Een groot liefdeslied in de kortste psalm

13

feb

Inge Kooiman

Heb je al bedacht welke dag het morgen is? Valentijnsdag! Morgen komt er een hele toffe blog van Renske over Valentijnsdag online, maar vandaag willen we je ook alvast meenemen naar een lied over de liefde. Die vinden we in de kortste psalm van de Bijbel, namelijk Psalm 117!

Psalm 117 (NBV):

Loof de HEER, alle volken,

prijs hem, alle naties:

zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!

Dat is ‘m dan, de kortste psalm. Vijf zinnetjes. Je zou er zo overheen lezen, of ‘m snel even scannen, ‘amen’ denken en doorlezen. Vandaag wil ik ‘m echter even met je uitpluizen. Want er zit zo’n grote boodschap in!

Zijn liefde voor ons is overstelpend

Overstelpend, het is een woord dat we niet zoveel gebruiken. Wanneer je gaat zoeken op synoniemen, kom je uit op woorden als overvloedig, overvloeiend, rijkelijk, uitbundig. Ik denk ook aan woorden als onuitsprekelijk, ontzaglijk, reusachtig, een grote hoeveelheid… In de Herziene Statenvertaling wordt het zo mooi gezegd: “zijn goedertierenheid is machtig over ons.”

Je zou bijna zeggen: zijn liefde voor ons is te veel! Niet te bevatten!

Overstelpend, het tegenovergestelde van zuinig. En daar zingt deze Psalm van: De God die ook niet zuinig was met het scheppen van de sterren (Lees maar in psalm 33: Hij blies ze voort!), is ook niet zuinig met zijn liefde voor jou. Integendeel, zijn hart is er vol van en zijn mond stroomt er van over.

Nieuwtestamentische blik

Tijdens het Pesachmaal wordt de lofzang uit het ‘Hallel’ gezongen: dit zijn de lofpsalmen, namelijk de psalmen 113 – 118. Vlak voordat de tweede beker gedronken werd en het geroosterde lam zou worden gegeten, worden Psalm 113 en 114 gezongen. Aan het einde van de maaltijd worden de psalmen 115 – 118 gezongen.

Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei: “Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam.” Toen nam Hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei: “Drink hier allemaal van. Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond  sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat Ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.”
En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
(Mattheus 26:26-30)

Jezus zong Psalm 117 dus ook met zijn discipelen, vlak voordat ze naar Gethsemane zouden gaan en Hij zou worden gearresteerd en gekruisigd. Hij is de belichaming van Gods overstelpende liefde en zijn eeuwigdurende trouw.

Hoe tof is het, dat wij deze Psalm mogen zingen terwijl wij het Nieuwe Testament kennen, waarin we mogen lezen over dé Liefde! Gods liefde voor ons is zóveel dat Hij zijn eigen zoon gaf! Jezus heeft Psalm 117 vervuld.

Halleluja!

Zijn liefde is overstelpend goed. Voor altijd is zijn trouw. Deze psalm wil ons leren dat we over Hem mogen zingen, in plaats van over onszelf. Of zoals Johannes 3:30 het ons al voor zegt: “Híj (Jezus) moet steeds belangrijker worden, en ík moet steeds minder belangrijk worden.”

En gelukkig ook maar dat deze Psalm niet om ons draait, niet om onze struggles, passies, doelen en ideeën. Zouden we dan ergens zijn? Het draait om Degene voor wie we mogen zingen.

Hoewel ik soms zuinig ben in het aannemen van zijn liefde en offer, mogen we weten dat Hij te vertrouwen is. En daar mogen we ons op richten, ook als het donker en zwart om ons heen is. Hoe moeilijk het dan ook kan zijn.

We mogen met de psalmist meezingen: Halleluja: Prijs de Heer!

Misschien uit volle borst, misschien aarzelend en stamelend. Het maakt niet uit hoe hoog, onzeker of hoe hard je zingt. Het draait om zijn liefde. Zijn liefde voor jou is er altijd.

Overdenking

Schrijf vandaag eens 5 punten op waar je Gods liefde ziet. Dat hoeft niet nu direct, maar let er deze dag eens op!

 

Deel deze overdenking

  1. Henrike schreef:

    Mooie blog Inge! Vroeg me af of het klopte wat je schreef over psalm 113-118. Je noemde ze hallal tis 1 letter verschil hallel… Ik dacht al t zal toch niet zo heten als t speciale eten van moslims ?

  2. carola schreef:

    Halleluja! Wat een prachtig begin van deze dag. Wat heb je me heerlijk meegenomen in Zijn liefde.
    Bedank!
    Liefs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap