Leven zonder haast – leer van Jezus

13

apr

Sanne van Heukelum

“Ik heb haast, moet even opschieten hoor!” Zo roepen we misschien allemaal wel eens, als we net te laat zijn. Maar komt die haast voort uit een vraag van leven of dood? Ik zou in dat geval denken aan een ambulance met een slachtoffer dat in levensgevaar is. De ambulance moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Het gaat om leven of dood.
Jezus haast nooit, zelfs bij een situatie waarin het gaat over leven of dood heeft Jezus geen haast. Hij rent niet, reageert niet vanuit paniek, en schiet niet meteen in de actiemodus. We lezen het meerdere keren in de Bijbel. Wat kun jij hiervan leren voor je eigen leven?

We beginnen met lezen van het verhaal van het dochtertje van Jaïrus, uit Markus 5. Misschien ken je het wel.

En zie, er er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.
– Markus 5:22-24 (HSV)

Het verhaal vervolgt met een vrouw die meeliep in deze menigte, Jezus aanraakte. Jezus stopt en vraagt wie Hem aanraakte. Hoewel dit een verhaal op zich is, is het opvallend dat Jezus stopt, terwijl het hier letterlijk over leven of dood gaat. Het dochtertje ligt op sterven, maar Jezus heeft geen haast.

In een ander verhaal lezen we over Jezus’ goede vriend Lazarus, die op sterven ligt. We lezen in Johannes 11:

Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was. Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan.
– Johannes 11:3-7 (HSV)

Wederom heeft Jezus geen haast. Dit keer vertelt hij ook waarom, ook al is het wat cryptisch. Het komt op het volgende neer: Jezus heeft geen haast, want Hij weet dat het goed komt.

Wat kunnen we hieruit leren in ons eigen leven?

Les 1: vertrouwen.
Jezus wist dat het goed kwam en vertrouwde daarop. Ook wij mogen vertrouwen op Jezus. Wat er ook gebeurt, je hoeft geen haast te hebben.

We kunnen vandaag de dag zoveel haast ervaren. Zoveel stress door wat er nog gedaan moet worden of wat er gaat komen. We mogen een stapje terug doen in het tempo. Als Jezus al geen haast had om naar iemand toe te gaan die op sterven lag, zijn de problemen die jij vandaag ervaart dan wel de stress waard? Moet je rennen en vliegen vandaag? Of kan je een stap terugnemen?

Les 2: prioriteit.
Jezus wist wat zijn prioriteit was. De genezing van een doodziek kind had voor Jezus niet meer prioriteit dan de genezing van een oude vrouw. Beide genezingen waren van belang en beide zouden gebeuren. Dat maakte dat hij het ene niet liet gaan voor het andere.  

Soms is het lastig om de juiste prioriteiten te stellen. Doordat we alles willen en proberen te doen, komen we in tijdnood. Waar ligt jouw prioriteit? Wat is echt belangrijk?

Dit klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, en dat is het ook. Haast zit zo in onze natuur en cultuur, dan het moeilijk is om langzamer aan te doen. Maar bewust worden ervan helpt. En daar is dit een begin van!

Aan de slag!

Wat kun jij doen vandaag om minder haast te ervaren?

Deel deze overdenking

  1. Rinus schreef:

    Heel leerzaam! Leer ik van. Dank!

    Ik wil mijn Voorbeeld, Jezus, hierin volgen.

  2. Ineke schreef:

    Toch bijzonder dat dit stukje net komt op de verjaardag van mijn kind. Wat altijd een dag is van veel drukte en haast om alles in orde te hebben. Dit plaatst alles weer in het juiste perspectief. Dankjewel 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap