Leef alsof vandaag de dag is dat de Heere terugkomt!

31

okt

Daniëlle Geneugelijk

Leef, alsof het je laatste dag is…” Misschien is dit wel een bekend liedje voor je. Maar is het niet nog veel belangrijker om te leven alsof vandaag de dag is waarop de Heere terugkomt? In zijn brief aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus een duidelijke oproep tot waakzaamheid, die ik graag met je wil delen.

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
– Thessalonicenzen 5:5-11 (HSV)

Kinderen van het Licht

In de voorgaande verzen, waarschuwt Paulus de gemeente dat Jezus op een dag, die alleen voor God bekend is, als Koning zal terugkomen. Deze dag zal komen als een dief in de nacht.

Paulus beschrijft hoe deze dag zal verlopen voor twee verschillende groepen mensen. Hij noemt de mensen die in duisternis leven. Dit zijn de mensen die leven in de veronderstelling dat de wereld hen vrede en veiligheid biedt. Hen staat een onverwacht verderf te wachten en ze zullen nergens heen kunnen vluchten. Daarnaast schrijft Paulus in vers 5 dat de mensen in Thessalonicenzen niet in duisternis leven, maar kinderen van het Licht zijn. Om gered te worden bij de komst van Christus moeten Gods kinderen nuchter zijn en leven in het Licht.

Waakzaamheid

Wij zijn ook kinderen van God, en daarom heeft dit bijbelgedeelte ook vandaag een belangrijke boodschap voor ons. In hoeverre zijn wij nog waakzaam en leven wij in het Licht, alsof de dag van de terugkomst van de Heere vandaag is?

Misschien herken je wel dat de alledaagse dingen je volledig in beslag kunnen nemen. Grotere dingen, zoals drukte op het werk of het plannen van vakanties. Maar ook de kleinere dingen kunnen onze waakzaamheid verminderen, zoals de dagelijkse opvoeding of onze boodschapjes doen. We zijn zo bezig met het hier en nu, dat we onze ogen niet op de Heere gericht hebben. We kunnen ons zo vasthouden aan de vrede en veiligheid die de wereld ons lijkt te bieden, dat we de waakzaamheid verliezen.

Geloof, hoop en liefde

De Bijbel zegt duidelijk dat wij, als kinderen van God, in het Licht en in waakzaamheid moeten leven. Maar hoe moeten we dat dan doen?

Paulus geeft de gemeente van Thessalonicenzen de opdracht zich te kleden met een borstharnas van geloof en liefde en met de hoop van zaligheid als helm. ‘Zaligheid’ betekent hier de verlossing die wij verkregen hebben, doordat Jezus Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven.
God heeft ons niet voorbestemd om bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Here Jezus Christus, zodat we voor altijd met Hem kunnen leven. We moeten dus leven in geloof, hoop en liefde. In de wetenschap dat we verlost zijn, omdat Jezus voor ons gestorven is. Het is zo belangrijk om hier iedere dag opnieuw bij stil te staan, stil voor te worden en God voor te danken.

Leef samen alsof vandaag de dag is dat de Heere terugkomt

Paulus schrijft in het laatste vers: “Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.”

Waakzaam zijn is iets wat je niet in je eentje hoeft te zijn. We mogen of moeten misschien zelfs wel, elkaar als christenen bemoedigen en versterken. Om elkaar waakzaam te houden en te leven vanuit de hoop, het geloof en de liefde, zal het soms nodig zijn elkaar hierop te bevragen met confronterende vragen. Laten we elkaar in liefde bevragen naar onze waakzaamheid. Laten we voor elkaar bidden als we merken dat de waakzaamheid verslapt of als het lastig blijkt in het Licht te blijven leven. Ja, laten we met elkaar zorgen dat we iedere dag leven alsof de dag dat de Heere terugkomt vandaag is!

Aan de slag!

Voer de komende week samen met een medechristen het gesprek over waakzaamheid. Bemoedig elkaar en durf confronterende vragen te stellen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap