Loofhuttenfeest: drie redenen om blij te zijn

18

sep

Vivian Straver

‘Weest daarom blij, en zingt verheugd,’ de tekst van een liedje dat ik vroeger regelmatig kon zingen, zonder al te veel aandacht aan de inhoud te besteden. Want, waarom zouden we blij moeten zijn? Waarom zouden we zo verheugd moeten zingen? Zo blij en verheugd voel ik met niet elke dag namelijk. In de tijd van de Bijbel, en vandaag trouwens nog steeds, werd het Loofhuttenfeest gevierd. Het Loofhuttenfeest, ook wel Soekot, is een feest dat bekend staat als een vreugdevol feest. Er zijn drie aspecten die maken dat het Loofhuttenfeest het vreugdevol vieren waard maakt.

In Leviticus 23:39-43 maakt God aan Mozes bekend dat het volk van de Israëlieten het Loofhuttenfeest moet vieren. Het feest zal beginnen op de vijftiende dag van de zevende maand, de maand tisjri – dat is ongeveer eind september. Zeven dagen lang zal het feest zijn voor de Israëlieten. De Israëlieten mogen niet werken tijdens het Loofhuttenfeest, maar in plaats daarvan moeten ze met elkaar feestvieren en elke dag een offergave brengen aan God. Tijdens het Loofhuttenfeest wordt er gevierd dat de oogst binnen is gehaald, en dat God heeft voorzien in deze oogst. Een stukje van deze oogst wordt in offers aan God teruggegeven (vers 37). Daarnaast wordt er bij het Loofhuttenfeest ook stilgestaan bij Gods aanwezigheid bij het volk van Israël tijdens de veertig jaar in de woestijn. In deze veertig jaar leefden de Israëlieten in hutten, die Soeka’s heten. De Israëlieten moeten hun eigen hutten bouwen en gedurende het hele feest daarin wonen (vers 42-43).

“(…) Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Even dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.”
(Leviticus 23:39-43, NBV)

Vreugdevol feestvieren

Het Loofhuttenfeest is een vreugdevol feest, maar waarom is die vreugde zo belangrijk? Er zijn drie punten waarin de joden hun vreugde vinden tijdens het feest, en waar wij van mogen leren. Allereerst, vreugde omdat God aanwezig is bij het feest. Het Loofhuttenfeest werd gevierd in de aanwezigheid van God, en dan is het haast niet mogelijk om een andere emotie dan vreugde te hebben. Ten tweede, het Loofhuttenfeest is een feest om God te danken. De Israëlieten dankten God voor de oogst die was opgebracht, en de joden danken God voor zijn aanwezigheid tijdens de veertig jaar in de woestijn. Deze dankbaarheid wordt omgezet in vreugde tijdens het Loofhuttenfeest. Het derde en laatste punt dat vreugde geeft, is de profetische betekenis van het Loofhuttenfeest. God heeft zegeningen gegeven, en Hij zal nog meer zegeningen geven, tot aan het einde van de wereld en verder!

En wij?

De drie punten die de joden vreugde geven tijdens het feest, mogen wij ook ervaren. Door Jezus mogen we altijd in de nabijheid van God leven – de eerste reden om blij te zijn. De joden staan stil bij de veertig jaar die zij door de woestijn hebben gereisd en de zegeningen die God hen keer op keer weer gaf. Hij voorzag hen iedere dag in water en voedsel, in de vorm van manna en vogels die ze konden eten. Voor ons geldt ook dat we mogen stilstaan bij alle zegeningen die God ons in ons leven geeft – de tweede reden. En tot slot, we mogen uitkijken naar wat God nog voor plannen heeft met ons en met anderen – de derde reden.

Aan de slag!

Voor de joden besloeg het Loofhuttenfeest een periode van zeven dagen, waarin ze blij mochten zijn voor God. Wij hoeven dat niet te beperken tot zeven dagen, maar mogen het uitbreiden naar een heel jaar! En nog één, en zelfs een heel leven! Het is niet altijd even makkelijk om blij te zijn, maar ik wil je graag uitdagen om vandaag stil te staan bij de blijdschap die God ons geeft. Wat zijn de punten waarop God jou vreugde heeft gegeven?

Luister het volgende nummer, en laat dit in je achterhoofd doorklinken vandaag.
Oh happy day

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Heel mooi Vivian! Bedankt.
    Tienduizend redenen tot dankbaarheid❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap