Leer van Jezus bidden!

28

jun

Marleen Wieringa

Vind jij het lastig om te bidden? Dat is niet vreemd, want de leerlingen van Jezus hadden ook moeite met bidden en zij hadden nog wel Jezus in hun nabijheid die hen in levende lijve uitlegde wat bidden is. Wij moeten het doen met de woorden die in de Bijbel staan. Ik weet niet hoe het bij jou zit maar het gebed kan veel vragen met zich mee brengen. Zo kan je je misschien afvragen of je wel vaak genoeg bidt of dat het misschien vaker moet. Je kunt je afvragen of je gebed lang genoeg is, of dat het niet zomaar een gebed is omdat je voor je gevoel moet bidden. Of heeft je gebed wel inhoud genoeg, bevat het de juiste woorden die een gebed nodig heeft. 

Moet een gebed wel ergens aan voldoen? In deze blog wil ik stil staan bij, je raadt het al, het gebed. Lees je mee?

Het bidden

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Mattheus 6:5-8 (HSV)

In het bovenstaande Bijbelgedeelte staan een paar lessen die Jezus aan ons leert om met het gebed om te gaan. Wat meteen duidelijk beschreven staat is dat God niet houdt van huichelaars die expres in het openbaar en op zicht te gaan bidden, dit doen ze om gezien te worden. God vraagt om je binnenkamer op te zoeken en daar wordt niet alleen de kleinste of donkerste kamer in je huis mee bedoeld, maar ook dat je dicht bij je hart blijft. Het zegt niet dat je niet in het openbaar mag bidden want Jezus bad ook op zichtbare plekken maar doe dit omdat je God nodig hebt en je afhankelijkheid van Hem wil laten zien.

Kort of lang gebed?

Misschien is dit voor jou wel een herkenbare vraag en daarbij meteen een struggle want hoelang moet gebed duren? In de Bijbel staat heel duidelijk: De Vader weet wat je nodig hebt, Hij weet dit al voordat je aan het gebed begint. Of je het nou bij een kort of lang gebed houdt, dit maakt voor God niks uit, Hij is blij dat jij naar Hem toe komt en dat jij Hem in jou leven wil betrekken. Zelfs een schietgebed van een paar seconden voor een spannend gesprek of een belangrijke toets is goed genoeg, omdat je daarmee God wil betrekken in je dagelijkse bezigheden. Je laat hiermee zien dat je afhankelijk bent van God.

Als gebedsverhoring uitblijft….

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. Mattheus 7: 7-12 (HSV)

God hoort al jouw gebeden, dit kan soms moeilijk te geloven zijn, want je kan al weken / maanden of zelfs jaren bidden maar een gebedsverhoring blijft uit. Dit kan heel moeilijk zijn en je kunt je misschien zelfs in de steek gelaten voelen, ook omdat je kan denken (ik ken je situatie niet) dat dat ene gebedspunt in mijn leven zoveel kan betekenen. Hoe moeilijk is het dan voor God om mij te helpen en mijn gebed te verhoren?

God werkt anders, ja, Hij weet wat goed voor je is en Hij weet als geen ander wat je nodig hebt, Hij heeft je immers zelf geschapen. Maar juist omdat Hij jou beter kent dan wie dan ook verhoort Hij ook. Maar Hij verhoort op Zijn moment en op Zijn tijd en dit doet Hij op een moment dat jij er klaar voor bent, voor het plan wat Hij voor jou bedoelt heeft.

Blijf daarom bidden en leg je verwachtingen en verlangens bij God neer en roep dit naar Hem uit, maar blijf volhouden, want God hoort jou.

Aan de slag!

Neem je gebedsleven onder de loep, zou je iets aan je gebed willen veranderen? Of vind je de manier waarop je bidt goed genoeg? Als jij het moeilijk vindt om te bidden waar ligt dit dan aan? Misschien helpt het om op een vast moment te bidden, zo blijft de structuur er in en hou je het makkelijker vol.

Deel deze overdenking

  1. Marike schreef:

    Ik mis een beetje de relatie in het verhaal. Je hebt het wel over dat een schietgebedje ook kan, omdat God graag een omgang wil met je in je dagelijkse bezigheden. Maar God wil veel meer. Het is goed om honger te krijgen naar ontmoetingen met hem. Gebed is niet een lijstje met gebedspunten. Of dat je alleen bid om verhoord te worden. Het is spreken met je beste vriend. Waarbij je het fijn vind om in Zijn nabijheid te zijn. En dan gaat het inderdaad ook niet om mooie woorden, maar om je hart. God wil graag horen wat er in je om gaat. Van hart tot hart…Als wij tot God naderen zal God tot ons naderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap