‘Leer mij te gaan over de golven’ – Zing jij het mee?

14

dec

Anne-Saar Kunz

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt! Ik zing het mee, en weet: dit alle dagen. Waar God mij heen zal leiden, en mocht ik over de golven gaan, dan zal ik met Hem mee gaan. Geen probleem. Ik koos en ik kies voor Jezus, en ik ga ervoor. Tot het moment dat het er werkelijk op aan komt, tot het moment dat je echt moet kiezen voor Jezus. Zing ik het dan nog zo mee? Toen ik later de tekst van het lied nog een keer terugzocht, viel mijn oog op het woordje ‘leer’. Leer mij te gaan over de golven. Leren, een werkwoord. Ik moet het dus kennelijk leren, ik moet het dus leren om elke dag achter Jezus aan te gaan, op de vlakke wegen maar ook en juist op de golven.  

Ik zing het mee. Maar het zijn soms teksten die zo makkelijk over mijn lippen komen. Alsof het een opdracht is die ik wel even fix. Maar, men, wat is het moeilijk om werkelijk achter Jezus aan te gaan. Om werkelijk over die golven te gaan en in vertrouwen Hem te volgen. Een beeld wat mij de afgelopen tijd sterk is bijgebleven, is het beeld van Petrus. Een tijdje terug voelde ik me zó Petrus. Ik werd uitgenodigd om de boot uit te stappen, om over de golven, richting Jezus te gaan. Om daar vol vertrouwen Jezus te volgen. En dat lijkt zo simpel en tegelijkertijd mooi gezegd. Maar wat is het in deze wereld soms verdraaid moeilijk om achter Jezus aan te gaan, over de golven. Ook Petrus, de discipel die Jezus liefhad en Hem wilde volgen, had het er moeilijk mee.  

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
– Mattheüs 14: 22-33 (NBV)  

Ik zing het mee. Petrus en de andere discipelen varen op een meer. Jezus heeft hen vooruitgestuurd en is zelf een berg op te gaan. Hij zocht Zijn Vader daar in gebed, en was daar alleen met Hem. En toen Jezus dat had gedaan ging Hij weer terug naar zijn discipelen. Hij liep over het water richting de boot en terwijl Hij dat deed zagen de discipelen Hem. Maar, ze wisten niet dat Hij het was en riepen ‘Een spook!’
Toen dat gebeurde, sprak Jezus de woorden die steeds weer terugkomen in de Bijbel: ‘Wees niet bang, Ik ben het!’ De woorden die God al sprak tegen Mozes bij de brandende doornstruik in het Oude Testament spreekt Jezus nu uit tegen zijn discipelen. Petrus ziet Jezus en roept: ‘Als u het bent Heere, zeg me dan dat ik naar u toe moet komen.’ En dan gebeurt het, Jezus roept hem en hij gaat. Petrus uit de boot.  

Ik zing het mee. Petrus doet het. Hij gaat over de golven. Hij gaat uit de boot om in vertrouwen Jezus te volgen. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Dit vind ik zo’n krachtige zin. Hij werd bang. Hoe zit het bij ons? Misschien zing je vaak over de gevolgen in je leven en dat je vol vertrouwen dan zult volgen. Maar hoe zit het bij ons? Wat als wij moeten gaan, als we werkelijk uit de boot moeten stappen? Als we de boot dus achter moet laten en de zee op moeten? Met alle stormen die daar zijn? Ja, we hebben een einddoel, Jezus. Maar, wat als de wind zo sterk is? Hou je je ogen gericht op het einddoel? Is dat einddoel je alles waard en stap je daarom met Petrus mee uit de boot?  

Ik zing het mee. En ik besef, dat Jezus volgen betekent dat ik de storm in moet. Ik moet de boot uit, de storm in, om bij Jezus te komen. Misschien sta je wel voor een keuze in je leven, en weet je dat als je voor Jezus kiest het hoe dan ook gaat stormen. De zee zou er veel vlakker hebben uitgezien als je niet uit de boot hoefde te stappen, als je kon blijven zitten waar je zit. Petrus ging de boot uit, ga je met hem mee?  

Ik zing het mee. En Petrus deed het. Maar terwijl hij ging, focuste hij zich op de omstandigheden en begon te zinken. Maar meteen strekte Jezus zijn hand uit. Jezus is er al, in de storm van je leven, Hij is aanwezig, hoe dan ook. Misschien zie je Hem nog niet, maar vertrouw en ga gelovend de storm in. Als je begint te zinken, focus op Jezus. Want hij verheft je als je valt.  

Ik zing het mee.  

En ik belijd het mee, dwars door al mijn tranen heen.  

Ik moet de boot uit, ik moet de zee op, ik moet de storm in.  

En ik besef het:  

Jezus belooft mij geen kalme reis,  

de stormen zullen blijven komen,  

maar Jezus belooft mij een behouden aankomst.  

En dat is genoeg.  

Ik zing het mee.  

Hart onrustig, vol van zorgen,  

Vleugellam geslagen ziel,  

Hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel 

Eens verschijn ik voor de Heer,  

Vindt mijn ziel het danklied weer:  

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  

Altijd aan de dood ontheven.  

Aan de slag!  

Luister en zing dit lied mee, in het vertrouwen dat God met je mee gaat op de golven. 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Wat een eerlijke blog. Maar weet je wat ik zó mooi vind, de Heer hoeft maar te spreken en de storm gaat liggen.
  Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde!
  Je aan Hem toevertrouwen geeft zoveel zekerheid en rust, Hij weet, Hij ziet, Hij zorgt.
  En inderdaad wat fijn dat we dat stapje voor stapje mogen leren.
  Het is zéker de moeite waard🙌🏻

 2. Merie schreef:

  Wow dat is onze Heer.

 3. Judy schreef:

  Wow, wat een bemoediging die ik hier lees aan de andere kant van de wereld! Mijn man en ik zijn uit de boot gestapt om de zending in te gaan. Heb dat ook vaak gezegd dat we zo makkelijk zulke liederen meezingen, maar nu we onze eerste stappen gaan zetten dan komt het er op aan! Vertrouwen we God? Lopen we wel achter Hem aan, of hollen we voor Hem uit? God heeft ons laten zien dat als we achter Hem aangaan Hij zijn grote trouw laat zien! Hij is erbij, ook als het stormt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap