Kies bewust voor rust

04

okt

Suzanne Verschoor

Wat kunnen wij doen om rust te ervaren in de hectiek van het dagelijks leven? Hoe moeten wij leven in de wereld die niet stil kan staan? God gunt ons rust. Hij wil jou en mij handvatten geven om ons leven in te richten, zodat je rust mag vinden. In Jesaja 58 spreekt Jesaja erover dat de Israëlieten de gunst van God mogen verwachten door op een bepaalde manier godsdienstig te leven, zoals door te vasten. Wat leert dit hoofdstuk ons?

Jesaja vertelt dat de gerechtigheid en de rust die de Israëlieten verwachten, niet alleen tot hen zal komen door op een selectieve manier de regels te volgen. Gerechtigheid en rust zijn het gevolg van een rechtvaardige levenswandel. En dit geldt voor zowel de Israëlieten, als voor ons.

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad,
en uw herstel snel intreden.
Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan
en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.
Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden,
dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.
Als u het juk uit uw midden wegdoet,
het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;
als u uw hart opent voor de hongerigen,
en de verdrukte ziel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
en uw donkerheid als de middag zijn.
En de HEERE zal u voortdurend leiden,
Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen,
uw beenderen kracht geven;
u zult zijn als een bevloeide tuin,
als een waterbron
waarvan het water nooit ontbreekt.
– Jesaja 58:6-11 (HSV)

Zichtbaar zijn voor je naaste

Veel teksten uit de Bijbel kunnen herleid worden naar het tweede gebod uit het Nieuwe Testament: heb uw naaste lief als uzelf. De Bijbel staat vol met teksten over hoe God graag ziet dat wij als gelovigen leven. Hij geeft opdracht om er te zijn voor onze medemensen. Daarnaast heeft Jezus deze opdracht Zijn leven lang voorgeleefd. Hij stond klaar voor de minderbedeelden, voor de verstotenen, voor de zieken en mensen die in onze ogen net even wat meer zondigen dan de gemiddelde mens (want zondigen doen we allemaal).

In vers 6 en 7 spreekt Jesaja over het ‘vasten’ dat God verkiest boven het vasten zoals wij het kennen: Hij wil dat we anderen helpen door hen te bevrijden van hun zware lasten, van onderdrukking. Hij wil dat we de hongerige te eten geven. Dat we wezen een thuis bieden en dat we naakte mensen – of het nu fysiek of geestelijk is – weer kleden. Hij wil dat we ons niet voor ons eigen vlees en bloed verbergen, oftewel: wees zichtbaar voor je naaste!

Dan zul je herstellen

Vanaf vers 8 spreekt Jesaja van een belofte. Als gevolg van deze rechtvaardige, liefhebbende levenswandel zul je herstellen. Het licht zal doorbreken in je donkerte. Je donkerheid zal verdwijnen. God zal je antwoorden en voortdurend leiden. Hij geeft je kracht. Je zult bloeien als een bevloeide tuin, waarvan het water nooit ontbreekt. Je zult vol leven zijn, vol rust! 

Kies bewust voor rust

Ook al voelt het soms alsof je zelf degene bent die hulp nodig heeft: stap uit! Zet een (kleine) stap richting je naaste. Kies bewust, als het gaat om hoe je met anderen omgaat. Kies bewust, als het gaat om de spullen die je koopt. Kies bewust, als het gaat om het eten dat je eet. Kies er elke dag bewust voor om zichtbaar te zijn voor je naaste. Gerechtigheid en rust zullen volgen; dat is een belofte.

Aan de slag!

Luister, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, naar de podcast van Bij Jorieke met Mirjam van de Vegt over rust in de drukte van de dag.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap