Krachtig in je zwakheid door op Jezus te zien

15

okt

Anne-Saar Kunz

Soms kan ik er wat van… dan pieker ik dagen door. Niet dat ik er elk moment bij stil sta of niet meer mijn werk kan doen, maar het blijft wel in mijn hoofd. Dan zit ik met dingen, soms met alledaagse dingen en op z’n tijd met moeilijkere dingen. Toen ik een tijdje geleden naar huis liep en nadacht over het leven, nadacht over de dingen waarover ik op dat moment over piekerde, stond ik opeens stil. Ik keek naar de lucht, naar het schilderij van de schepping, en ik dacht aan mijn Schepper. En toen, toen wist ik het weer. Ik wist weer dat het enige wat ik moet doen, is: omhoogkijken, en het van de Schepper verwachten die mij maakte.  

Begin februari zong ik het, op het 25-jarig jubileum van mijn ouders. Samen met een vriendin had ik een nieuwe versie gemaakt van het lied Richt je ogen op Jezus. En eigenlijk, komt het lied elke keer weer bij mij terug. En vandaag wil ik het met je delen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wanneer je je ogen richt op Jezus, dat levensveranderd werkt. Dan draait het om die ene Naam in je leven, om die ene persoon die zaligmaakt. Dan draait het niet langer meer om je eigen ditjes en datjes, maar dan is het alle dagen met de ogen gericht op Jezus.  

Ik moest eraan denken toen ik 2 Korinthe 12 vers 9 las. Daar schrijft Paulus over zwakheid. En misschien voel jij je soms ook wel eens zwak. Herken je je in mij, pieker je soms ook over van alles en nog wat. Wanneer ik dat doe, dan ben ik eigenlijk vooral bezig met hoe moeten dingen gaan, en hoe zullen dingen gaan, dan voel ik mezelf soms zwak.
Zwakheid. Paulus herkent het, maar Paulus blijft daar niet staan. Hij zet geen punt, integendeel. Hij krijgt geen medelijden met zichzelf, maar kijkt verder. En hij zegt, en dat is een zin die je eigenlijk, waar je nu ook bent, op moet schrijven. Omdat het levensbepalend en levensveranderend is. Want op alle momenten dat jij misschien soms zwak voelt, is er meer. Omdat het niet om jou draait, maar om die ene Naam die jou vanaf het allereerste begint kent en heel jouw leven overziet.

Paulus schrijft daar:
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Zwakheid wordt kracht. Snap jij de bijbelse logica? Het is anders dan wat de wereld ons vertelt. Maar het is zaligmakend, omdat Gods liefde en genade voor jou genoeg zijn. In jouw zwakheid komt Christus wonen en daar wordt zijn kracht zichtbaar. Ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft.  

Waar ben jij op dit moment in je leven mee bezig? Als je een tekening moet maken van je leven nu, welke dingen teken je dan? Wat is nu voor jou belangrijk? Hoe dan ook, ik hoop dat je jezelf mag tekenen, als een geliefde dochter. Maar bovenal met je hoofd omhoog en met je ogen gericht op Jezus. Want, daar alleen, en van Hem alleen kan je het verwachten. Alles in de wereld moet je ooit achter je laten, en daarom: verzamel geen aardse schatten, maar zoek wat boven is. Waar Jezus is, die je krachtig maakt in je zwakheid en die heel leven kent. Leg je leven voor Hem neer. Met al je zorgen, je angsten en je vragen. En bid en vertrouw dat Hij je niet loslaat. Dat God werkt door je zwakheden heen en dat je uiteindelijk meer dan overwinnaars bent door Christus die jou liefheeft, en die jij liefhebt.  

Zie op Jezus en laat Hem het rustpunt van je hart zijn.  

Aan de slag!  

Sta even stil en luister dit prachtige lied en laat de tekst tot je doordringen.  

O soul, are you weary and troubled? 

No light in the darkness you see? 

Theres light for a look at the Savior, 

And life more abundant and free. 

Turn your eyes upon Jesus, 

Look full in His wonderful face, 

And the things of earth will grow strangely dim, 

In the light of His glory and grace. 

Through death into life everlasting 

He passed, and we follow Him there; 

Oer us sin no more hath dominion 

For more than conqurors we are! 

His Word shall not fail you, He promised; 

Believe Him and all will be well; 

Then go to a world that is dying, 

His perfect salvation to tell 

En ga dan verder, verder met je hoofd omhoog. Omdat je weet dat je het in je leven niet van je eigen krachten moet verwachten. Maar met je ogen gericht op Jezus, geloof Hem en alles komt goed, op Zijn tijd.  

Deel deze overdenking

  1. Willemieke schreef:

    Wat herkenbaar en wat een mooie herinnering weer even aan het begin van de dag, want zo is het ❤️

  2. Susanna schreef:

    Mag dit zo geloven! En het is echt waar, al zo vaak ervaren. Ga t lied zeker luisteren, echt wat ik nodig heb op dit moment bedankt ♥️

  3. Kim schreef:

    Amen :’) 🙏 Zoveel dank voor deze prachtige overdenking!! De bemoediging die ik nodig had ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap