‘Maar wat is de waarheid?’, echoot het op Stille Zaterdag

30

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Vandaag is het Stille Zaterdag. De echo van Pilatus’ woorden galmt na: ‘Maar wat is de waarheid?’ Jezus beweerde het te zijn, maar nu is Hij gestorven en begraven… Zijn volgers blijven in verwarring achter. De Joodse leiders denken hun gelijk te hebben gekregen, maar hoe zit het nou echt? En wat betekent dit voor óns zoeken naar wat waar is?

Laten we eens kijken naar de personages rondom het lijdensverhaal en ontdekken wat ze ons te vertellen hebben. Ik wil je aanraden om Johannes 18:33 t/m 19:16 te lezen.

Iedereen zijn eigen waarheid?

De volgers van Jezus geloofden dat Jezus de Zoon van God was, de Messias Die hen zou redden; dat was hun waarheid. Maar wat is daarvan overgebleven op deze Stille Zaterdag? Ze zijn gedesillusioneerd. Hoe moet het nu verder? Wat is nog waar? 

Blijkbaar is het mogelijk dat we in ons geloof eigen gedachten vormen over wie God is en hoe Hij Zich zou moeten gedragen. Als situaties anders gaan dan we hoopten of verwachtten, kan dat twijfel geven. Zoals op de dag na Jezus’ sterven, als de echo galmt: ‘Maar wat is de waarheid?’ 

De Joodse leiders waren ervan overtuigd dat Jezus de doodstraf verdiende omdat Hij God lasterde; dat was hun waarheid. Daarbij speelden persoonlijke belangen een grote rol. Jezus had immers regelmatig kritiek op hen en ondermijnde hun gezag als leiders. Hoe vaak spelen persoonlijke belangen niet een rol bij ónze overtuiging van wat waar is?

Maar wat is de waar?

Pilatus, die als rechter over Jezus moest oordelen, vroeg zich af: ‘Maar wat is de waarheid?’ 
Jezus zegt dat Hij gekomen is om hiervan te getuigen. Is het niet opmerkelijk dat Pilatus daar nauwelijks in geïnteresseerd lijkt? Hij lijkt wel onverschillig. Hoe kun je de waarheid vinden als je niet zoekt? 

Pilatus vond geen enkele schuld in Jezus, maar toch leverde hij Hem uit. Los van Gods plan dat Jezus moest sterven, was deze keuze gebaseerd op angst. Angst voor mensen en angst voor de consequenties, namelijk willen luisteren naar Jezus:

Als u deze man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! (…) Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.
– Johannes 19:12 en 18:37b (NBV21)

Wat is jouw waarheid?

Drie invalshoeken; waarin herken jij jezelf? Misschien heb jij, net als Pilatus, moeite met de waarheid uit angst voor wat anderen vinden, of uit angst dat je van alles moet of juist niet meer mag. Angst, maar ook onverschilligheid, houd je af van wat waar is! Gods liefde verdrijft alle angst. Geloven is niets anders dan Gods liefde vrijwillig willen beantwoorden door naar Hem te luisteren. Ongeacht wat anderen ervan vinden of wat de consequenties zijn. 

Het kan ook zijn dat persoonlijke belangen, net als bij de Joodse leiders, voor jou een rol spelen in het aanvaarden van Gods waarheid. Realiseer je dan: er is geen belang groter dan jouw redding! 

Of twijfel je, net als Jezus’ volgers, omdat je andere verwachtingen had? Ben je verward, vanwege onbeantwoorde gebeden? Vraag je je af wat waar is, omdat God stil en afwezig lijkt? 

Gods waarheid

Het blijkt, zelfs op Stille Zaterdag, dat Gods plan nog steeds in werking is. Zijn waarheid staat nog steeds overeind! Jezus zou na drie dagen opstaan uit de dood en dat bleek geen leugen. Hij deed wat Hij voorzegd had: de opstanding werd een feit en enorm veel getuigenverklaringen bevestigen dat. Wat waar was in het licht, is nog steeds waar in het donker! God is en blijft trouw aan Zijn beloften. Hij kan immers niet liegen, lezen we in de Bijbel (Titus 1:2, Numeri 23:19 en 1 Tessalonicenzen 5:24). 

In Matteüs 28:11-15 lezen we hoe de Joodse leiders opnieuw uit eigenbelang de waarheid verdraaien… Gods waarheid ligt altijd onder vuur. Zijn tegenstander is de vader van de leugen (Johannes 8:44). Hij wil niet dat wij in Gods waarheid geloven en tot ons doel komen in Hem. 

Jezus zei: ’Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’
– Johannes 14:6 (NBV21)

Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (…) Wanneer de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn.
– Johannes 8:31-32,36 (NBV21)

Aan de slag!

Staat Gods waarheid voor jou vast? Zo niet, waar ligt jouw twijfel, moeite of angst? Lees ook eens Johannes 8:12-47; waarin Jezus de Joden onderwijst over wie Hij is. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap