De kracht van Gods vergeving  

09

feb

Christa Noteboom

‘Waar vergeving is, zal genezing zijn’, zingt Lydia Zimmer in misschien wel het bekendste lied over de kracht van vergeving. Maar vergeven, dat valt niet altijd mee. Wat nu, als je ouders je in de steek hebben gelaten? Wat als mensen die je vertrouwde, je gekwetst hebben? En wat als je hart huilt om de problematische relatie met je eigen kinderen? Moet je altijd vergeven, ook als de ander niet beseft wat hij of zij jou aangedaan heeft? En wat is je eigen verantwoordelijkheid in het geven van vergeving?

In de Bijbel komen we deze issues ook tegen. We lezen over een gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen in Mattheüs 18:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven’.
(Mattheüs 18:21-22, NBV)

In zijn onderwijs over het gebed wijdt Jezus relatief veel woorden aan het onderwerp ‘vergeving’:

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. (…) Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
(Mattheüs 6:12-15, NBV)

 Een vergevende God

Dat zijn pittige woorden. Blijkbaar is vergeving voor God zó belangrijk, dat Hij het heel scherp neerzet in de evangeliën. En ja… dat vergeving voor God zo belangrijk is, is voor ons van levensbelang. Als dat niet zo zou zijn, zouden wij bestemd zijn om een eeuwige, liefdeloze dood tegemoet te gaan. Paulus zegt dan ook:

Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
(Efeze 4:31-32, NBV)

 Onze vergeving staat niet op zichzelf. Nee, het hoort thuis in een hart dat geleerd heeft wat Goddelijke vergeving is. Als wij beseffen wat onze vergeving God gekost heeft, zullen we begrijpen hoe belangrijk het voor Hem is dat we bereid zijn de ander te vergeven.

Jezus weet wat het is

Jezus kent het gevoel in de steek gelaten en verraden te worden door mensen die je vertrouwde. Hij weet wat het is om kapot gemaakt te worden. Letterlijk en figuurlijk. En toch zei Hij, toen ze de spijkers door Zijn handen sloegen: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Zó diep gaat Gods vergevende liefde. Hoe meer we beseffen hoe groot die liefde voor ons is, hoe meer we op Hem gaan lijken. Dan is vergeven nog steeds niet makkelijk, maar door Gods kracht in onze zwakheid zal het lukken.

Wat de ervaring mij leerde…

Een aantal jaren geleden heeft de Heer een proces met mij doorlopen rondom vergeving. Ik heb daaruit geleerd dat Hij niet met een knuppel klaar staat om mij het hok van vergeving in te knuppelen, maar dat Hij mij kent zoals een liefdevolle Vader (Psalm 103) en rekening hield met het trauma dat ik in mijn jeugd had opgelopen. Ik wíst dat God van mij vroeg mijn moeder, met wie ik op dat moment geen contact had, te vergeven zoals Hij mij in Jezus Christus vergeven had. Hij vroeg mij haar te eren, ook al zag ik daar als beschadigde tiener geen reden voor. Of mijn moeder mijn respect verdiende, mijn vergeving zou aanvaarden en of het contact weer goed zou komen, dat deed er niet toe. Hij liet mij zien wat míjn verantwoordelijkheid was, los van de verantwoordelijkheid die mijn moeder had – en ging, zonder dat ik dat wist, zijn eigen proces met mijn moeder aan. Ondertussen deed mijn Vader niets af van zijn opdracht: ‘Christa, Ik wil dat je je moeder eert, respecteert en vergeeft.’

Een wijze voorganger, die ik over mijn struggle vertelde, adviseerde mij om gewoon eens één regeltje in mijn gebeden voor mijn moeder te bidden. Dit was het begin van een proces, waarin ik mijn moeder mocht vergeven en in één klap bevrijd werd van bitterheid en haat. Het opende een lange weg naar genezing en verzoening. Ik ervaar het als een grote zegen dat ik erbij kon zijn toen mijn moeder dit aardse leven inruilde voor het eeuwige leven met de Vader. Het leven volgens de richtlijnen van God is niet altijd makkelijk, maar wel altijd goed!

Vrede in je hart

Vergeven betekent niet dat de problemen die wij met onze geliefden hebben direct opgelost zijn. Het betekent wel vrede in ons hart, dwars door de pijn heen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. Laten we elkaar vergeven, zoals onze liefdevolle Vader ons in zijn Zoon Jezus vergeven heeft!

Aan de slag!

Aan wie moest je tijdens het lezen van deze blog denken?
– Iemand die jou beschadigd heeft
– Iemand die zich gekwetst voelt door iets dat jij gezegd of gedaan hebt
– Iemand die verdriet heeft vanwege problemen met mensen van wie hij/zij houdt

Denk er eens over na welke stappen je na het lezen van deze blog zou willen zetten richting deze persoon. Wat heb je nodig om dit te kunnen doen?

– Luister naar het lied ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn’ van Lydia Zimmer

– Verdiepende leestips:

Psalm 103
– Wat schrijft David over vergeving en Gods Vaderlijke zorg? Wat spreekt je daarin aan?
– Welke troost mag je halen uit vers 6, als anderen jou onrecht hebben aangedaan? Hoe kan dat jou verder helpen in je proces?

Mattheüs 18:15-35
– Welke richtlijnen geeft Jezus als het gaat om vergeving?
– Welke reden geeft Hij om elkaar te willen vergeven?
– Wat laat het ons zien, als we niet bereid zijn om een ander van harte te vergeven?
– Een mooie preek van Jos Douma over Mattheüs 18, waarin hij concreet maakt wat vergeven nu eigenlijk is.

Deel deze overdenking

 1. LRW schreef:

  Wat een mooie blog! Je schrijft dat er naast de vergeving ook verzoening is gekomen in jouw situatie. Wat een zegen! Wat mooi!
  Wat ik mis in de blog dat dit niet vanzelfsprekend is, vergeving en dus verzoening, het staat los van elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat als jij vergeving geschonken hebt er dus verzoening komt met diegene die jij vergeven hebt. Maar er is natuurlijk ook zoveel over te schrijven ;-). Deze kant tekening kon ik niet laten om aan te geven :-).
  Erg mooi om weer bij stil te staan wat jouw verantwoordelijkheid is in vergeving! Dank voor deze blog en het naslagwerk :-).

  • Petra schreef:

   Ik vond deze blog juist diepgaand met het lied (opw 629) en de hele preek van Jos Douwma). Heb er wel 2 uur opgekauwt en zal het zeker in gebed verder tot me in laten dringen en het proces van vergeving in gang zetten, Amen.
   Dank daarvoor.

   • Christa Noteboom schreef:

    Hoi Petra,
    Wat gaaf om te horen!
    Ik wens je heel veel zegen toe in je proces, dat je zult merken dat je hemelse Vader elke stap naast je staat.
    Met hartelijke groet,
    Christa

  • Christa Noteboom schreef:

   Hoi LRW,
   Bedankt voor je positieve reactie! Je noemt een goed punt. Tussen de regels door kun je jouw aanvulling wel een beetje teruglezen, maar in deze blog ga ik inderdaad vooral in op de kracht van vergeving. Ik zal kijken of ik in een vervolgblog dieper in kan gaan op de relatie tussen vergeving en verzoening.
   Ik wens je Gods zegen toe bij alles wat je doet!
   Hartelijke groet,
   Christa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap