Welke naam draagt jouw leven?

05

okt

Jacomien van Urk

Vandaag kijken we naar Lea, de eerste vrouw van Jakob. Zij baarde hem hem veel zonen en koos de namen van haar kinderen zorgvuldig uit. Namen met betekenissen, die volgens mij veel zeggen over het hart en de verlangens van Lea. Ontdek hoe er een omkeer kwam in de betekenis van de namen van haar zonen, en ga aan de slag met jouw eigen naam! 

Jakob had Rachel meer lief dan Lea

In Genesis 29:16, 17 en 30 (HSV) lezen we het volgende:

Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. 

Het zal je maar gebeuren. Je vader geeft je aan een man die eigenlijk stapelverliefd is op jouw zusje. Hij wil eigenlijk helemaal niet met jou trouwen. Je wordt ingezet vanuit het strategisch oogpunt van je vader. En dan komt na een week ook je zusje er nog bij. Jouw man trouwt ook met zijn lieveling; mooi van gestalte en knap om te zien. Zijn eerste keus. Hoe zou jij je voelen? Terwijl ik er nog een keer over nadenk voel ik de pijn van Lea. 

De Heere ziet het ook. 

Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was, opende Hij haar baarmoeder; Rachel daarentegen was onvruchtbaar. 
Genesis 29:31 (HSV)

Lea raakt in verwachting van haar eerste zoon. Blijdschap vult haar hart. Maar niet alleen blijdschap; ook hoop. Hoop op de liefde en affectie van haar man, Jakob. We zien deze hoop terug in de namen van de eerste drie zonen. 

Ruben: zie een zoon

Haar eerste zoon noemt ze Ruben. Dit betekent: ‘zie een zoon’.

Want, zij zei, de HEERE heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben.
– Genesis 29:32 (HSV)

Lea richt haar hoop op dit geschenk aan haar man. Als ze niet de schoonheid van Rachel bezit, dan kan ze misschien doormiddel van het schenken van een zoon de liefde van haar man, waar ze zo naar verlangt, opwekken. We lezen in de Bijbel niet of dit de uitwerking is: of Jakob Lea werkelijk ging liefhebben omdat ze hem een zoon had geschonken. Wel lezen we dat Lea opnieuw zwanger raakt.

Simeon: gehoord

Haar tweede zoon wordt geboren. Ze noemt hem Simeon: ‘gehoord’.

Omdat de HEERE gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft Hij mij ook deze zoon gegeven.
– Genesis 29:33 (HSV)

Lea ziet de komst van Simeon als een troostmiddel. God heeft gehoord dat ze minder geliefd is, en daarom geeft Hij haar nog een zoon. Zo kan ze haar pijn en verdriet dragen. Opnieuw noemt Lea haar kind naar datgene wat haar kwelt. Haar zonen dragen namen die vertellen hoe ongeliefd en ongezien ze zich voelt. 

Levi: zich aan iemand hechten

Nogmaals raakt Lea zwanger en baart haar derde zoon. Deze noemt ze Levi: ‘zich aan iemand hechten’.

Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten; ik heb hem immers drie zonen gebaard.
– Genesis 29:34 (HSV)

Zie je de hoop van Lea in deze naam? Nú, deze keer, zal het echt gebeuren. Dat waar ze zo naar verlangt: de genegenheid van Jakob. Dat hij zich aan haar hecht, zoals een man en vrouw die elkaar liefhebben dat doen. Nog steeds lezen we niet in de Bijbel of dit gebeurt. We lezen eigenlijk niets over de periodes tussen de zwangerschappen. Maar ik geloof dat er wel iets gebeurt tussen de zwangerschap van Levi en de volgende zoon. Let maar op!

Juda: lofprijzing

Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: ‘Ditmaal zal ik de HEERE loven.’ Daarom gaf zij hem de naam Juda.
– Genesis 29:35 (HSV)

Geen naam die het verlangen naar haar man vertolkt. Geen naam die haar pijn en verdriet vertelt. Nee! Ditmaal is haar hoop op Iemand anders gericht: ik zal de HEERE loven! Hij is mijn Rots en mijn Bevrijder! Hij heeft mij lief en Hij ziet mij en Hij kent mij. Ik zal niet meer vasthouden aan dat wat mij kwelt. Ik zal uitzien naar mijn Heer. Op Hem zal ik hopen. Juda, nu zal ik de Heer prijzen! 

Toen hield zij op met baren

Het volgende vers begint niet opnieuw met: ‘Lea werd weer zwanger’. Nee, vers 35 eindigt met “toen hield zij op met baren. God had door alles heen het hart van Lea gewonnen. Haar ogen waren nu op Hem gericht, in plaats van op haar onvervulde verlangens. Haar hart was gevuld met lofprijzing voor Hem. Hij is al haar liefde waard. En zij is al Zijn liefde waard. 

Aan de slag! 

Lea vernoemde haar zonen naar haar pijn, verdriet en onvervulde verlangens. Wij geven ons leven ook vaak ‘namen’ die iets zeggen over wat er gebeurt in ons leven. We geven betekenis aan ons leven door gebeurtenissen en situaties te benoemen. 

Probeer vandaag eens een paar ‘namen’ op te schrijven die iets zeggen over jouw leven. Dit kunnen woorden, zinnen of misschien wel echt een naam met een betekenis zijn. Hoe kun je de dingen die je pijn en verdriet doen aan God overgeven? En hoe kun je komen tot de overgave en aanbidding van Hem, ondanks dit alles?

Zoek daarnaast de betekenis van jouw eigen naam op. Zie je dit terug in je leven? Of juist niet? 

Bronnen: Planted and Undervalued // Planted Not Buried, Mike Todd

Deel deze overdenking

 1. Liza Kruit schreef:

  Prachtig Jacomien 🤍

 2. Renee schreef:

  Mooie blog Jacomien, dankjewel!

  Wat mooi om de verandering te zien in het leven van Lea, een les voor ons!
  Mijn ‘ namen’ overgeven aan God, Hem de Naam boven alle namen de eer geven🙌🏻

 3. Marion de Gier schreef:

  Mooie overdenking! Nooit zozeer echt over nagedacht wat dit allemaal voor Lea betekende. Wat mooi die uitleg over de namen en te zien hoe Lea veranderde en haar ogen uiteindelijk op haar Heer richt en alles van Hem verwacht. Prachtig! Geeft me een heel andere kijk op het leven Lea!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap