Kun je je geloof verliezen?

07

feb

Joanne van de Vendel

Vandaag ben ik mijn sleutelbos verloren. Meer dan een uur heb ik op mijn werk gezocht. Ik werk op een school en dan is het best een groot zoekgebied. Ik voelde me in paniek raken. Want ja, zonder sleutels kom je niet ver… Ik vroeg me later af: zou ik ook zo in paniek zijn wanner ik mijn geloof zou verliezen? Kán ik mijn geloof verliezen? 

Wat is geloof? 

Laten we eerst eens kijken wat de Bijbel zegt over wat geloven is. In Hebreeën 11 staat een prachtig hoofdstuk met de definitie van geloof en geloofshelden beschreven. 

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet.
– Hebreeën 11:1 (HSV) 

Geloof wordt in de grondtekst aangeduid met ‘pistis’. In de StudieBijbel lezen we de eerste betekenis: ‘trouw, betrouwbaarheid’ en de tweede: ‘(het) vertrouwen, geloof’.

De ‘pistis‘ is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Onwankelbaar en onzichtbaar. Het is een zeker weten van iets dat je niet ziet. 

Geloofshelden

Mocht je tijd en interesse hebben, verdiep je dan eens in de geloofshelden, de geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Het is ontzettend inspirerend en bemoedigend om te zien hoe deze mensen in een relatie met God leefden en Hem volgden in hun leven. Zij doen dit in vertrouwen, zonder dat ze zien waartoe het leidt. Dit doen deze mensen door hun geloof in God. Zij zijn inspirerende voorbeelden voor ons en laten zien hoe zij in hun leven, in hun zwakheid kracht hebben ontvangen. 

Het geloof van Jezus Zelf

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Jezus is voor ons het ultieme voorbeeld van geloof.
– Hebreeën 12:2-3 (NBV21)

Jezus Zelf is de grondlegger, dus het begin van ons geloof. Hij is ook het eind van ons geloof; de voltooier van het geloof. Wij mogen Hem van het begin tot het einde volgen! 

We kunnen in feite dit geloof niet verliezen. Het geloof ligt namelijk in Christus Jezus zelf. Laten we onze blik op Hem gericht houden. Dan weten we waar we mogen gaan in navolging van Hem.  

Jezus, onze Redder heeft de eindstreep behaald. Dit was de prijs die Hij betaalde aan het kruis om jou en mij vrij te maken, zodat de relatie tussen mens en God hersteld werd. Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader en heeft hiermee het geloof voltooid. 

Wat een genade, dat de Grondlegger en Voltooier van ons geloof voor ons de prijs heeft betaald! En dat wij vanuit die genade níét krijgen, wat we wél verdienen, namelijk de dood. Deze heeft Jezus voor ons overwonnen aan het kruis. Daardoor hebben we in Christus het uitzicht op het eeuwige leven in Zijn heerlijkheid. 

Houd vol! 

Ja, Jezus volgen kan een strijd zijn. Je kunt je soms afvragen of je je geloof verliest. Geloven kan soms best moeilijk zijn. Ik weet niet waar jij in jouw leven doorheen bent gegaan en hoe sterk jouw geloof is, maar we mogen ons laten bemoedigen door Jezus. Hij is sterk! We zien hoe Hij standhield in de strijd die Hij heeft geleverd. Hiermee zien we dat Jezus de moed niet verliest of opgeeft. In onze zwakheid mogen we Zijn kracht ontvangen. Weet dat dit ook voor jou persoonlijk een troost mag zijn. 

Tijdens het schrijven van deze blog krijg ik een berichtje, met een foto van mijn sleutelbos. Gevonden!  

Het geloof verliezen?! In principe kunnen we het geloof dus niet verliezen. Besef dat Jezus weet waar je doorheen gaat. Hij heeft jouw strijd al gestreden en je mag volhouden om Hem te volgen in jouw leven. 

Aan de slag! 

Wie ken jij, die in zwakheid Gods kracht ontving en volhield? Wie is jouw geloofsheld? Spreek dit uit naar deze persoon. Het is waardevol om elkaar op te bouwen en te bemoedigen in het geloof. 

Bron:
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap