‘Kom mee naar een eenzame plaats!’ Een uitnodiging van Jezus om uit te rusten

26

feb

Marie Tulin van Ekeren

Ben jij op sommige momenten ook zo op zoek naar die pauzeknop in je leven? Dat je graag wilt uitrusten, stilstaan, bijkomen? Lijken er bij jou ook zoveel dingen tegelijk je aandacht te vragen dat je… zelfs geen tijd hebt om te eten? Luister eens, je bent niet alleen! Precies dit overkwam de discipelen van de Heere Jezus. Ze waren druk in de weer en gingen ‘in en uit’. Jezus zag hoe druk zijn kinderen waren. Het was alsof deze goede Herder een arm op hun schouder legde toen Hij zei: ‘Kom mee, we gaan naar een eenzame plaats. We gaan uitrusten.’’

Jezus zelf wist hoe belangrijk het was om uit te rusten. Zelfs Hij als Zoon van God kende aardse vermoeidheid. Hoewel Jezus in ons oogpunt ‘volle dagen’ had, nam Hij de tijd om te eten, te drinken, te slapen en het belangrijkste: om te bidden tot zijn Vader. In de ogenblikken dat het kon, zonderde Jezus zich af en ging Hij naar een eenzame plaats om te bidden tot God, zijn Vader. Lees bijvoorbeeld Markus 1:35 (HSV): ‘En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.’

Andersom

Wat een voorbeeld voor ons! Vaak ben ik al bezig met mijn to-do lijst voor ik God heb gevraagd om zijn leiding over mijn dag. Dan rol ik uit bed, kijk ik op mijn telefoon of check ik mijn mail, en voor ik het weet is er al iets wat mijn aandacht vraagt. Even dit opruimen, even hierop reageren, dan zal ik daarna mijn Bijbel wel openen. Eerst werken, eerst zwoegen, dan mezelf pas opladen met de weldaden van God.

In Gods Koninkrijk gaat het nu precies andersom. Eérst mogen we ons tegoed doen aan Zijn genade, Zijn kracht, Zijn waarheid, dán kunnen we vanuit verzadiging aan het werk gaan en er zijn voor de mensen om ons heen. “Je kunt niet schenken uit een leeg glas”, klinkt het gezegde weleens. Zo is dat nu precies in het leven van een christen. Hoe kun je nu door je dag gaan en geven, werken, nadenken en je inzetten, zonder dat je de rust, kracht en liefde van God ervaart?

Ook dat woord ‘eenzame plaats’ vind ik zo mooi. Onze samenleving is vol van ‘geluiden’ en afleidingen. In een eenzame plaats ben jij alleen met God en is er niemand die daar tussenkomt. God wil dus dat jij alleen, persoonlijk, je leven soms even laat voor wat het is en je in zijn aanwezigheid begeeft.

Kom mee naar een eenzame plaats

In Markus 6 staat het volgende:

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus, en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden.
En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit;
want er waren er velen die kwamen en die gingen,
en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.

– Markus 6:30-32 (HSV)

Druk? Geen eenzame plaats in de buurt?

Misschien denk je; het gaat mij niet lukken om een eenzame plaats te vinden. Iedereen om me heen lijkt iets van me te willen, mijn kleine kinderen hebben me nodig, mijn planning is te strak… Misschien geeft het je wat hoop en rust als je leest hoe het verder gaat vanaf Markus 6:33 (HSV). Jezus en zijn discipelen zijn nog maar net op het strand aangekomen, of de menigte dromt alweer om hen heen. En wat deed Jezus? Hij voelde zich ‘”innerlijk met ontferming over hen bewogen” (Markus 6:34), en Hij droeg de menigte op om te gaan zitten en te delen in zijn rust.

Hij gaf hun lichaam nieuwe kracht, door hen brood en vis in overvloed te geven. En Hij voedde hen geestelijk, door hen de woorden van God te verkondigen. Weet je, lieve vrouw, vandaag de dag hoeven we niet naar het meer van Galilea te gaan om daar door Jezus gevoed te worden met ‘brood en vis’. We kunnen ons simpelweg terugtrekken uit de dagelijkse gang van zaken, om even op adem te komen bij God.

Misschien kun je je een kwartiertje terugtrekken om ongestoord in Gods Woord te lezen, misschien is het in jouw leven – bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt – even dat momentje van een kort gebed wanneer je naar het toilet gaat. Hoe jouw situatie er vandaag ook uitziet, weet dat Jezus je uitnodigt om bij Hem op krachten te komen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet te zwoegen om alles in de hand te komen. Gods Koninkrijk wordt door ons heen gebouwd. Ook door de kleine, alledaagse momenten heen.

Bij God is er tijd genoeg. Kom even met Hem mee, naar een eenzame plaats waar jouw ziel mag ademen. 

Aan de slag!

  • Wat is jouw ‘eenzame plaats’, waar ontmoet jij God graag?
  • Met welke kleine manieren kun jij een ‘eenzame plaats’ creëren door jouw dag heen? Bijvoorbeeld: bemoedigingen ophangen op het toilet, een nieuwe lockscreen op je telefoon, een sleutelhanger met een bijbeltekst?

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap