Kun jij je oude leven achterlaten en God volgen?

17

dec

Irene Poot

Pasgeleden ben ik een deel van mijn kast en mijn Wall of Stuff doorgegaan om wat dingen weg te doen. Ik had nog wat aandenkens aan mijn vorige relatie (ook al had ik die niet echt bewust nog in huis) die best wel weg konden. Mijn vriend vond dit ook een prettig idee, omdat dit weer een teken was dat ik die vorige relatie en dat oude leven, achter me had gelaten om zo echt verder met hem te kunnen gaan. Zo kan het ook bij God zijn; om echt verder met Hem te gaan, moet je soms oude dingen achter je laten. Kun jij dat? Kun je je oude leven achterlaten en God volgen?

In de Bijbel worden verschillende verhalen verteld waarin mensen dingen of complete levens moeten opgeven om zo echt God en zijn plan te kunnen volgen.

Elisa wil Elia volgen

In het Oude Testament wordt Elia, Gods profeet, vervolgd door de woedende koningin Izebel, nadat hij al haar afgodspriesters had vermoord. Elia is doodsbang. Hij ziet het allemaal niet meer zitten en trekt de woestijn in. Hier spreekt God hem aan en zegt dat hij moet opstaan, Elisa zoeken, en hem kiezen tot zijn opvolger.

“Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: Laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem: Ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem.”
– 1 Koningen 19: 19-21 (HSV)

Zodra Elisa beseft dat Elia hem als zijn opvolger heeft gekozen, is hij bereid om hem te volgen. Opvallend is dat hij zijn span runderen, waarmee hij eerst aan het ploegen was, slacht en uitdeelt aan het volk.

Waarschijnlijk was de grond ploegen met zijn runderen een vast onderdeel van zijn leven. Iets wat voor hem bekend was en normaal. Maar toch, zodra Elia hem een ander leven laat zien, namelijk Elia opvolgen als een profeet van God, is hij bereid dat te doen. Hij slacht zijn runderen en deelt het vlees uit. Hij maakt dus erg letterlijk een einde aan zijn eigen, oude manier van leven en zijn gewoonten, en volgt Elia.

De rijke jongeling wilde God volgen

In het Nieuwe Testament ontmoeten we de rijke jongeman, die ook graag Jezus wil volgen.

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? (…) Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.
– Mattheüs 19: 16, 21-22 (HSV)

Jezus vraagt de jongeman om al zijn bezittingen te verkopen, alles weg te geven en Hem te volgen. In feite moest de jongen zijn eigen, bekende leven achterlaten en Jezus volgen. In tegenstelling tot Elisa, kan de jongeman zijn oude leven niet achterlaten, en hij gaat bedroefd weg.

Kun jij je oude leven achterlaten en God volgen?

Wat deze twee verhalen gemeenschappelijk hebben, is dat beide mannen wordt gevraagd om hun oude leven achter te laten en een nieuw leven met God te beginnen. Om God te kunnen volgen is het namelijk misschien nodig dat je oude gewoontes, mensen of dingen achterlaat, zodat je echt helemaal kan zijn zoals God jou bedoeld heeft. Paulus zegt:

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dus uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
– Efeziërs 4: 21-24 (NBV)

Zijn er dingen in jouw leven waarvan je het idee hebt dat je die zou moeten achterlaten? Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die geen positieve invloed op je hebben en je mee trekken in acties of gedachten die niet passen bij wat God voor jou zou willen. Misschien zijn het wel bepaalde spullen die je hebt van bijvoorbeeld occulte dingen, pornografie, drank, kleding, boeken, muziek of wat dan ook, waarvan je het idee hebt dat het niet goed voor je is. Of wie weet heb je bepaalde gewoontes die je van God af houden en ervoor zorgen dat je het moeilijker is om God te volgen.

Zelf ben ik bijvoorbeeld gestopt met het lezen van horoscopen, ook al vond ik dat altijd komisch, ben ik gestopt met het luisteren naar bepaalde muziek en heb ik bepaalde tijdschriften weggedaan. Voor iedereen kan dit anders zijn en jij weet waarschijnlijk zelf het beste wat het is voor jou.

Durf je oude leven achter te laten voor God, zodat je Hem kunt volgen!

Aan de slag!

  • Wat vraagt God jou om op te geven en achter je te laten? Is er iets wat tussen jou en God in staat?
  • Zoek een steen of iets wat datgene symboliseert voor jou (of natuurlijk datgene zelf) en verbrand het, gooi het weg of laat het ergens achter.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap