Les van Prediker: kijk naar je leven met de eeuwigheid in je achterhoofd

09

jun

Elise de Vries

Ik wil vandaag met je lezen in Prediker. De schrijver van dit Bijbelboek is op zoek naar wijsheid. Naar wat er echt toe doet in het leven. Daar doet de schrijver een soort onderzoek naar, waarvan de uitkomsten in het boek Prediker staan. Als je het leest kan het een best depressief boek zijn. ‘Alles is vluchtig’ staat er. Ook de oneerlijkheid van het leven komt aan bod: de rechtvaardige mensen hebben het soms veel moeilijker dan de dwaze en goddeloze mensen. Toch denk ik dat je ook met een positieve blik naar het boek Prediker kan kijken. Dat je het kan lezen met vreugde, omdat je er verdieping uit haalt voor het leven. Het leert je namelijk kijken naar je leven nu met de eeuwigheid in je achterhoofd. Wil je daar meer over weten? Lees met me mee. 

Een en al vluchtigheid, zegt Prediker,  
een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. 

Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen 

waarmee hij zwoegt onder de zon? 

De ene generatie gaat en de andere generatie komt, 
maar de aarde blijft voor eeuwig staan. 
– Prediker 1: 2-4 (HSV)

Het begin van het boek Prediker is niet bepaald positief. Al het werk wat je doet is nutteloos… Dat blijkt ook als de schrijver – waarschijnlijk koning Salomo – grote rijkdom verzameld heeft (Prediker 2:4-11). Het Hebreeuwse woord voor ‘vluchtig’ kan je vergelijken met ‘damp’. Damp is ongrijpbaar. Het geeft aan dat de mens beperkt is, omdat ons leven op aarde op een dag eindigt. De aarde daarentegen is blijvend. 

Alles op aarde is tijdelijk 

Het punt dat in het boek Prediker steeds terugkomt, is dat alles op aarde tijdelijk is. Je werk gaat voorbij. Je hoeveelheid geld of spullen gaat voorbij. Je status gaat voorbij. Het is tijdelijk, onvoldoende om je voor altijd geluk te brengen.  

Best wel confronterend… studeer of werk je dan voor niets? Nou nee, ik geloof niet dat dat de boodschap is. Het boek Prediker geeft je echter wel perspectief. Wat jij nu doet, is goed voor nu. Wat jij nu doet, is echter niet iets wat voor eeuwig blijft. Daar komt God om de hoek kijken. Wat Hij doet, blijft namelijk wel voor eeuwig. 

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. 
– Prediker 3:14 (HSV) 

Wat God doet, heeft dus meer waarde dan wat wij doen. Dit komt niet alleen in het boek Prediker naar voren. In het Nieuwe Testament zien we bijvoorbeeld dat Paulus oproept om de hoop niet te stellen op onzekere materiële rijkdom, maar op de levende God (1 Timotheüs 6:17-19). Daarbij benoemt Paulus dat goede daden, in tegenstelling tot spullen, de waarde van het aardse leven overstijgt. De waarde van iets hangt samen met hoe lang het impact blijft hebben. 

Gods werk heeft eeuwigheidswaarde 

Ik weet niet of het een echt woord is, maar ik wil het wel gebruiken: eeuwigheidswaarde. Het omvat namelijk precies wat ik wil zeggen. De dingen die God doet, blijven voor altijd. Zij hebben waarde tot in eeuwigheid. De dingen die wij op aarde doen voor onszelf hebben die eeuwigheidswaarde niet. We lezen in het boek Prediker dat we daarom in ontzag voor God zouden moeten leven.  

In dit ontzag voor God erkennen we onze eigen beperktheid en Gods eeuwigheid. Ik kan me ontzettend druk maken om de dagelijkse dingen. Om studie, om ongelezen whatsappjes en zelfs om dat ik te weinig tijd heb om nieuwe mascara te halen. Maar als die dingen allemaal geen eeuwigheidswaarde hebben, waar maak ik me dan eigenlijk druk om? Het boek Prediker leert mij om mijn aandacht meer te richten op wat voor altijd blijft, in plaats van onnodig te stressen om tijdelijke dingen. 

Bedenk de dingen die boven zijn én geniet 

Een tekst uit het Nieuwe Testament die dat voor mij mooi weergeeft is: 

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 
– Kolossenzen 3: 2-3 (HSV)

Bedenk de dingen die van God zijn. Laat je niet volledig in beslag nemen door de tijdelijke dingen. Tuurlijk zijn er dingen in ons leven die moeten gebeuren, gewoon omdat het moet. Bovendien kan werk of studie kan juist de plek zijn waar God door je heen werkt. Je mag dus best aandacht hebben voor de dingen op aarde. In het boek Prediker staat ook dat je moet genieten van wat je doet (Prediker 3:22, 8:15 en 9:7). God wil dat je geniet.  

Het boek Prediker laat echter ook zien dat besef van de eeuwigheid ontzag voor God creëert. Wij zijn in Christus. Hij leeft in ons! Dus laten wij ook de dingen zien zoals Hij het ziet. Laten we zijn werk altijd een hogere waarde geven dan de dingen op aarde. Als jij kijkt met de eeuwigheid in je achterhoofd ga je waarderen wat God doet en genieten van wat jij doet. 

Aan de slag! 

Schrijf eens voor jezelf op welke drie dingen vandaag het meeste van jouw aandacht of zorg krijgen. Dat kan zijn in je gedachten, energie of tijd. Ga na of dit dingen zijn die jouw aandacht inderdaad verdienen omdat ze eeuwigheidswaarde hebben (denk aan relaties – zie Prediker 4 -, getuigen of je naaste liefhebben). 

Voor mij geeft het verdieping om altijd als ik mij druk maak, na te denken of het iets is dat eeuwigheidswaarde heeft. Daardoor kan ik relativeren of het terecht is dat ik me er druk om maak.  

Vraag God in gebed jou te laten zien hoe je kunt leven met de eeuwigheid in je achterhoofd. 

Deel deze overdenking

  1. Iona schreef:

    Prachtige blog! Wat een geweldig woord ook, eeuwigheidswaarde. Het is zo waardevol dat we ervoor kunnen kiezen om onze aandacht te richten op wat eeuwig is. Dankjewel voor deze blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap