De vierde Man in het vuur, zie jij Hem ook?

26

jul

Marije Brandwijk

Sommige gedeeltes in de Bijbel laten ons iets zien van een vast geloof in God. Geloven dat zelfs als het fout gaat, Hij de situatie in handen heeft. Dat Hij erbij is in het vuur. Bij de vrienden van Daniël is Hij letterlijk in het vuur aanwezig. De vierde Man in het vuur, zie jij Hem ook?

De geschiedenis van Daniël en zijn vrienden begint wanneer Nebukadnezar de macht overneemt in Israël. Hij neemt alles over, de mensen die er wonen komen in ballingschap, ze moeten gehoorzamen aan hem. Uit angst dat misschien later toch de Israëlieten weer aan de macht komen, worden de jonge sterke mannen, waaronder Daniël, samen met drie vrienden, naar Babel gebracht. Daar moeten ze leven volgens het Babylonische hof, de koning gehoorzamen. Ze ontvangen zelfs een andere naam (zie Daniël 1). Er wordt hun opgedwongen om het leven wat ze hebben, God dienen en volgens Zijn geboden leven, achter zich te laten. Maar zelfs als hen dit alles kan kosten doen ze dit niet. Ze blijven standvastig.

Een stellig antwoord

Op een gegeven moment heeft Nebukadnezar een beeld van zichzelf gemaakt, dat door iedereen daar aanbeden moet worden. Maar dat weigeren de vrienden van Daniël. Wanneer de koning dat hoort is hij woedend, ze worden op het matje geroepen. Ze krijgen nog een tweede kans om alsnog voor het beeld te buigen. Hij vertelt hun dat als ze niet voor het beeld zullen buigen, ze in een brandende vuuroven worden gegooid. En zoals hij vraagt:

En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?
Daniël 3:15c (HSV)

Het antwoord wat de vrienden van Daniël geven is een stellig antwoord, ze hebben er geen twijfel over:

Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.
– Daniël 3:16-18 (HSV)

Wat een antwoord. Het raakt mij, hoe vast het vertrouwen is in God. Wat de uitkomst ook zal zijn, ze blijven aan hun geloof vasthouden, er is geen twijfel in hun stem te horen.

You are Above it all,
But You Stand here
Fourth Man in the Fire,
Conquering my fears

De vierde Man in het vuur

Het is duidelijk voor Nebukadnezer. De vrienden kiezen ervoor om in het vuur gegooid te worden. Dit gebeurt ook, ze stoken de oven nog zevenmaal heter dan normaal. De drie mannen worden in het vuur gegooid. Met de gedachte dat ze daar niet meer levend uit zullen komen.

Maar toen deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.
– Daniël 3:23-25 (HSV)

God is daar in het vuur, Hij is er wanneer ze Hem nodig hebben. De vierde Man in het vuur. Dit stelt mij gerust, dat wanneer wij misschien door het vuur gaan (Jesaja 43:2), God ons ook zal helpen. Het geeft mij een houvast. Dan is de uitkomst misschien niet op de manier waarop we het voor ogen hebben, maar dan is het niet dat we dan moeten opgeven of voor de weg met de minste weerstand moeten kiezen. God is erbij in het vuur, ik bid dat je dat mag geloven!

Aan de slag!

  • Luister naar dit lied en laat de teksten op je inwerken.
  • Probeer eens verder in het Bijbelboek Daniël te lezen om te zien hoe God nog meer bij hem en zijn vrienden is wanneer ze blijven vasthouden aan God. Zie bijvoorbeeld Daniël 6.

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Wat een mooie en krachtige woorden! En het lied ook. Wauw!

  2. Marieke schreef:

    Ongelofelijk prachtig!! Zo waar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap