Waarom God ons bidden niet altijd lijkt te horen

11

jan

Christa Noteboom

‘Bidden helpt!’, schreef ik als tiener met dikke letters in mijn dagboek. Een reminder dat God mij altijd hoorde, ook al waren mijn omstandigheden nog zo uitzichtloos. Ondertussen merkte ik er helemaal niets van. Ik wilde niet brutaal zijn en roepen dat het allemaal niets uitmaakte, maar in mijn hart werd de vraag steeds groter: ‘Dóet God wel iets met mijn gebeden?’ Herkenbaar? De Joodse christenen uit de tijd van Jakobus dachten wel eens over deze vraag na, vermoed ik. Met een aantal stevige bewoordingen gaat Jakobus in zijn boekje in op de kracht van het gebed.

Midden in een stukje over geloofsbeproevingen schrijft hij:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. (Jakobus 1:5-8, NBV)

Aan het eind van zijn betoog, als hij stevig ingaat tegen conflicten binnen de gemeente, zegt hij:

U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? (…) Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die Hij schenkt is nog groter.’ (…) Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. (Jakobus 4:2-8, NBV)

Wat een ontzettend mooie belofte staat er aan het begin van het boek Jakobus. God nodigt ons via Jakobus uit Hem vrijmoedig te vragen wat we nodig hebben. Hij wil ons ‘overvloedig’ (HSV) geven wat we nodig hebben, zonder ons te verwijten dat we het zelf niet kunnen.

Maar dan. Een ijskoude douche: ‘Je mag niet twijfelen. Denk maar niet dat je dan iets van de Heer krijgt’. Voor mij als rasechte twijfelaar is dat een moeilijk te verteren stukje. Behalve als ik doorheb wat die wijsheid inhoudt en waar het twijfelen voor staat. 

Ware wijsheid en diepe twijfel

Bijbelse wijsheid begint met een diep, eerbiedig ontzag voor de Heer (Spreuken 1:7). Vanuit dat diepe ontzag voor de Heer gaan we de dingen anders zien. Dan staat niet meer ons verlangen in het middelpunt van ons gebed, maar de Heer zelf en hoe Hij naar de wereld kijkt. Als wij twijfelen of we ons volledig aan Hem willen overgeven of toch liever opgaan in wat het leven ons te bieden heeft, zullen we deze wijsheid niet kunnen ontvangen.

Daarnaast kunnen we twijfelen aan God zelf: of Hij goed is en of Hij ons wel wil horen. Als we dat doen behandelen we God alsof Hij een zondig en onbetrouwbaar mens is. Hoe begrijpelijk dat vanuit onze ervaring soms ook is, we onteren onze hemelse Vader daarmee en wantrouwen Wie Hij is – de goedheid Zelf!

Vertrouwen en overgave

Het gaat er volgens mij niet om of we wel genoeg geloven in de kracht van God om ons te kunnen verhoren. Waar het hier om gaat is vertrouwen en overgave. Wat staat in het middelpunt van jouw leven? Je mooie huis, je fijne relatie, je leuke baan? Of misschien de uitdagingen waar je tegenaan loopt?

Jouw Maker wil graag het middelpunt van jouw leven zijn. Niet omdat Hij je nodig heeft, maar omdat Hij je lief heeft. Vanuit dat perspectief gaan we anders bidden en kijken we anders naar ‘onverhoorde gebeden’. Soms blijft God een tijdje stil om ons te testen (Jakobus 1:2-3). Soms zijn de dingen die we bidden niet goed voor ons, voor anderen of in het licht van Gods Koninkrijk. We kunnen onverhoorde gebeden aanvaarden als we vertrouwen dat God góed is en als we erop gericht zijn Hem het middelpunt van ons bestaan te laten zijn.

Bidden om wijsheid

Het dagboek met de vol gekalkte bladzijde heb ik nog steeds. Ook al léék het of God mijn bidden niet hoorde, Hij hoorde elk gebed en bewaarde elke traan (Psalm 56; Openbaring 5:8 en 8:3-4). God gebruikt de ervaringen van toen om mij nu een zegen te laten zijn.

Zo mogen we erop vertrouwen dat God alles in ons leven laat meewerken ten goede als we onze weg met Hem gaan. Als de problemen je boven het hoofd groeien, de wereld je trekt of Gods verzoeken te ingewikkeld zijn: vraag God om hulp. Hij zal je zijn wijsheid geven, overvloedig en zonder verwijt. Want God is goed!

Aan de slag!

1. Schrijf een brief aan God waarin je het antwoord op deze vragen verwerkt:
– Met welke gebeden heeft God naar jouw idee nooit iets gedaan?
– Wat deed het met je, dat je niet kon merken dat God met jouw gebeden bezig was?
– Welke reden zou ervoor kunnen zijn, dat God je niet lijkt te horen of dat je zijn antwoorden niet kunt zien?
– Voor welke (on)verhoorde gebeden kun je God danken en prijzen?
– Wie of wat wil jij het middelpunt van jouw leven laten zijn? En wie of wat is dat nu?

2. Hou je van muziek? Luister naar deze twee liedjes. Ze gaan over de momenten dat we het idee hebben dat God ons niet hoort, maar waarin Hij juist wel met ons bezig is.
Blessings (Laura Story); en de Nederlandse versie door Joke Buis
– Trust His heart (Babbie Mason)

3. Nog niet uitgelezen? Hier kun je meer lezen over Jakobus 1, geloofsbeproevingen, Gods examen, diepe twijfel en ware wijsheid.

Deel deze overdenking

  1. Nathalie schreef:

    Wat een sterk stuk! Goed geschreven 🙂 Dankjewel.

  2. Kim schreef:

    Lieve Christa,
    Ontzettend veel dank ? en God zegene jou ?.
    Lieve groet❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap