Liefde is…? – God is liefde

24

aug

Gastblogger

De woorden ‘God is liefde’ klinken je vast bekend in de oren, maar weet je ook echt wat dit voor jou betekent? En welke gevolgen dit heeft voor de manier waarop jij anderen mag liefhebben?

Laten we beginnen met het lezen van 1 Johannes 4 vers 7-11 (HSV):

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Geliefde zus in het geloof, vandaag word jij aangesproken door God. Hij geeft ons een opdracht die voorkomt uit wie Hij is: ‘Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God.’
Gods liefde en de mensen om jou heen liefhebben zijn in deze paar verzen sterk verweven met elkaar. Je kunt niet liefhebben, zonder in God te zijn en zijn liefde voor jou te ervaren.

God is liefde

Maar laten we bij het begin beginnen. Wat moeten we verstaan onder Gods liefde? Lees vers 9 en 10 nog maar eens:
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Gods liefde wordt voor ons zichtbaar gemaakt door de komst van zijn enige Zoon naar de wereld. God had zijn enige Zoon ervoor over om ervoor te zorgen dat er voor jou en mij een weg terug zou worden gebaand naar Hem. Om ervoor te zorgen dat er verzoening is voor onze zonden. En wat is het een wonder dat Gods liefde voorafgaat aan onze liefde voor Hem!

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
– Romeinen 5:8 (HSV)

God koos er niet voor om van jou en van mij te houden toen Hij zag dat wij ook van Hem gingen houden. Nee, gelukkig niet, want dan zouden we misschien nooit de liefde ontvangen die we nu van God ontvangen. God koos ervoor, heel bewust, om van ons te houden toen wij nog zondaars waren. Dat is pas liefde. En dan staat er dat God zelf deze liefde is: Want God is liefde. (vers 8)

Liefde is…

En nu de opdracht die we van God krijgen, namelijk het liefhebben van elkaar zoals God ons heeft liefgehad:
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (vers 11)

Dit is niet niks. De kans is groot dat je nu eerlijk moet bekennen dat je (grote) moeite hebt met het uitvoeren van deze opdracht… Sinds de zondeval is onze blik op liefde veranderd. Wanneer wij liefhebben, willen we graag ontvangen. Het draait niet om de ander, maar om onszelf.

Als we kijken naar de manier waarop God ons liefheeft, is dat echter geen ontvangende liefde. Het is een gevende liefde. Een liefde die ervoor kiest om lief te hebben, ongeacht wat de ander doet. Nu heb je misschien de vraag: maar hoe dan? Hoe heb ik de mensen om mij heen lief zoals God mij heeft liefgehad?

Daarvoor wil ik je meenemen naar 1 Korinthe 13 vers 4-8 (HSV):

De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

zij  verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit.

– 1 Korinthe 13: 4-8 (HSV)

Dit Bijbelgedeelte heb je waarschijnlijk al vaak genoeg gelezen, maar vandaag bid ik dat je het leest vanuit een nieuw perspectief.
We hebben in 1 Johannes 4 gelezen dat God zelf liefde is. Wat als je het woord ‘liefde’ in bovenstaande verzen vervangt door ‘God’. Dan krijgen we ‘God is geduldig, God is vriendelijk…’
Op die manier zie je hoe Gods liefde voor jou zich uit, en wordt liefhebben zoals God jou liefheeft ook een stuk concreter.

Je hoeft niet lief te hebben uit de liefde die je in jezelf vindt, dan zul je het namelijk niet lang volhouden. Wanneer je je echter geborgen mag weten in Gods liefde en mag leven vanuit zijn bodemloze liefde, zul je nooit leeg raken in het uitdelen van zijn liefde. Dan mag je leven en liefhebben door Hem.

Aan de slag!

  • Laat vandaag eens tot je doordringen hoe groot Gods liefde voor jou is en probeer je bewust te zijn in hoe jij anderen lief kan hebben vanuit Gods liefde!
  • Luister naar dit lied: How great is Your love – Passion


Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Aline Luijk. Zij is 21 jaar, studeert Pedagogische Wetenschappen en geniet van het leven door muziek te maken, goede gesprekken te voeren en zich te omringen met mensen die haar lief zijn. Zij lacht van zonsondergangen, vrolijke mensen en geluksmomentjes met God.

Deel deze overdenking

  1. Anne schreef:

    “Yet we must not try to make ourselves love our Lord, but look to Christ’s love first, for his love to us will beget in us love to him. I know that some of you are greatly distressed because you cannot love Christ as much as you would like to do, and you keep on fretting because it is so. Now, just forget your own love to him, and think of his great love to you; and then, immediately, your love will come to something more like that which you would desire it to be.” (Spurgeon)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap