Aan Zijn voeten – 5 tips van de wijzen uit het oosten

25

dec

Yael Juch

Ik weet het nog goed: daar liep ik dan met een kroon op mijn hoofd de ster achterna. Ik vond het wel leuk om in mijn nieuwe kerstkleren rond te paraderen in de kerk. Ik was zo trots dat ik één van de wijzen mocht spelen. In mijn ogen waren deze mensen uit het kerstverhaal zeer belangrijk. Ik had immers een groot cadeau mee voor baby Jezus. Nu jaren later, werd mijn aandacht opnieuw getrokken door de wijzen uit het Kerstverhaal. Ik zie drie kinderen in mijn kerk opnieuw achter de (steeds verstoppende) ster aan gaan. Deze leidt hen naar de stal. Ze knielen neer aan de voeten van het kind wat Jezus speelt. Ik word geraakt door de nederigheid wat van dit beeld afspat. Wat kunnen wij vandaag van de wijzen uit het oosten leren?

De wijzen uit het oosten 

Voordat je deze overdenking verder gaat lezen, zoek eerst zelf in je eigen vertaling Mattheüs 2:1-12 op en lees deze teksten door.  

Op zoek naar wijsheid 

We worden geboren in een maatschappij, die het belangrijk vindt om zoveel mogelijk (eigen)wijsheid op te bouwen. We moeten zoveel mogelijk informatie tot ons nemen om de wereld te begrijpen. Wanneer ik aan de wijzen uit het oosten dacht, was er een soort beeld van koningen uit sprookjesverhalen. Maar ik denk dat de wijzen uit het oosten mensen waren zoals jij en ik. Mensen die op zoek waren naar wijsheid. Wijsheid over de toekomst, wijsheid voor de volken en wijsheid over het mensbestaan.  

Een ontmoeting met Gods grootheid 

And when they saw the star, they were so ecstatic that they shouted and celebrated with unrestained joy. When they came into the house and saw the young child with Mary, his mother, they were overcome. Falling to the ground at his feet woshipped him.  
– Mattheüs 2: 10-11 (TPT vertaling) 

Wanneer ze de ster zagen, waren ze vol met ongelimiteerde blijdschap! Door een wonderlijke ontmoeting met Gods grootheid, wat precies paste bij wie zij waren. Hoe kun je sterrenbewonderaars / -bestudeerders beter laten verwonderen dan met een gigantische ster! God weet precies hoe Hij ons kan laten verbazen over zijn grootheid. God liet de wijzen hun vaardigheden en wijsheid gebruiken om de ster te zien en te kunnen volgen. Wat deden de wijzen? Ze volgden de ster! Ze kozen niet de weg van hun eigenwijsheid, door theorieën op dit wonder los te laten, zich door ongeloof te laten leiden of nog wekenlang dit wonder te bestuderen. Ze lieten zich leiden door Gods grootheid.  

Buig voor Hem neer 

Toen ze oog in oog stonden met Jezus, die toen nog een baby was, konden ze niets anders dan zich vernederen voor Hem. Zich vernederen voor degene die hen had geleerd waar ware wijsheid vandaan komt. Wat deden de wijze mannen die altijd wel wat te zeggen hadden om gebeurtenissen te verklaren of te verwerpen:  

Ze knielden neer aan de voeten van een wonderlijke baby.  

Hemel en aarde zet Jezus op zijn plaats. Of beter gezegd: hemel en aarde verheffen Jezus naar de plaats waar Hij hoort. Ook al is Hij op dat moment een baby op aarde en kwam Hij naar de aarde om één met ons te zijn, Hij is ook Koning over hemel en aarde, afkomstig van onze Vader God. 

Jezus op de troon 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 
Lukas 1: 32-33 (HSV).

De engel zei het al tegen Maria; Jezus zal op de troon gaan zitten en Koning zijn. Deze belofte kwam uit. Jezus overwon elke duisternis aan het kruis. Hij is en zal eeuwig Koning zijn! Hij heeft het voorhangsel gescheurd, waardoor wij net als de wijzen uit het oosten welkom zijn dichtbij Hem. Voor de troon van onze God.  

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht,  
die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen! 
Lukas 2: 13-14 (HSV). 

Roep samen met de engelen: Ere zij aan God! We zijn niet geboren om eigenwijs te zijn. We zijn geboren om aan de voeten te zitten van degene die de Koning is van alle wijsheid.  

De vijf tips op een rijtje: 

  1. Leg je eigenwijsheid af en vraag God jou te vullen met zijn perspectief. Dan zul je verwonderd zijn over zijn grootheid. 
  2. Vraag God om de vaardigheden, de wijsheid en de kennis die je hebt opgedaan, te gebruiken voor zijn Koninkrijk.  
  3. Spreek uit dat je zijn richting wilt volgen en luister naar zijn aanwijzingen voor de weg die voor je ligt.  
  4. Zoek zijn nabijheid en kniel neer voor de troon van de Koning van de wijsheid! 
  5. Leeg de schatkist van je hart, door te vertellen waar je Hem dankbaar voor bent. Verhef Hem met je stem!  

Aan de slag! 

1. Luister dit lied: Throne room song – People and Songs.  
Gebruik je verbeeldingskracht en stel je voor dat je voor zijn troon staat. Volg de tips uit de overdenking in een gebed naar Hem. Ik bid dat Jezus zelf zich aan jou vandaag zal openbaren, op de manier die bij jou past. Dan alleen zul je begrijpen, iets wat ver boven onze eigen wijsheid gaat, waar het diepe ontzag en de diepe blijdschap bij de wijzen vandaan kwam. Laat je verwonderen door de Vader, die precies weet hoe Hij jou versteld moet laten staan over zijn grootheid! 

2. Luister dit lied: Welcome King Jesus – People and Songs.   
Verwelkom Koning Jezus vandaag opnieuw in je hart en zet Hem op de troon van jouw leven.  

Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De Heere van de legermachten, Hij is de Koning der ere!  
– Psalm 24: 9-10 (HSV).  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap