Een vruchtbare levenstuin in 3 stappen

27

jun

Marie Tulin van Ekeren

Houd jij ook zo van de maand juni? De natuur is tot leven gekomen en bruist! Al dat moois is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Er ging een proces van zaaien, ontkiemen en – niet te vergeten- geduldig afwachten aan vooraf. Wat we zaaien, zullen we ook maaien, zegt de Bijbel. Dit is ook toe te passen op ons eigen leven. In onze gedachten kunnen ook zaadjes geplant worden, die vervolgens zullen ontkiemen tot een bepaald gedrag, of een bepaalde houding. Het is belangrijk om dus goed te zorgen voor jouw levenstuin, want het bepaald de richting van je leven!

Gods wil is dat jouw leven bloeit 

We willen denk ik allemaal wel dat ons leven bruist. Dat we fris en energiek zijn, en vol goede moed de dag tegemoet lachen. Dit is niet alleen een mooi streven, het is ook Gods wil voor jou! De Bijbel zegt namelijk het volgende over de gelovige, die zijn -of haar- vreugde vind in de wet en dienst van de HEERE:

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, alles wat hij doet zal welgelukken.’ (Psalm 1:3, HSV).

De gelovige wordt hier dus vergeleken met een frisgroene boom. De boom ziet er zo mooi en levendig uit, omdat deze zich tegoed doet aan het verfrissende water van Gods Woord. Wat zorgt er daarnaast ook nog voor dat deze boom er zo mooi uitziet? De boom is afgeschermd van het pad van de goddelozen (zie Psalm 1:1).  Dit betekend dat de gelovige afstand neemt van goddeloosheid en zonde. Die dingen tasten onze levenskracht in God aan. Het is echter niet altijd makkelijk om een bloeiend leven te leiden. Er gaat vaak een proces van graven, zaaien, verzorgen en wachten aan vooraf.

Zorgen voor jouw levenstuin in 3 stappen

Stel je leven dus eens voor als een tuin, en laat Gods Woord jouw levenstuin verkwikken. Vanuit Galaten 5 en 6 zijn er drie stappen aan te wijzen om goed voor jouw levenstuin te zorgen, en zo dus goede vruchten voort te brengen.

Stap 1: Zorg voor goede grond

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat alles wat wij denken en geloven, gefundeerd is in Gods waarheid. Als onze gedachtes in lijn zijn met Gods waarheid, dan zal dit onze levenshouding vormen. Zo zullen we ons leven ook tot uiting willen brengen op een manier die God behaagt. Gods Woord en Zijn waarheid kunnen hiermee vergeleken worden met goede en rijke grond. Zijn voedingsstoffen en scheppende levenskracht laten ons groeien en bloeien.

De keerzijde is er natuurlijk ook: Als we vanuit onze eigen wil aan het werk gaan, dan missen we die rijke voedingsstoffen vanuit Gods Woord. Dan zullen onze hartstochten het van ons overnemen, en dat brengt niets goeds teweeg. Paulus noemt veel werken van ons ‘vlees’ op, zoals overspel, afgoderij, ruzie, afgunst, egoïsme en nog veel meer (Galaten 5: 19-21, HSV). Daarom zegt Paulus dat als we alleen onze eigen wil zouden volgen, dit niet tot leven en opbouw leidt, maar tot verderf. Het zijn harde woorden, maar Paulus laat ons deze scherpe tegenstelling zien in het volgende vers:

‘Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal het eeuwige leven oogsten.’ (Galaten 6:8, HSV).

Stap 2: Vruchten voortbrengen vanuit Gods Geest

We worden dus opgeroepen om in de Geest te zaaien. Hoe kunnen we dit doen? Door allereerst te geloven in de genade van Jezus Christus en Hem onze enige grond te laten zijn. Als we vanuit Hem leven, dan leven we uit Gods Geest en niet meer vanuit onze zondige verlangens. En dit levert hele andere vruchten op!

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22, HSV).

Betekent dit dan dat we als gelovige onmiddellijk het perfecte leven leiden? Als je het mij vraagt  zou dat wel erg intimiderend en ontmoedigend zijn. In het beeld van de tuin vinden we gelukkig juist  troost! Wanneer je een zaadje in de grond stopt, dan staat er niet de volgende dag een volgroeide appelboom klaar. God heeft in Zijn schepping gelegd dat dingen door middel van processen, fases en seizoenen ontstaan.

Voordat een plant dus kan groeien moet deze bewaterd worden en voedingsstoffen krijgen (weet je nog, met Gods Woord en Waarheid), en daarnaast is er ook tijd, geduld en aandacht voor nodig. Denk maar aan de bekende uitdrukking: ‘Groeien in het geloof’. Door ons steeds te verdiepen in Gods Woord en met Hem te wandelen leren we Hem, en Zijn wil voor ons leven steeds beter kennen. Het gaat er met name om dat we geplant zijn in Hem. Op die manier mogen we groeien in ons geloofsleven, en de praktische uitvoering daarvan. 

Stap 3: Onkruid en blijvend onderhoud

We blijven daarbij ook mens in een gebroken wereld. We worden opgeroepen om onze menselijke hartstochten en begeertes te ‘kruisigen’, zoals Paulus dit verwoord in Galaten 5:24, net zoals Christus gekruisigd is. Maar dit is niet altijd een makkelijk proces! Niet voor niets zegt Paulus in het boek Romeinen dat hij nog altijd blijft struikelen en het kwade blijft doen, ook al wil Hij van binnen God dienen (zie hiervoor Romeinen 7: 18-23).

Het onderhouden van onze tuin, en dus het toezien op onze gedachten en ons gedrag blijft dus altijd nodig. We mogen het onkruid in onze tuin wieden door God te vertellen over onze zonden en misstappen, en door Hem opnieuw om vergeving te vragen. We mogen als gelovigen ook toezien op elkaar. ‘Broeders, ook als iemand onverhoeds tot overtreden komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terugbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.’ (Galaten 6:1).

Geplant blijven in Hem

Houd jouw levenstuin dus goed in het oog. Waar groeit er onkruid, zoals zondige gedachtes of verleiding? Vraag God steeds weer om vergeving, en om het verkwikkende water van Zijn Woord. Want wanneer je geplant blijft in Christus, en dus in God zelf, dan zal Hij je laten groeien. En zo zal je als gevolg ook goede vruchten voortbrengen. 

Aan de slag!

  • Deze maand heeft zoveel moois te bieden. Ga er vandaag eens op uit (al is het maar 10 minuten) en sta eens stil bij de schoonheid van Gods schepping. Wat is er allemaal voor nodig geweest voor het feit dat de natuur nu zo in bloei staat? (Bijvoorbeeld: Vrieskou, regen, geduld) Wat is er bij op dezelfde manier bij jou allemaal voor nodig om vruchten voort te brengen?
  • Breng dit in gebed bij God. Vraag Hem om het onkruid in jouw levenstuin aan te wijzen en vraag Hem of je net zo mag groeien en bloeien als de natuur om je heen.

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Super mooie vergelijking!

  2. Marrie Koelewijn schreef:

    Wat een mooie vergelijkingen vanuit de bijbel met onszelf. Wat er in ons zit en hoe we mogen en kunnen kijken naar God, zijn geschreven Woord en wie we zelf zijn. Verrassend geschreven boeiend verwoord. Hoe kijk ik naar de ander. Wie mogen we zijn in en met Hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap