De diepere betekenis van ‘Het is volbracht’

30

okt

Jacomien van Urk

‘Het is volbracht’ is een van de zeven kruiswoorden van Jezus. En misschien zouden we wel kunnen zeggen dat het een van de belangrijkste uitspraken van Jezus is. Wat is de diepere betekenis van dit woord? En hoe heeft dat zijn uitwerking op het leven van alledag?

Laten we eerst eens kijken naar het moment waarop Jezus het zegt. Daarna wat de precieze betekenis is van dit ene Griekse woord en welke uitwerking dit heeft in ons leven. 

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
– Johannes 19:28-30 (HSV)

Het verlossende woord ‘Het is volbracht’ klinkt op de scheiding tussen leven en dood. Jezus heeft alles gegeven en de zware toorn van God gedragen. Zijn bloed brengt voor eens en altijd verzoening tussen God en mensen. Onvoorstelbaar, maar waar. En op dat moment roept Jezus het uit: “Het is volbracht!”

De betekenis van ‘Het is volbracht’

In het Grieks is dit het woord tetelestai. Dit betekent letterlijk: het doel is behaald. Het beslissende woord voor de Vader, gesproken door Zijn Eniggeboren Zoon. Jezus kocht ons vrij met Zijn bloed, om ons eeuwig te laten leven in vrede met God de Vader.

De uitwerking van ‘Het is volbracht’

Dit ene woord van Jezus heeft impact op ons leven van elke dag. Want als wij werkelijk geloven dat Jezus álles heeft volbracht, ook voor jou persoonlijk, dan is dat levensveranderend. Ik las het in een fictief boek over het leven van Lydia, de purperverkoopster. Paulus is bij haar op bezoek en ze staat voor een enorme uitdaging. Paulus bidt samen met haar, maar vraagt haar ook naar wat het volbrachte werk van Jezus voor haar persoonlijk betekent. Hij zegt tegen haar: “Ik wil maar zeggen dat het werk van Christus zijn schaduw over je leven werpt, of je nu een wonder krijgt of niet. Hij kan je ook geduld geven in plaats van een wonder. Of vrede te midden van tumult. Hij kan je wijsheid geven als je het allemaal niet meer weet. Of Hij kan je hand vasthouden, zoals alleen Christus dat kan, en je moed geven om je knikkende knieën te sterken. Zijn werk is volbracht. Begrijp je? Die vervulling zal zijn schaduw werpen op al je onvoltooide werk.”

Het deed mij nadenken over de uitwerking van het volbrachte werk van Jezus op mijn leven van alledag. Het offer van Jezus reikt zoveel verder dan alleen de verlossing van mijn zonden. Ook mijn heiliging heeft Hij betaald. Ik mag schuilen achter Zijn volbrachte werk. Al mijn onvoltooide werk mag ik plaatsen achter Zijn voltooide werk. En ik mag verwachten dat Hij gaat uitwerken in mijn leven wat Hij al betaald heeft. Waar Hij Zijn leven voor heeft gegeven. Zoals Efeze 2:10 zegt: ‘De werken die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ (NBG51).

Het betekent niet dat we met onze armen over elkaar op de bank kunnen gaan zitten. Maar het mag ons afhankelijk maken van het werk van Jezus door ons heen. Het geeft het gebed in je hart: “Heer, wat wilt U dat ik ga doen?” Het geeft het geloof dat Jezus dit ook werkelijk zál uitwerken in je leven, omdat Hij het zelf heeft voorbereid door Zijn volbrachte werk. Hij zal er ook in voorzien!

Aan de slag!

Leef jij uit het volbrachte werk van Jezus? Of heb je het gevoel dat je altijd vanuit een tekort leeft? 

Schrijf vandaag op wat het volbrachte werk van Jezus voor jou betekent. En bedenk hoe jij jezelf eraan kan herinneren dat werkelijk álles is volbracht. Laat die vervulling zijn schaduw werpen op al je onvoltooide werk. 

Bronnen: 
Eén woord…”Het is volbracht!” | Hervormdsliedrecht.nl 
Refoweb | Het is volbracht | Refoweb
Engelenbrood, Tessa Afshar 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap