Het rechtvaardige oordeel van God

10

feb

Christa Noteboom

Wordt er nog recht gedaan als ik iemand vergeven heb? ‘Ik bid dat jouw ziel de verpletterende last van de schuld zal ervaren, zodat je op een dag echt berouw en ware vergeving van God mag ontvangen. Wat je veel meer nodig hebt dan vergeving van mij – alhoewel je die ook van mij kunt krijgen.’ Een citaat uit een indrukwekkende toespraak van Rachael Denhollander, slachtoffer van seksueel misbruik, in een rechtbank in de VS. Aan het eind van haar speech, die getuigt van liefde en vergeving door Gods kracht, roept zij de rechter op de dader zijn rechtvaardige straf te geven. Ik vind het een prachtig voorbeeld van de kracht van Gods vergeving en tegelijk de noodzaak van een rechtvaardig oordeel.

Geen vergeving zonder vergelding

In de blog over de kracht van Gods vergeving schreef ik over Gods opdracht een ander te vergeven. Iemand wees mij erop dat dat allemaal mooi is, maar dat hij in het verleden pas kon vergeven op het moment dat hij wist dat er recht gedaan zou worden aan het onrecht dat hem was aangedaan. Misschien vraag jij je ook wel af of God in Zijn liefde voorbij zal gaan aan het rechtvaardig oordelen van degene die jou beschadigd heeft.

Kom ik door Gods selectie?

Het kan ook zijn dat je aan de ándere kant staat. Dat jij van jezelf weet dat je iemand beschadigd, gekwetst of onrecht aangedaan hebt. Of dat je God tekort gedaan hebt in je leven. Het kan je dan wel eens aanvliegen, dat rechtvaardige oordeel van God. Wat, als op het moment suprême blijkt dat je niet door Gods selectie heen komt?

Drie dingen die de Bijbel ons laat zien over Gods oordeel

1. God zal oordelen

Als ik de Psalmen open sla lees ik veel over het rechtvaardig oordeel van God, zie bijvoorbeeld Psalm 96:

Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, (…) voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid. (Psalm 96:11-13 HSV)

Wat mij opvalt: de dichters zien de oordeelsdag niet bevend, maar juichend tegemoet. Het is een dag van grote vreugde! En waarom? Omdat de grote Koning de wereld zal oordelen ‘in gerechtigheid’. Al het onrecht zal rechtvaardig geoordeeld worden. Of de aardse rechter nu een rechtvaardig oordeel uitgesproken heeft of niet, of iemand beseft wat hij gedaan heeft of niet en of daders gestraft zijn of niet: God zal oordelen!

2. God heeft geoordeeld

Gods oordeelsdag is deels al geweest. Op de dag dat de zon verduisterd werd, de Zoon van God Zich afvroeg waarom God Hem in de steek gelaten had en het gordijn in de tempel de mensen niet meer verhinderde tot God te komen, werd Gods oordeel over het onrecht op deze aarde voltrokken. Jezus bloedde voor de pijn die jou is aangedaan. Jezus bloedde voor de wonden die jij een ander aandeed. Jezus bloedde voor het onrecht en het leed dat wij God aangedaan hebben. Een dag van diepe pijn, afwijzing, eenzaamheid en verdriet voor de Zoon van God. Een dag van grote vreugde voor iedereen die zijn leven legt in de handen van Degene die bad: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’.

3. God zal niet meer oordelen

Om deze reden is er geen veroordeling meer voor degenen die hun leven aan Hem overgegeven hebben:

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Johannes 3:17-18 NBV)

Ben je ergens diep van binnen bang voor de dag die komt? Laat je vullen met de liefde van God, die Hij je geeft in Zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 4:16-17). Dankzij Hem mag je met vreugde Zijn dag tegemoet gaan.

Vergeving na vergelding

Nu je bent vergeven door het bloed van Jezus, vraagt Hij jou te vergeven, zoals jij zelf vergeven bent (Efeze 4:32). Hoe hard de ander jou ook op je ziel getrapt heeft; hoe zwaar je ook beschadigd bent. Hij zegt: 

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ (Romeinen 12:19 NBV)

 Vergeven doe je niet ‘zomaar’. Je mag jouw hart, jouw pijn en jouw verlangen naar gerechtigheid leggen in de kapotgeslagen handen van je Redder. Hij in plaats van jou, zodat jij in vrijheid zult kunnen leven. Rachael Denhollander laat ons zien hoe helend dát is!

Aan de slag!

Iedereen verwerkt informatie op zijn eigen manier. Daarom een aantal verschillende manieren om met de inhoud van de blog aan de slag te gaan; kies degene die het beste bij jou past!

– Bekijk de toespraak van Rachael Denhollander. Wat bemoedigt je? Waar heb je moeite mee?

– Denk er eens over na op welke manier deze blog jou verder helpt in jouw weg met God. Welke vragen blijven er over? Bespreek dit met je hemelse Vader.

– Luister naar

Opwekking 585: ‘Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd’.

‘Your kindness’: ‘Waiting for angry words to sear my soul, Knowing I don’t deserve another chance. Suddenly the kindest words I’ve ever heard, Come flooding from God’s heart’

– Schrijf een brief aan degene die jou beschadigd heeft, aan degene die jij onrecht aangedaan hebt of aan God. Bedenk wat je met de brief wilt doen. Ideeën:
Symbolisch verscheuren of verbranden. Bijvoorbeeld wanneer het onmogelijk is om iemand in real life te ontmoeten, als iemand overleden is of contact niet gewenst is.

Bewaren als onderdeel van een proces, waarin je God om leiding en herstel vraagt.

Overhandigen aan (of opsturen naar) de persoon om wie het gaat.

– Lees Psalm 96-99. Hoe wordt hier gesproken over God? En over Zijn oordeel?

– Als je de komende tijd je Bijbel leest, probeer dan eens de ‘bril van Gods gerechtigheid’ op te zetten. Wat leer je over Zijn rechtvaardig oordeel? Is dat positief of negatief? Waarom?

 

Deel deze overdenking

 1. LRW schreef:

  Wat weer een mooie, goede blog Christa! Mijn gebed is dat deze blogs (ook die van je mede collega’s) echt tot zegen mogen zijn voor vele vrouwen (en wellicht mannen ;-)). Ga hier mee door Zij Lacht!

 2. Anne schreef:

  Ik heb een keer een mooie uitbeelding van vergeving gezien. Als je iemand nog niet vergeven hebt, zit die persoon als het ware met een touw aan jou vast Bale je diegene vergeeft, laat je het touw vastknopen aan het kruis (ipv aan jou). Jij bent nu vrij en die persoon heb je aan God overgeven. 🙂 Is mij altijd bijgebleven.

 3. Okke schreef:

  Ik merk dat ik me soms afsluit voor de nood van de ander (vriendin). Ik ben kan nog wel voelen dat het me zeer doet. Toch tolereer ik het van mezelf, ik besef me dat dit niet klopt.
  Het lijkt soms of ik het niet wil. Dit moet ik volgens mij belijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap