Hoe Lazarus van bedelaar veranderde in een rijke man én hoe jij dit ook kunt bereiken!

12

jan

Esmeralda van Dijke

‘Hé jij! Ben je liever rijk of arm?’ Wat een vraag, dat antwoord is toch logisch! In deze tijd, in deze maatschappij, waar geld je leven bepaalt, wil je rijk zijn natuurlijk! Of toch niet? In de Bijbel wordt een gelijkenis verteld over de rijke man en de arme Lazarus. Laat dit nu net een gelijkenis zijn waar dezelfde vraag gesteld werd en waar het antwoord verrassend genoeg net even iets anders was.

In Lukas 16 lezen we een gelijkenis over een rijke man en de arme Lazarus. De rijke man droeg mooie, dure kleding en gaf grote feesten. De arme Lazarus zat onder de zweren en zat elke dag bij de voordeur van de rijke man, in de hoop dat hij wat restjes zou krijgen van de maaltijden. Op een dag stierven zowel de rijke man als Lazarus. Toen de rijke man in het dodenrijk zijn ogen opendeed en heel veel pijn had, zag hij in de verte de bedelaar Lazarus bij Abraham zitten. Hij riep naar Abraham om te vragen of Lazarus hem misschien wat verkoeling kon bieden. Abraham vertelde hem echter dat hij in zijn leven veel rijkdom had ervaren en dat de rollen nu omgedraaid waren. De rijke man smeekte Abraham om, als Lazarus hem dan geen verkoeling kon bieden, Lazarus misschien zijn familie kon waarschuwen op wat hen te wachten stond na de dood.

Maar Abraham zei: ‘Ze hebben de Boeken van Mozes en van de profeten. Dáár moeten ze naar luisteren.’  Maar de man zei: ‘Vader Abraham, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toe komt, dán zullen ze gaan leven zoals God het wil.’  Maar Abraham zei tegen hem: ‘Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.’ (Lukas 16:29-31, BasisBijbel)

Eerst zien, dan geloven!

‘He jij! Ben je liever rijk of arm?’ Denk je nog hetzelfde over deze vraag? Of is je perspectief al veranderd? De gelijkenis is nog niet voorbij. Abraham vertelde dat, als de mensen niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, ze ook niet zullen luisteren naar iemand die uit de dood opstaat. Opmerkelijk is dat rond dezelfde tijd Jezus een man uit de doden opwekt in Bethanië. Weet je wat de naam van deze man was? Lazarus! Is dit toeval? Ik denk het niet. Lazarus werd opgewekt uit de doden nadat hij al vier dagen in het graf had gelegen. De Bijbel vertelt zelfs dat het al stonk in het graf omdat het lichaam al aan het ontbinden was. Een wonder! Helaas dacht niet iedereen zo, want nadat Lazarus uit de doden opgewekt was lezen we het volgende: 

De Joden die daar waren, zagen wat Jezus had gedaan. Veel van hen geloofden toen in Hem. Maar anderen gingen naar de Farizeeërs en vertelden hun wat Jezus had gedaan. De leiders van de priesters en de Farizeeërs gingen haastig vergaderen. Ze zeiden: “Wat moeten we doen? Want die Man doet heel veel wonderen. Als we Hem zijn gang laten gaan, zullen alle mensen in Hem gaan geloven. Dan zullen de Romeinen komen en ons onze macht en ons volk afnemen.” (…) Vanaf die dag overlegden ze met elkaar hoe ze Jezus konden doden.  (Johannes 11:45-48 en 53, BasisBijbel)

Ben jij al rijk?

Eerst zien en dan geloven? De wens van de rijke man uit de gelijkenis ging in vervulling, maar geloofden de mensen daarna in Jezus? Nee! Ze gingen overleggen hoe ze Jezus konden doden. Wat een rauwe, bizarre werkelijkheid.

Hoe sta jij tegenover het woord van God? Wil jij eerst zien en dan geloven? En als God je dan een teken geeft, geloof je dan of bedenk je de meest absurde verklaringen om het maar niet te hoeven geloven?

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. (Hebreeën 11:1, BB) Geloof jij? Dan staat je een lang en gelukkig leven te wachten. Hier op aarde zal het soms moeilijk zijn, maar houd moed, want Jezus heeft de wereld voor jou overwonnen!

Aan de slag!

Ben je liever rijk of arm? Wat moet er in jouw leven nog veranderen om rijk te zijn? Begin vandaag nog aan de verandering. Bid tot Jezus. Ontvang het leven. Wees rijk!

Laat je bemoedigen door deze song over het perspectief wat Jezus heeft voor deze wereld!

Deel deze overdenking

  1. Anne schreef:

    De rijke man wordt vergeleken met de religieuze leiders , de schrift geleerden en Farizeeen van toen in Jezus tijd, en de leiders van nu. En de arme lazarus als het gewone volk van toen en nu, die tenslotte de woorden van Jezus en de waarheid van nu aanvaarden! De Jehovah Getuigen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap