Kom, zing mee!

15

sep

Anne-Saar Kunz

Vaak sloten we de heerlijke maaltijd af met deze psalm. Mijn opa las dan, met zo’n zware stem. Ik zal het nooit meer vergeten. Psalm 100. Ik moet ook altijd aan hem denken als ik deze psalm lees. Van jongs af aan hoorde ik deze psalm en kon ik hem uit mijn hoofd meezeggen. Misschien herken je het wel. Liederen van vroeger, liederen die je in je jeugd geleerd hebt. Als je de melodie hoort, zing je zo mee.

Zo is het eigenlijk ook met Psalm 100. Want als dit lied klonk, dan zongen de mensen het mee. Psalm 100 is dan ook bedoeld om mee te zingen, om God te loven, om God te danken. Voordat we verder gaan wil ik de psalm eerst met je lezen.

Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,

Dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt,

hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied,

Hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

Breng hem hulde, prijs zijn naam:

De HEER is goed,

Zijn liefde duurt eeuwig,

Zijn trouw van geslacht op geslacht

Wat roept deze psalm bij je op? Welke woorden komen bij je naar boven als je dit leest?

Tim Keller, een bekende Amerikaanse predikant en theoloog, ziet overgave als een kern van Psalm 100. “Deze psalm roept ons op om onszelf aan God te offeren in de erkenning dat we niet van onszelf zijn.”

Overgave, we zijn niet van onszelf. Nee, om het met vers 3 mee te zeggen: Hem behoren wij toe.

Opbouw van de psalm

In het eerste vers gaat het over juichen voor de Heer. Later haalt de psalmist dat nog een keer aan: ‘Breng hem hulde, prijs zijn naam.’
Het zijn gebiedende wijzen van de psalmdichter. Juichen, loven en prijzen. We worden ertoe opgeroepen. Niet alleen het volk van Israël. Nee, de hele aarde wordt opgeroepen om God te zoeken, om Hem te aanbidden, om te dienen. Een theoloog uit de vorige eeuw, Arnold van Ruler, heeft eens gezegd: “Uiteindelijk is de kerk maar tot één ding geroepen: de lofprijzing van God.” Ik dacht, het is goed om dat te beseffen. Om dwars door alles heen, God te verheerlijken. Om de lofzang gaande te houden, terwijl we midden in de wereld staan. Het is het richten je ogen op Jezus van elke dag. Het is het hoofd omhoog heffen, het is de overgave.

En nee, we zingen daarmee niet alle problemen weg. De lofzang op God laat onszelf en anderen zien dat er meer is dan het platte, alledaagse leven. Het maakt ons bewust dat er meer is dan deze wereld op zich. Dat er meer is dan het vluchtige leven met alles wat zij ons te bieden heeft.

Er is meer. En daarom, zingen we dwars door alles heen het uit. Houden we de lofzang gaande. Kom maar, zegt vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. In The Message Bible, een soort van Bijbel in Gewone Taal, maar dan een Amerikaanse variant, wordt vers 4 als volgt vertaald. ‘Enter with the password: “Thank you!” Make yourselves at home, talking praise. Thank him, worship him.’

Binnenkomen met een dankuwel op je lippen. We mogen binnenkomen in Gods huis, met een dankuwel op de lippen. We mogen komen in Gods aanwezigheid, met een dankuwel op de lippen. Met dankbaarheid bij God komen. Veel psalmen hebben het over vragen, over schuldbelijdenis, over pijn, over verdriet. Ook daarmee mogen we, nee, móéten we naar God toe. Maar Psalm 100 laat ons vandaag ook zien dat we met dankbaarheid bij God mogen komen. Psalm 100 roept ons op om steeds weer én dwars door alles heen, dankuwel te zeggen.

Nog even terug naar vers 3. Dat is het middelpunt van de psalm, hier draait het ten diepste om. “Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.” Ondanks alles wat ons mag overkomen, wij zijn van Hem. Ondanks alle dreigingen, wij zijn van Hem. Ook al komt er ziekte dichtbij, wij zijn van Hem. Hij is de Koning van ons leven.
Het is opnieuw de overgave van jezelf. God heeft ons gemaakt én heeft ons verlossing gebracht. Dat verdient totale overgave.

Aan de slag!

Belijd je het mee? Dwars door je tranen heen? Wij zijn van Hem, ik ben van U!

En zing je het mee? Doe je mee met Psalm 100? Houden we de lofzang gaande? Stap je als het ware in Psalm 100, met je dankuwel op de lippen en erken je dat je bij God moet zijn? De lofzang van Psalm 100, de wereldwijde lofzang mag ons versterken. Augustinus zei het al: “Laat de lofzang uw voedsel worden. Door te loven zult u nieuwe kracht krijgen en degene die u looft zal zoeter voor u worden.’
Het slot van Psalm 100 eindigt met de woorden: “De HEER is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.” God is trouw, van generatie op generatie. En Zijn liefde duurt voor eeuwig. Wat een belofte! Wat een perspectief! Houden we de lofzang gaande? Kom, laten we blijven zingen, totdat Christus terugkomt. Dan zullen we eeuwig zingen.

Deel deze overdenking

  1. Roos schreef:

    Wat moooi beschreven..! Dankjewel😁

  2. Jannie schreef:

    Een mooie psalm om de dag mee te beginnen.

  3. Jantine Jong schreef:

    Hallo, ik zou graag de bron willen weten van wat van Ruler eens heeft. gezegd. Kun je dat achterhalen? Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap