Een gebed speciaal voor jou vandaag!

12

jul

Gastblogger

Deze zomer komt het Zij Lacht gebedenboek uit. In het gebedenboekje staan prachtige, uitgeschreven gebeden die raken. Gebed is krachtig. Ik geloof dat eenvoudige, krachtige gebeden vol geloof altijd Gods aandacht krijgen. In gebed mogen we Gods troon bestormen met onze blijdschap, verdriet, vragen en nood. Voor onszelf of voor iemand anders. Graag zou ik voor je willen bidden en je voor Gods aangezicht willen brengen, dus dit gebed is speciaal voor jou.

Liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel.

Vader, U spreekt zelf tot ons hart: ‘Zoek Mijn aangezicht.’ Uw aangezicht wil ik zoeken en breng vandaag [jouw naam] voor Uw Troon. Vader in Uw aanwezigheid is volheid van vreugde en ik bid dan ook over […] uit dat zij die vreugde mag ervaren. Hemelse Vader, ik wil vragen of U [] dicht tegen Uw Vaderhart aan wilt houden, zodat zij Uw hartenklop voor haar kan horen. Ik bid ik dat […] rustend aan Uw Vaderhart, Uw bovennatuurlijke rust en vrede zal ervaren die alle verstand te boven gaat. Dat ze haar ziel tot rust en stilte kan brengen, zoals een tevreden kind bij zijn moeder op schoot.

Ik bid dat ze alle beslommeringen die aan haar kleven van zich af kan schudden. Heilige Geest, raak op dit moment het hart en leven van […] aan, zodat ze zich bewust is van Uw altijddurende aanwezigheid. U bent Yahweh, de Ik ben en zal er altijd zijn. Dat is een belofte die we kunnen lezen in Uw Woord, en omdat U trouw bent mogen we weten dat Uw Woord waarheid is.

Vader, ik dank U voor […]. Dank U wel dat U haar wonderbaarlijk mooi gemaakt heeft. U zag haar al vanaf het prilste begin toen U haar vormde in de moederschoot. Dank U wel dat U een God bent die naar haar omziet. U doorgrondt en kent haar, en U begrijpt al haar gedachten.

[…], jij mag weten dat jij door God gewild, gewenst en geliefd bent. Je bent kostbaar voor Hem en Hij houdt van jou. Hij heeft jou geroepen uit de macht van de duisternis en overgeplaatst in het rijk van Zijn geliefde zoon. Je bent gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus, waardoor je vergeving van zonden hebt ontvangen. God ziet jou als heilig en rechtvaardig. Ik bid dat je deze waarheid met heel je hart gelooft en er standvastig in blijft.

Vader van onze Here Jezus Christus – Vader die alle lof en eer verdient – ik wil U vragen: schenk [] wijsheid. Wijsheid, zodat zij helder en duidelijk zal zien Wie Christus is en dat ze U door en door zal leren kennen. Ik bid dat ze innerlijk vol licht zal zijn, zodat ze kan zien tot welke heerlijke toekomst U haar geroepen heeft. Ik bid dat ze mag ontdekken wat een geweldige rijkdom U voor haar, Uw geliefde dochter, klaar heeft liggen. Dat ze zal beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in haar leven, door haar geloof in Jezus. De opstandingskracht die Jezus op deed staan uit de dood, is ook werkzaam in haar.

Vader ik wil U vragen om […] de onbeperkte rijkdom van Uw glorie en gunst te onthullen totdat bovennatuurlijke kracht haar diepste wezen overspoelt. Ik bid dat zij dit durft te geloven zodat het leven van Christus in en door haar heen steeds meer zichtbaar zal worden. Dat ze geworteld zal zijn in Uw liefde en daarop haar leven zal bouwen. Ik bid dat zij de grote omvang van de verbazingwekkende liefde van Christus in al zijn dimensies zal ontdekken. Dat ze zal zien hoe diep en verstrekkend die liefde is, hoe duurzaam en inclusief! Eindeloze liefde, zonder mate die ons begrip ver te boven gaat. Ik bid […] toe dat Uw bovenmate grote liefde door haar heen zal stromen totdat ze gevuld is met Uw volheid!

Twijfel nooit aan Gods machtige kracht om in jou te werken en dit alles te volbrengen. Hij zal oneindig veel meer bereiken dan je grootste verzoek, je meest ongelooflijke droom en je verbeeldingen overtreffen.

Laten we samen de Naam boven alle Naam prijzen. Want Hem komt toe alle lof en eer, tot in de eeuwigheid. Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen!

Aan de slag!

Blijf nog even rustig zitten in de aanwezigheid van God en luister naar dit lied.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel! Dit had ik nu nodig✨🙏🏻

 2. Marion schreef:

  Prachtig, dank je wel. Dit raakt me. Ik bid dit gebed ook voor jou!
  Gods zegen toegewenst….

 3. Sally Cullimore schreef:

  Wat een mooi gebed, Djw daarvoor
  En het lied past er helemaal bij.
  Voor iedereen die wat voor reden dan ook, draag ik dit gebed op. Gods zegen en een fijne dag allemaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap