Is jouw geloof dood? Bouw je huis op een rots!

20

aug

Irene Poot

Wil je weten hoe het makkelijker is om in God te geloven of de Bijbel te lezen? Door er helemaal niks mee te doen! Door te luisteren naar Gods Woord, het naast je neer te leggen en rustig door te gaan. Dat is pas leven! Toch?

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.”
– Mattheüs 7: 24-27 (HSV)

Een huis op een rots als fundament

Jezus is er duidelijk over. De laatste woorden van Zijn bekende Bergrede: als je alleen naar Gods Woord luistert, alleen maar de Bijbel leest, zonder er iets mee te doen, is het niks waard. Hoe tevreden je ook bent dat je weer eens stille tijd hebt gehouden, het betekent niks als je niets met je geloof doet. Als je niet gehoorzaam bent aan God. Het is alsof je een huis op zand bouwt. Een huis zonder fundament.

Maar wat bedoelt Jezus hier mee? Als je niet luistert naar God, betekent dit dat je je leven (je huis) op een ander fundament bouwt. Je bouwt je huis dan op dingen zoals oordeel, macht en egoïsme. Maar deze dingen zullen je niet helpen in zware tijden. Als er slagwinden en regen zijn rondom je huis, zal het zand wegzakken en je huis in storten. Maar als je je huis gebouwd hebt op God, op Gods principes, zoals liefde, nederigheid en dienstbaarheid, dan sta je stevig. Je bouwt je huis op een rots. Dan blijft je huis staan, want God is jouw rots.

Een dood geloof

Jakobus windt er ook geen doekjes om. Volgens hem is een geloof zonder daden een dood geloof.

“Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? (…) Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.”  
– Jakobus 2: 20-26 (HSV)

Jakobus noemt hier Abraham als voorbeeld van iemand die zijn geloof in de praktijk bracht. Hij geloofde dat God het beste met hem voor had en een plan met hem had. Dat zag je ook terug in hoe hij God gehoorzaamde en deed wat God hem zei.

Als je tegen een kind zegt dat deze niet de hete pan mag aanraken. En het kind zegt: ‘Ja, ik geloof dat dit goed voor mij is,’ maar blijft de pan toch aanraken. Dan kan je dit geloof niet echt serieus nemen. Gelooft het kind dan wel echt dat het goed is om de pan niet aan te raken?

Waar is jouw huis op gebouwd?

Zijn er dingen in de Bijbel of die God tegen jou heeft gezegd, waarvan je weet dat je ze niet doet? Waar heb jij jouw leven, jouw huis, op gebouwd? Op Gods principes, zoals goedheid, trouw of zelfbeheersing? Of juist op andere zaken, als hebzucht, ontrouw of oneerlijkheid? Heb je een huis op een rots of op zand?

Bouw vandaag jouw huis op de sterkste rots die er is: God!

“Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.”  
– Psalm 73: 26 (NBV)

“Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?”
– Psalm 18: 32 (HSV)

Aan de slag!

  • Lees de hele Bergrede in Mattheüs 5-7 of de Tien Geboden in Exodus 20:3-17. In welke van deze aansporingen zou jij nog kunnen groeien? Ze uitvoeren in plaats van alleen te horen.
  • Memoriseer deze week één van bovenstaande Psalmteksten over God als rots in jouw leven.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap