Leef jij als een rijke bedelaar? – Over het leven met Jezus

21

apr

Hadassa

Haar naam was Eisha: een blinde vrouw, die meer dan vijftig jaar lang bedelde in Jeddah, Saudi-Arabië. De mensen in haar wijk kenden haar en stopten haar vaak wat toe. Op honderdjarige leeftijd overleed ze. Na haar dood bleek dat Eisha helemaal niet zo arm was. Ze bleek in het bezit te zijn van vier huizen en een groot aantal juwelen en gouden munten. Eén van de weinigen die van haar rijkdom wist, was haar buurman. Hij had verschillende keren geprobeerd om Eisha te overtuigen om te stoppen met bedelen. Waarom zou je bedelen, als je zo rijk bent? Maar Eisha had niet naar hem geluisterd. Ze wilde zich voorbereiden op slechtere tijden. Daarom was ze tot aan haar dood blijven bedelen.

Onbegrijpelijk, vind je ook niet? Waarom zou je bedelen, als je geld genoeg hebt? Waarom zou je leven als arme, als je rijk bent? Dat is precies de vraag die Paulus stelt in zijn brief aan de Efeziërs. De geadresseerden van deze brief waren heidenen die tot geloof waren gekomen. Ze hadden Jezus leren kennen! Toch was er in hun leven niet veel veranderd.

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!
(Efeziërs 4:17-20, NBV)

Paulus is duidelijk in zijn boodschap. Zo kan het niet verder! Ze kunnen niet blijven leven, zoals ze leefden voordat ze Christus leerden kennen! In de eerste drie hoofdstukken van deze brief schrijft Paulus over rijkdommen. Hij somt een hele lijst op van rijkdommen die christenen ontvangen als ze tot geloof komen. In Christus ontvangen ze vergeving, verlossing, genade, … noem maar op! Toch hebben deze rijkdommen de christenen helemaal niet veranderd. Ze leven nog steeds alsof ze arm zijn. Maar dat kan niet! Daarom schrijft Paulus hen het volgende:

U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
(
Efeziërs 4:21-24, NBV)

Om zijn punt duidelijk te maken, gebruikt Paulus een beeld dat iedereen kent. Hij vergelijkt het leven dat ze hadden voordat ze Christus leerden kennen, met een jas. Een oude, versleten jas, vol met gaten. Een jas die je echt niet meer kunt dragen! Zo is het ook met hun oude leven. Ze kunnen niet meer op dezelfde manier blijven leven. Het kan niet meer! Als je Christus hebt leren kennen, kun je niet anders dan veranderen. Je kunt niet anders dan een nieuw leven beginnen.

Paulus roept de christenen op om die oude jas uit te trekken en een nieuwe jas aan te trekken. Deze jas is gloednieuw en nog helemaal heel. Trek die jas aan! zegt Paulus. Word een gloednieuw mens. Ga leven zoals Christus leefde. Ga leven vanuit de rijkdommen die God je in Christus heeft gegeven. Leef niet meer als een bedelaar, maar als een rijke.

Paulus’ boodschap is glashelder: als je Jezus hebt leren kennen, kan je leven niet hetzelfde blijven. Je kunt niet maar doorleven, zoals je al deed. Je moet wel veranderen. Langzaamaan word je een ander mens. Een nieuw mens. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het vergt inspanning. Het vraagt van je om erachter te komen hoe dat leven dan in elkaar zit. Om erachter te komen hoe God dan precies wil dat je leeft. Het vraagt elke dag een nieuwe keuze. Welke jas trek jij vandaag aan? Hoe wil jij vandaag leven?

Deze oproep van Paulus geldt net zo goed vandaag de dag voor jou en mij. Kun jij je het moment nog herinneren dat je Christus leerde kennen? Misschien was het één moment. Misschien is het geleidelijk aan gegaan. Wat is er veranderd sinds je Christus hebt leren kennen? Wat is er aan jou veranderd sinds je Christus hebt leren kennen? Waaraan kunnen anderen zien dat je Hem kent? Leef jij als een arme of als een rijke?

Aan de slag!

Schrijven
Neem de tijd om voor jezelf op te schrijven: wat is er veranderd sinds je Christus hebt leren kennen?

Nadenken
Denk na over de volgende vraag: zijn er ook dingen die er nog veranderd zouden moeten worden? Bid God of Hij je dit duidelijk wil maken.

Doorlezen
Ben je benieuwd hoe het leven van een nieuw mens eruit ziet? Paulus geeft een aantal praktische tips! Lees verder: Efeziërs 4:25-32.

Bronnen

NRC – Bedelaar blijkt miljonair te zijn

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap