Les vandaag je dorst: kom naar de Bron die altijd vloeit!

25

jul

Marijke Gootjes-Verhoeve

Je kent vast de uitdrukking: is je glas halfvol of halfleeg? Het gaat erom of je een optimistisch persoon bent of meer pessimistisch. Misschien ken je het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard wel, waarin staat: ‘Ik heb tenminste een glas!’ Is dat het toppunt van optimisme of eerder naïef? Want wat heb je aan een leeg glas als je enorme dorst hebt? Psalm 23:5 daarentegen zegt: ‘mijn beker vloeit over…’  Kijk, daar heb je wat aan!

Ieder mens kent dorst; als je hebt gesport, als je te druk bent geweest waardoor je vergeten bent te drinken, als je te weinig drinken meegenomen hebt voor onderweg (op een snikhete zomerdag!) Je tong plakt aan je gehemelte en je verlangt naar water. Wist je dat onze ziel ook dorst kan hebben? In de psalmen wordt hier uitdrukking aan gegeven.

Dorst hebben naar God

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mij ziel dorst naar God, naar de levende God.

– Psalm 42:2-3a (HSV)

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
– Psalm 63:2 (HSV)

In Psalm 42 lijkt het alsof God afwezig is en gemist wordt. In Psalm 63 lijken vooral de omstandigheden droog en dor waardoor het verlangen naar God toeneemt. Water wordt als beeld gebruikt voor de ontmoeting met God. Dat roept de vraag op hoe groot ónze dorst is naar God. Op de momenten dat we het moeilijk hebben, en er droogte in ons leven is, zullen we ons meer beseffen dat we God nodig hebben, terwijl als het ons goed gaat we sneller geneigd zijn om God naar de achtergrond te laten verdwijnen. Je merkt nauwelijks dat je dorst hebt naar God: je glas is halfvol en is zeker niet halfleeg.

God dorst naar jou!

Waar in het Oude Testament de mens dorstte naar God, zien we in het Nieuwe Testament dat Jezus zichzelf aanbiedt als bron van eeuwig leven en nog wel aan een Samaritaanse vrouw, beschikbaar dus voor iedereen. Het is nu niet de mens die roept: ‘ik dorst naar God’, maar Jezus die zegt: ‘je hebt dorst, les het bij Mij.’ Laten we geen genoegen nemen met een beetje, met halfvol. Jezus wil ons overvloed geven, tot overstromen toe, meer dan genoeg zodat je verzadigd raakt en kunt uitdelen!

Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
– Johannes 4:14 (HSV)

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden…
– Johannes 7:37b-39a (HSV)

Wat de wereld ons biedt, is slechts een tijdelijke bevrediging waarna we weer dorst hebben. Een moment plezier, een kleine bevestiging, een vervulling van een verlangen, het waarmaken van een droom, maar daarna zullen we altijd weer dorst hebben.

Jezus – die zelf het levende water is – wil ons water geven dat eeuwig is. Het is een oneindige bron waar je altijd uit mag putten, zodat dorst hebben verleden tijd is. Bij Hem vind je vreugde, redding, bevestiging, vervulling, alles wat jouw hart verlangt. Jezus nodigt je uit om bij Hem te komen. En hoe meer je zelf ontvangt, des te meer kun je uitdelen door de kracht van de heilige Geest.

Dorst hebben in de morgen

Als je opstaat neem je vaak eerst een beker/glas en vult die met thee, koffie, melk, of water want je wilt lichamelijk geen dorst hebben. Maar hoe zorg jij voor jouw ziel? Laat je elke morgen vullen met Gods aanwezigheid, met zijn Geest, door tijd door te brengen in Woord en gebed. Wees niet tevreden met een leeg of halfvol glas, maar dorst naar meer, zodat je zult overstromen.

Word verzadigd met de overvloed van Gods huis;
les je dorst met een stroom van vreugde.
Want bij God is de bron van het leven;
in Zijn licht zien wij licht.

– naar Psalm 36:9-10

Aan de slag!

Luister naar het prachtige lied: Opwekking 17, Bron van leven.

of: Christian Verwoerd, Als iemand dorst heeft.

Naar: De jongen, de mol, de vos en het paard, van Charlie Mackensy.

Deel deze overdenking

  1. Anouk van Dijk schreef:

    Prachtige overdenking! Ik herken mij hier heel erg in. De Bijbel is ons dagelijks brood – voeding en verzadiging voor onze zielen – niet alleen te gebruiken als taart voor speciale gelegenheden. Dank hiervoor. Iets wat ik samen met Jezus mag gaan leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap