Luistert God wel naar mijn gebed?

21

aug

Marie Tulin van Ekeren

Bidden: het is een geschenk van God aan ons. Maar voelt dat ook zo voor jou? Misschien vind jij bidden wel lastig en weet je niet goed wat je tegen God moet zeggen. Misschien vind je bidden juist wel een beetje saai en ‘hoort het er gewoon bij’. Misschien denk je: Wil God eigenlijk wel naar mij luisteren als ik tot Hem bid? Ben ik Hem niet tot last? Wat ligt er een rijke waarheid in Gods woord over bidden. God wil namelijk dat wij een puur, rijk en onophoudelijk gebedsleven leven! Dat betekent ook dat Hij wíl luisteren.

Hoe weten we dat zo zeker? Daar zijn meerdere redenen voor. Vandaag 5 redenen in deze overdenking.

1. Jezus zelf leert ons om te bidden

Lang geleden werd er een discipel geraakt toen hij de Heere Jezus zag bidden. We weten niet of het de woorden waren die Jezus tot Zijn hemelse Vader sprak, of dat het de houding van Jezus was die indruk maakte op de discipel. Wat zeker is, is dat de betreffende discipel naar Jezus toeging toen Hij klaar was met bidden. Hij zei: ‘’Heere, leer ons bidden.’’ (Lukas 11:1, HSV).

Er was iets in Jezus’ gebed waarbij de discipel dacht: Zo ziet mijn gebed er momenteel niet uit. Dat mis ik. Dat moet ik hebben. Heere, leer me ook hoe ik tot God kan bidden. En Jezus was zo genadig om ons letterlijk een gebed mee te geven dat wij altijd mogen bidden. Het Onze Vader. Als wij niet weten wat we moeten bidden, wil God ook dat ons leren. Je mag Hem bidden of zijn geest je bij wil staan bij je gebed.

2. Jezus stelt God voor als onze Vader

Het rijke gebed dat Jezus ons leert, begint met het aanspreken van God als Vader. Deze vergelijking met een aardse vader laat ons iets zien over de gewilligheid van God om naar ons te luisteren. Een goede en liefdevolle Vader is er namelijk altijd voor zijn kinderen. Hij wil graag horen wat zijn kinderen bezighoudt en leeft met hun moeilijke momenten en hun successen mee. Een goede aardse vader is ook een vader die zijn kinderen wil helpen en beschermen.

Onze God is nog veel meer beschikbaar, liefdevol, helpend en beschermend dan welke aardse vader dan ook. Hij ziet jou altijd, waar je ook bent. En Hijzelf is ook altijd beschikbaar om naar ons te luisteren. Hij is ook oneindig machtig, en is veel bekwamer om ons te helpen dan welke welwillende vader dan ook. Hij heeft ons zelfs geschapen. In Psalm 121 staat: ‘’Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.’’ (vers 2 & 3, HSV).

3. Bij God kom je nooit ‘ongelegen’

Als aansluiting hierop vertelt Jezus een gelijkenis, om ons te laten zien dat je bij God nooit ongelegen komt met je vragen en gebeden:

En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.
– Lukas 11:5 – 8 (HSV)

In deze gelijkenis vraagt een man aan zijn vriend om drie broden. Dit verzoek klinkt eenvoudig, maar het tijdstip waarop hij dat vraagt komt helemaal niet uit. Het is midden in de nacht en de kinderen slapen al. Voel jij dat ook weleens met bidden? Het klinkt zo eenvoudig, maar je bent bang dat je God stoort of dat je ongelegen komt. Jezus wil met deze gelijkenis zeggen: Daar is geen sprake van! Zelfs een aardse vriend zal altijd opstaan en aan het verzoek voldoen, ook al komt dit verzoek ongelegen. Dan zal God al helemaal naar ons willen horen. Bij Hem is het nooit nacht. In Psalm 121:4 staat: ‘’Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.’’ (HSV).

4. God belooft ons gebedsverhoring

Jezus zegt daarna:

Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
– Lukas 11:9-10 (HSV)

Hij bevestigt dus dat God ons altijd naar ons wil horen. Hij doet zelfs drie beloftes: Als wij bidden, dan zál God ons geven, als we zoeken, dan zúllen we vinden en als we kloppen, dan zál God de deur voor ons open doen. Betekent dit dat al onze gebeden altijd vervuld zullen worden? Nee. God geeft ons alleen de dingen die naar Zijn wil zijn. Maar het meest noodzakelijke: Zijn bekering, Zijn leiding, Zijn bescherming, zal Hij ons altijd geven.

5. Als zelfs wij goede gaven willen geven aan anderen, wil God dat al helemaal!

Hoe weten we dat zo zeker? Omdat God een goede God is. Jezus zegt ons:

Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
– Lukas 11:11-13 (HSV)

Als wij, die slechte, onvolmaakte en zondige mensen zijn, onze kinderen al goede gaven kunnen geven, dan zal God, die goed, volmaakt en heilig is, ons zéker goede gaven willen geven. Let op dat woord: Goede gaven. In Jakobus 1:17 staat: ‘’Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’’ (HSV). Weer dat woordje: Vader.

Wil God dus wel dat wij tot Hem bidden? Ja, Hij is ‘’de Vader der lichten’’. Hij is de Vader die ons wil leiden, beschermen, naar ons wil horen en die ons alle goede gaven wil geven. En Hij zegt: Bid en ik zál geven.

Aan de slag!

Wat speelt er momenteel in jouw leven? Pak een papier en maak daarop zoveel kolommen als je wilt. In elke kolom schrijf je punten van jouw leven die over een bepaalde categorie gaan, bijvoorbeeld: jouw vragen, jouw moeilijkheden, jouw succesmomenten, jouw dankpunten, jouw familieleden, jouw toekomst, jouw verleden, dingen van geloof die je moeilijk vind, eigenschappen van God waarvoor je Hem wil prijzen, etcetera.

Deze oefening kan je helpen om te doorgronden wat er in jouw (geestelijk) leven speelt en geeft je handvatten om tot God te bidden en je hart voor Hem open te leggen. Ga het rijtje eens af in gebed. Hoe voelt het om zo open en eerlijk alles aan God voor te leggen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap