Jezus wil dat je gaat en discipelen maakt!

22

aug

Suzanne Verschoor

Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen. In eerste instantie geeft Jezus deze boodschap aan Zijn discipelen. Doordat wij de boodschap gehoord en aangenomen hebben, zijn ook wij discipelen geworden. Een eenvoudige opdracht op het eerste gezicht, maar toch heel ingewikkeld. Betekent dit dat we allemaal over de wereld moeten reizen om te evangeliseren? Hoe doen we dat met ons leven waarin we moeten werken, zorgen voor ons gezin of andere verplichtingen hebben?

De opdracht aan de discipelen

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
– Mattheüs 28:16-20 (HSV)

Na zijn opstanding geeft Jezus zijn discipelen een opdracht. Wanneer Hij teruggaat naar Zijn Vader moeten Zijn discipelen het nieuws verspreiden. Tot die tijd hadden de discipelen zich beperkt tot evangelisatie binnen het Joodse volk. Maar nu is de opdracht dat zij ook aan de niet-Joden, aan de heidenen, het goede nieuws moeten vertellen. Wat ben ik blij dat Jezus deze opdracht heeft gegeven! Ook wij mogen het goede nieuws horen en discipelen van Jezus zijn.

Hoe word ik een discipel?

In vers 19 staan twee acties die de discipelen moeten doen om nieuwe discipelen te maken:

  1. Zij moeten de volken dopen
  2. Zij moeten de volken onderwijzen

Wanneer wij dus gedoopt zijn en onderwezen zijn, kunnen wij onszelf ook discipelen noemen. Dopen en leren, dat is wat God van ons vraagt.

Wat moet ik doen als discipel?

Wanneer ook jij een discipel van Jezus bent, is de opdracht van Jezus ook voor jou! Je mag gaan en in jouw leven op jouw beurt weer nieuwe discipelen maken. Jezus wil dat iedereen Hem leert kennen en gered wordt. Maar hoe doe je dat?

Het is goed dat sommige gelovigen hun leven en werk in hun eigen land opgeven en naar een ander land verhuizen om daar te evangeliseren en te helpen. Deze mensen zijn nodig! Net zo hard zijn de mensen nodig die giften geven om dit te kunnen realiseren. Maar als we allemaal de roeping krijgen om naar het buitenland te vertrekken, wordt dat een stuk ingewikkelder.

Niet iedereen hoeft op dezelfde manier te evangeliseren. God weet heel goed wie er past en nodig is binnen een situatie in een ander land. Hij weet ook heel goed wie er nodig is in zijn of haar eigen omgeving. Het gaat erom dat Jezus wil dat we het goede nieuws aan iedereen vertellen, ver weg en dichtbij.

Hoe kan ik evangeliseren?

Bij evangeliseren denken we al snel aan het vertellen over Jezus in woorden. Je kunt op de hoek van een straat staan en voorbijgangers aanspreken. Je kunt ook naar een gevangenis gaan om daar over Hem te vertellen. Maar niet iedereen heeft het talent van spreken gekregen. Vallen degenen die minder makkelijk praten dan af als het op evangelisatie aankomt? Nee.

Jezus kan íedereen gebruiken. Jouw talenten kun je inzetten om te evangeliseren en nieuwe discipelen te maken. Je kunt evangeliseren door de manier waarop je met je naaste omgaat, door een sprankeling in je ogen waar mensen nieuwsgierig van worden, door geduld en vergevingsgezindheid, door een opvallende gastvrijheid, noem maar op.

Je kunt evangeliseren op je werk, in je vriendenkring, je buurt. Je hoeft niet ver weg te gaan. Maar één ding is zeker: Jezus wil dat we gaan!

Aan de slag!

  • Denk na over welke eigenschap van jezelf jij in kunt zetten om te evangeliseren.
  • Vraag God om jou te laten zien waar jij het meest nodig bent en op welke manier jij het goede nieuws mag verspreiden!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap