Keuzes maken? Dit is wat God belangrijk vindt

11

jul

Mandy

Eén keer in de zoveel tijd staart het je weer aan: een grote keuze. Of het nu om een baan gaat, of een relatie, iets in je gezin of een woonplaats – je ontkomt niet aan het maken van keuzes. Je wikt en weegt en bidt en maakt lijstjes. Wat moet je dóen? En misschien nog belangrijker: wat wil God dat je doet?

Het is misschien wel één van de lastigste dingen als je keuzes moet maken. Hoe weet je wat God wil dat je doet? Hoe maak je een keuze sámen met Hem? Je zoekt misschien op alle mogelijke manieren naar iets van leiding. Je leest een bijbeltekst en vraagt je af: ‘Is dit het?’ Je hoort een lied en denkt: ‘Bent u het, God?’

Als we keuzes maken kunnen we het soms enorm ‘vergeestelijken’. We proberen te luisteren naar Gods stem, zoeken naar tekens. En ik denk ook echt dat God die geeft! Maar ik denk dat het minstens zo ‘nuchter’ is als dat – precies zoals het hier in Spreuken staat.

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
– Spreuken 16:2 (NBV)

Wat zijn jouw beweegredenen bij het maken van keuzes?

God gaat het om je hart. Om de reden achter de keuzes die je maakt.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
– Matteüs 6:21 (NBV)

Waar liggen jouw schatten? Wat zijn de redenen achter jouw keuzes?

Wil je een nieuwe relatie, omdat je probeert te ontsnappen aan eenzaamheid of wegloopt van jezelf?

Wil je een nieuwe baan, omdat je er meer geld kunt verdienen, maar daardoor ook minder tijd thuis besteedt?

Natuurlijk is het lang niet altijd zo zwart-wit als dit, maar het kan geen kwaad om je beweegredenen te onderzoeken. Dat is precies waar het God om gaat.

Kleinere keuzes: God gaat het om je hart

Bij kleinere keuzes werkt het trouwens precies zo. Dagelijks maak je keuzes over hoe je je tijd en je geld besteedt, wat je aandacht geeft en wat niet. Waarom heb je bepaalde apps op je telefoon en waarom geef je wel geld aan dat ene en niet aan dat andere? Het kan confronterend zijn om hierover na te denken, maar dat is soms precies hoe God verandering tot stand wil brengen én tot ons spreekt. Bovendien heeft dit vaak nét zo’n levensveranderend effect als die ene grote beslissing die we één keer in de zoveel tijd nemen.

Maar hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe ontdek je wat je beweegredenen zijn bij het maken van keuzes?

Aan de slag!

Word stil. Je kunt je binnenwereld behoorlijk goed overstemmen door jezelf af te leiden. Stel jezelf vragen en schrijf de antwoorden op:
– Wat hoop ik dat er gebeurt en waarom?
– Wat als alles blijft zoals het is?

God weet wat er in je hart zit, beter dan jijzelf. Als je het zelf niet weet, bid erom of Hij je duidelijk wil maken wat er binnen in je leeft. Zoals Psalm 139 zo mooi zegt: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ We mogen erop vertrouwen dat als we door Zijn Woord worden toegerust, we steeds meer op Hem gerichte keuzes leren maken.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap