Krachtig gebed

06

jan

Gastblogger

Het is 6 uur in de ochtend, de wekker gaat en ik draai me om, zodat ik mijn telefoon kan pakken. Ik druk de wekker uit en zie 6 meldingen van Instagram, 4 berichten van WhatsApp en nog een aantal andere notificaties in mijn scherm staan. Al gauw ben ik afgeleid met even op Instagram kijken, WhatsApp openen en wat berichten antwoorden. Ineens zie ik dat het al 6.10 uur is en ik moet de bus hebben van 06.48 uur. Ik schiet snel uit bed en kleed me aan. Ik maak me helemaal klaar en pak mijn tas voor school. Even later sta ik bij de bushalte in het donker te wachten op de bus die altijd te laat is. Dan bedenk ik me ineens dat ik me gisteravond voorgenomen had om vanochtend te bidden voordat ik me bezig zou houden met de wereld. Ik wilde eerst in gebed dankzeggen tot God voor een nieuwe dag maar in plaats daarvan was ik alweer afgeleid door mijn telefoon. Wat kunnen de aardse dingen ons toch zo gemakkelijk afleiden van God zelfs al op de vroege morgen. Terwijl bidden oftewel praten met God zo’n goed begin van je dag is.

Herken je dat? Hoe gemakkelijk je soms het gebed overslaat doordat wereldse dingen tussendoor komen of soms net even meer prioriteit krijgen. Ik herken het bij mezelf soms maar al te goed. De avond van tevoren zeg ik dan tegen mezelf dat ik morgenochtend zal beginnen met gebed, met dankzegging tot mijn Hemelse Vader, maar vervolgens blijf ik net te lang in mijn bed liggen de volgende morgen en moet ik haasten om op tijd bij de bus te komen. Ook in de avond kan het zo gemakkelijk zijn om ‘even snel’ te bidden.

In Kolossenzen 4:2 (HSV) zegt Paulus: “Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” Boven dit stukje tekst staat in mijn Bijbel: ‘Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten.’

Dit zegt dus wel iets over hoe belangrijk het gebed is. Het is ook een getuigenis naar buiten toe. Bidden hoort bij christen zijn en Paulus zegt ons dus om sterk te blijven in gebed en daarin ook waakzaam te zijn met dankzegging.

Maar hoe kunnen we dan sterk blijven in gebed? Deze twee tips gaf de dominee ons tijdens zijn preek over dit bijbelgedeelte:

1. Vaste gebedstijden
2. Leef in alles wat je meemaakt voor Gods aangezicht

Bij het tweede mag je bijvoorbeeld ook denken aan bidden wanneer in je de auto zit op weg naar je werk. Je moet dan wel je ogen openhouden natuurlijk ;-), maar door ook op zulke momenten te bidden mag je weten dat God altijd bij je is.

Met ‘waakzaam‘ wordt in het bijbelgedeelte bedoeld dat je gefocust bent in gebed. Het betekent dat je als het ware op het puntje van je stoel zit en ook uitziet naar antwoord van God. Ook vraagt Paulus ons om waakzaam te zijn met dankzegging. Wanneer we bidden mag ons gebed overvloeien van dankzegging voor alles wat we van God ontvangen hebben, maar ook dankzegging tot Jezus Christus, voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. We mogen Jezus danken dat Hij onze Koning is, die mens werd voor ons om voor onze zonden aan het kruis te sterven. We mochten gewassen worden in zijn kostbaar bloed en vergeving ontvangen voor al onze zonden. Dat is gegeven en niet verdiend, voor ieder die in Hem gelooft.

Bij aanhoudend bidden moet ik toch ook altijd aan Nehemia denken. In Nehemia 1 bidt Nehemia tot God wanneer hij hoorde hoe het de Joden verging die uit de gevangenschap overgebleven waren.
Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.”
(Nehemia 1: 5-6, HSV)

Nehemia bidt hier (vers 5-11), waarbij hij dankzegging geeft aan de HEERE en ook zijn zonden belijdt.

Daarna, in Nehemia 2, toen Nehemia bevreesd was en de koning hem vroeg: “Wat verzoekt u dan?”, staat er: “Toen bad ik tot de God van de hemel.”

Ons gebed is belangrijk. We geven in gebed dankzegging en belijden onze zonden voor onze Vader. We mogen altijd tot Hem bidden, we mogen tot Hem bidden voordat we iets doen, tijdens dat we iets doen en ook nadat we iets gedaan hebben. Onze Vader is altijd nabij ons en Hij luistert naar ons. Zelfs al zijn er miljoenen mensen die tegelijkertijd zouden bidden dan nog zou God jouw gebed persoonlijk verhoren.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”
(Filippenzen 4:6, HSV)

En ook Jakobus 5: 13-20 gaat over de kracht van het gebed. Zo staat er in vers 13: “Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.”

En in vers 16 het tweede gedeelte staat: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”  

Ons gebed is dus krachtig en we mogen bidden wanneer we lijden maar ook wanneer we goede moed hebben. Hoe mooi en vol liefde is dat, dat we bij de Levende, Almachtige God, onze Vader, mogen komen in gebed met alles wat we hebben. In al onze zonden mogen wij in vrijmoedigheid tot Hem komen en ook vergeving ontvangen door het goede werk van onze Koning en Herder Jezus Christus. En als je even niet weet wat te bidden dan leerde Jezus zelf ons een krachtig gebed in Mattheus 6: 9-13. Hij leerde ons het gebed des Heeren. Jezus zelf moedigt ons aan om te bidden. Laten wij dus sterk aanhouden in gebed, zoals Paulus zegt, en eerst de dingen zoeken die boven zijn.

Aan de slag!

Herken je ook dat je het gebed soms zo gemakkelijk overslaat of vergeet doordat de wereld je aandacht opeist? Misschien kunnen de twee tips die ik gaf je helpen. Ga er deze week eens mee aan de slag. Bedenk eens op welke momenten jij dit herkent en hoe je het zou kunnen oplossen. Zet bijvoorbeeld die vaste tijden voor gebed in je agenda of maak een reminder. En schrijf je gebed eens op en schrijf eronder wanneer jij op dit gebed antwoord kreeg van God. Kijk wat voor jou helpt zodat je de wereld even aan de kant zet en je je handen mag vouwen en wanneer mogelijk je knieën mag buigen om te bidden.

En mocht je het eens vergeten en je zit in de bus of de auto, net als ik, en je bent het door de haast vergeten, zoek dan het aangezicht van God terwijl je in de auto of de bus zit. Al is het met je ogen open, dan mag je nog steeds, waar je ook bent, te allen tijde het aangezicht van God zoeken. “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.”
(Kolossenzen 3:17, HSV)


Gastblogger
Deze overdenking is geschreven door Joanne de Graaf.

Deel deze overdenking

 1. Tiny de harder schreef:

  Wat herkenbaar Joanne .
  Het leven kan soms zo haastig zijn dat we vergeten om God te danken en Hem alle eer en lof te brengen .
  Maar wat een zegen dat we ook mogen en kunnen bidden tijdens ons werk en onderweg .

 2. Petra schreef:

  Zo herkenbaar.
  Die vaste momenten zijn een goede tip.
  De smartphone is denk ik voor veel van ons een bekende afleider… wat mij daarin helpt: halverwege de avond op de vliegtuigstand, of internet (wifi en mobiele gegevens) uitzetten. Beter ook voor je nachtrust. Ik lag vaak in bed nog even appjes te beantwoorden. En idd meteen ‘s ochtends. Dit geeft rust. En daardoor ruimte voor het beginnen en afsluiten van de dag met Hem! En de boel pas weer inschakelen na ontbijt. Eerst gebed, douchen, ontbijten….: jezelf klaarmaken voor de dag, samen met Jezus, en daarna, dan is er tijd voor de ‘wereldse beslommeringen’ .

 3. Menda Akkerman schreef:

  Inderdaad heel herkenbaar. Daarom laat ik mijn telefoon beneden liggen als ik naar boven ga om te slapen. Wat fijn dat ik overdag dan jouw stukje kan lezen en zo word aangemoedigd om te blijven bidden. Dank je wel Joanne!

 4. Talitha schreef:

  Joanne,
  Wat kan jij mooi schrijven met de juiste teksten. Ook voor mij (helaas) herkenbaar, goede voornemens en die vergeet ik te snel..
  Dank voor je mooie blog! Enne ook dank voor de mooie teksten op insta 😉
  Groet,
  Talitha Koelewijn

 5. Hetty de Graaf schreef:

  Zo prachtig geschreven Joanne, heel bijzonder om zo’n mooie blog van je te lezen! Zeker ook voor je moeder heel herkenbaar (helaas),maar ook mooie teksten die je in je blog benoemd, heel leerzaam! Ben zeer dankbaar dat je er zo mee bezig mag zijn en dank aan God die zeket gebeden verhoord! Ga zo door lieverd, ben trots op jou maar dat wist je wel!💋❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap