Lofzang op Christus, Hij is het waard!

02

apr

Marije Brandwijk

Elk jaar wanneer het bijna Pasen is, word ik stilgezet om na te denken over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Sommige jaren komt de boodschap van dit offer wat dieper binnen dan andere jaren, misschien wel herkenbaar. Hoe zit dat bij jou? Heb je al nagedacht wat Jezus voor ons gedaan heeft? Paulus moedigt de Filippenzen aan om te gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft en ervan te leren. Hij schrijft als het ware een lofzang over Christus – want Hij is het waard!

Lofzang op Christus

Paulus begint Filippenzen 2 met de oproep aan de Filippenzen om oog te hebben voor de mensen om hen heen. Dat ze eensgezind moeten zijn met elkaar (Filippenzen 2:1-4). Hierin is Jezus volgens Paulus het echte voorbeeld. Boven het tekstgedeelte waarin het over Jezus gaat, staat in de HSV-vertaling het kopje ‘Lofzang op Christus.’ Dat trok mijn oog, want hoe toepasselijk eigenlijk. Paulus schrijft hier een ‘lied’ over hoe Jezus hen is voorgegaan om echt Zichzelf te geven voor anderen en wat voor diepe betekenis dat heeft. Hij schrijft daar het volgende:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
– Filippenzen 2:5-8 (HSV)

Wat een woorden, hè? Het zijn woorden met een diepe betekenis. Jezus die mens wordt, die voor ons uiteindelijk de kruisdood sterft. Dat is waar het om draait volgens Paulus, dat we zien hoeveel Jezus voor ons overhad, zodat we zelf ook iets daarvan willen laten zien aan de mensen om ons heen. Ook al kunnen wij nooit doen dat wat Jezus gedaan heeft, zien we hier wel een grote les.

Jezus werd mens

We moeten onthouden, dat voordat Jezus naar de wereld kwam, Hij allereerst bij God de Vader in de hemel was. Hij had de gestalte van God, wat dan net zoiets betekent als: aan God gelijk zijn. Wanneer Paulus het heeft over het feit dat Jezus mens werd, schrijft hij hier niet dat Jezus die Goddelijke eigenschappen opeens niet meer had. Maar Jezus deed afstand van Zichzelf, Hij kwam naar de wereld als een normale baby in een wereld vol zonden. Hij werd gelijk aan de mensen (vers 7). Hij werd juist arm, zodat wij rijk konden worden (2 Korinthe 8:9). Jezus had Zijn Goddelijkheid kunnen gebruiken om bepaalde dingen niet te hoeven doormaken in Zijn leven, maar uit liefde voor ons deed Hij dat niet. Alleen dan kon Hij de mensheid redden. Jezus luisterde volledig naar de wil van Zijn Vader.

Jezus stierf aan het kruis

Het is eigenlijk al bijzonder dat Jezus een stukje van Zichzelf weggeeft door mens te worden, maar Hij gaat nog verder. Hij geeft letterlijk Zichzelf wanneer Hij sterft aan het kruis. Lees je de pauze in vers 8? Er staat geschreven: ‘…tot de dood, ja, tot de kruisdood.’
Het was geen normale dood, nee het was de meest vernéderende dood die je maar kon bedenken. De kruisdood. Het was een manier om iemand nog meer te pijnigen en te vernederen. Er was geen andere manier van sterven wat hiermee te vergelijken is. Aan het kruis is helemaal niets meer te zien van de Goddelijkheid van Jezus.

Jezus moest op die manier sterven om zo onze zonden dragen, zodat wij vergeven kunnen worden (Hebreeën 2:17).
Wat doet het met jou? Als je bedenkt dat Jezus dit voor jou gedaan heeft? Dat Hij zo mens geworden is, oog voor de mensheid had?

De lofzang gaat door!

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
– Filippenzen 2:9-11 (HSV)

Deze lofzang stopt niet bij de kruisdood van Jezus. Nee, gelukkig gaat het nog door. Want Jezus bleef niet in de dood; Hij is opgestaan! Waar Jezus vernederd werd, wordt Hij later door God verhoogd. Hij liet de ware liefde zien. Hij krijgt de Naam boven alle Namen. Wanneer Jezus verhoogd wordt, wordt God de Vader uiteindelijk ook verhoogd.
Wat een lofzang op wat Christus voor ons gedaan heeft, op wie God voor ons is!

Aan de slag!

  • Wat doet het met je als je denkt aan hoe Jezus mens werd?
  • Breng vandaag een lofzang uit voor wat Jezus voor ons gedaan heeft!

Deel deze overdenking

  1. Astrid Weijenberg schreef:

    Eye openers. Jezus werd mens, ontedigd, leeg van zichzelf. Dan kan/ mag je jezelf niet meer zijn. Dat kost veel energie. Het zuigt jezelf leeg zoals ze zeggen. Jezus ging door, ook voor mij. Niet te bevatten

  2. Nel schreef:

    Goedemorgen, Het is voor ons als mens niet te bevatten met ons verstand. Dat Jezus voor zondaren wilde sterven. Dat Hij naar deze aarde wilde komen als mens, zoals u en ik
    Maar met 1 groot verschil……..Hij was Godmens zonder zonden. Hij wilde sterven voor u en mijn zonden om weer te kunnen leven hier in beginsel en straks volmaakt tot eer van God. Als we daar aan denken en beleven in ons hart Willen we net zo gaan Leven als Henoch wandelen met Hem. Heere wat wil u dat ik doen zal. Allen een fijne dag en een gezegende zondag morgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap