Jezus’ liefde tot het einde

29

mrt

Sabine Nobbe

Goede Vrijdag. Wanneer je net als ik christelijk bent opgevoed, heb je de geschiedenis al vaak gehoord. Het laatste avondmaal, Judas, Pilates, de haan die drie keer kraait en de kruisiging. Jezus’ lijden en waarom Hij dit moest doorstaan, staan centraal op deze dag. Het is de kern van ons geloof! Maar toch wil ik vandaag ergens anders bij stilstaan. Iets dat mijn bewondering voor Hem op deze dag nóg groter maakt. Dwars door alles heen, zien we Jezus’ liefde tot het einde.

Het is het feest van het Pascha. In Johannes 13 lezen we over de maaltijd die Jezus deelt met Zijn discipelen. Terwijl zij aanliggen, staat Jezus op. Hij legt Zijn kleding af, neemt een linnen doek en doet die om Zijn middel. Hij giet water in een waskom en begint de voeten van de discipelen te wassen. Hoe ongemakkelijk zal dit geweest zijn voor de discipelen?

De enige discipel van wie we de reactie weten is Petrus. Eerst weigert hij dat Jezus zijn voeten wast. Maar wat ik me afvraag is: hoe zal Judas erbij hebben gezeten? Wat zal híj hebben gedacht op het moment dat Jezus, de man die hij van plan is uit te leveren, nederig zijn voeten wast? Zou hij hebben getwijfeld aan zijn plan? Jezus kent zijn hart en kijkt dwars door hem heen. Zou hij dat op dit intieme moment hebben beseft?

Jezus’ liefde voor Judas

Dan spreekt Jezus in vers 21 de woorden die we zo goed kennen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.’ (HSV)

De discipelen kijken elkaar twijfelend aan. Ze weten niet dat Judas degene is die Jezus zal verraden. Jezus noemt ook geen naam, maar Hij geeft een stuk brood. Wie het brood ontvangt is de eregast. Judas is de eregast van deze maaltijd. Ik stel me zo voor dat Jezus en Judas elkaar misschien wel in de ogen hebben gekeken op het moment dat Jezus het brood aangeeft. Of zou Judas dit niet gedurfd hebben?
Het geven van het brood is Jezus’ laatste poging om Judas’ hart te raken. Jezus was ontroerd toen Hij de woorden uit vers 21 sprak. Hij wist wie Hem zou verraden en dit deed Hem verdriet. Want ondanks Judas’ haat en verraad, blijft Jezus hem liefhebben. 

Zou ik, zou jij, van iemand blijven houden na zo’n diep verraad? Jezus wel. En het lijkt haast onmogelijk, maar Hij vraagt ons dat ook te doen. Ook al worden wij diep teleurgesteld door anderen, Hij vraagt ons door te gaan met liefhebben. Het is Zijn gebod:

…dat U elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
– Johannes 15:12 (HSV)

Liefde van de Zoon voor de Vader

Jezus kon Judas tegenhouden. Hij kon de soldaten met fakkels en wapens in Gethsémané definitief omverwerpen. Hij kon de boeien moeiteloos verbreken. Maar Hij doet het niet. Hij heeft totale controle over alles wat er gebeurt. En Hij láát het gebeuren. En hierin zien we Zijn grootheid. Hij moet en wil het plan volbrengen dat Hij samen met de Vader bedacht heeft; het plan dat God bedacht heeft, om ons met Hem te herenigen. Het is de enige manier. Jezus ondergaat het lijden uit gehoorzaamheid en liefde voor de Vader, en uit liefde voor ons.

Hij biedt Zich vrijwillig aan de soldaten aan. Uit liefde stapt Hij naar voren: ‘Ik ben het.’ (Johannes 18:5, HSV)
Ik Ben. ‘Egō eimi’ in het Hebreeuws. Het zijn de woorden waarmee God Zichzelf openbaart aan Mozes in Exodus 3. Jezus laat hier nogmaals zien en horen dat Hij God is. 

Jezus’ liefde voor de Zijnen

Er is slechts één ding dat Jezus wil, wanneer de menigte Hem gevangenneemt. Hij denkt niet aan Zichzelf, maar aan Zijn discipelen en zegt: ‘…laat dezen weggaan.’ (Johannes 18:8, HSV)
Laat Mijn discipelen in vrijheid weggaan. Jezus heeft lief tot het einde. Zelfs wanneer de soldaten Hem vastnagelen aan het kruis, bekommert Hij Zich over hen en zegt: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ (Lukas 23:34, HSV)

Tot in het diepst van Zijn lijden is Jezus bezig om voor anderen te zorgen. Vlak voor Zijn sterven ziet Hij Zijn moeder staan. Hij wil dat er voor haar gezorgd wordt en vertrouwt haar toe aan Johannes (Johannes 19:26-27).

Jezus’ liefde voor mij

Uit liefde droeg Jezus jouw en mijn zonden en schuld aan het kruis. Hij herstelde onze relatie met God. En nu mogen we met Hem leven in blijdschap en vrede; hier op aarde en op een dag in de hemel. Die toekomst is zeker dankzij Jezus’ liefde. Ik moet denken aan de woorden van Sela: ‘Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als Hij… Alle lof, eer en aanbidding, voor Zijn nooit volprezen Naam. Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit beschaamt!’

Aan de slag!

Misschien klinken deze laatste zinnen je bekend in de oren. Het zijn regels uit de nummers ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’ en ‘Hard geslagen, vastgenageld’ van Sela. Ik wil je uitnodigen beide nummers te luisteren en je op deze bijzondere dag te verwonderen over Jezus’ liefde.

Bronnen:
Bijbelstudie ‘De Vader in Actie’ van Jacques Brunt en Johan Schep, Family7
StudieBijbel Online: Johannes 18:8 (Ik Ben)

Deel deze overdenking

  1. Sophie Postma schreef:

    Prachtig in één woord en die ware liefde voor ons mensen ontroert diep. Jezus, weg naar het kruis, Zijn lijden en sterven, de vergeving van onze schuld en zonden … huil niet maar wees verheugd en dankbaar. God dank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap