Samuël. Misschien zijn wij niet veel beter dan Saul, maar dan in onze situaties. Saul dwingt de betrokkenheid van God af, en hoopt zo een goed resultaat te behalen.

God wil dat we anders wachten dan Saul. We kunnen de aanwezigheid van God niet afdwingen op bepaalde momenten. God is aanwezig in onze tijd, maar ‘voor de Heer is één dag als duizend jaar, en duizend jaar als één dag.’ (2 Petrus 3:8, NBV). In het Nieuwe Testament lezen we meermaals dat geduld een van de gaven is die de Geest ons geeft. In Galaten 5:22 wordt ‘geduld’ genoemt als een van de vruchten van de Geest. Een geduldige houding naar anderen, maar ook naar God toe is een eigenschap die de Heilige Geest in ons bewerkt. God vraagt ons om te wachten en te vertrouwen op Zijn timing.

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.’ (Galaten 5:22-25, NBV)

Aan de slag!

God heeft het allerbeste met ons voor: in onze relaties, in ons wonen, in onze carrière, etc. We mogen vertrouwen dat God het goede geeft. Dit hoeft niet te betekenen dat we passief achterover zitten, en stopen met sociaal contact, met de huizenjacht of met het solliciteren – nee, het betekent dat we mogen wachten op God. En in dat wachten mogen we dichtbij God blijven. Zoek Hem op, vraag om leiding in je gebed, en, als ‘todo-tje’ voor vandaag:

Zoek de tekst van Psalm 27:14 op in je Bijbel, en markeer deze op een manier die voor jou werkt. Je zou er een kaartje van kunnen maken, en dat kaartje met je meenemen als herinnering om te oefenen in geduld voor en in het vertrouwen op de timing van God.

Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

(Psalm 27:14, NBV)

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Prachtig Vivian!
  Een mooie reminder! Wacht op de Heer, Hij voorziet!

 2. Linsy schreef:

  Deze vind ik erg moeilijk hoor
  Wanneer weet je dan dat het Gods tijd is?
  Als je wil dat er iets verandert in je kerk moet je op een bepaald moment in actie komen en zal dat niet altijd fijn zijn voor iedereen
  Hoe kan ik dan Zijn stem horen?
  Zonder dat het mijn eigen verlangens zijn die ik hoor of zie

 3. Anoniem schreef:

  Wacht al zolang….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap