Jouw zekerheid in het bidden: God is begaan met jou!

02

okt

Elise de Vries

Soms hoor je mensen zeggen: ‘Wat heeft bidden nu voor zin? Denk je dat God naar je luistert, daar geloof je toch niet in?’ Zo begint het kinderlied ‘daarom bidden wij’. De schrijvers van dit nummer leggen de vinger precies op de zere plek. Heeft bidden eigenlijk wel zin? Het is een vraag die je als christen misschien bijna niet durft te stellen. Toch geeft Jezus in het Nieuwe Testament wel degelijk antwoord op deze vraag. Ik geloof dat als we Zijn woorden over gebed begrijpen, het voor ons makkelijker is om te bidden. Wil je met mij ontdekken dat het bidden een voortdurende handeling is? Dat het bidden samen gaat met verwachting? Dat God reageert op jouw gebed? Laat me je meenemen in wat we daarover in de Bijbel lezen.

In Mattheüs 7 spreekt Jezus over gebedsverhoring.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
– Mattheüs 7:7-11 (HSV).

Het bidden

Jezus is in dit Bijbelgedeelte aangekomen bij een van de laatste lessen uit Zijn Bergrede. Vanaf Mattheüs 5 kan je lezen hoe Hij onderwijs geeft aan Zijn discipelen op een berg. Het zijn allemaal lessen die belangrijk zijn in een vaste relatie met onze Heer. Ook het bidden is hier onderdeel van.

Voor ‘gebed’ worden drie verschillende werkwoorden gebruikt: het bidden, het zoeken en het kloppen. Alle drie geven ze in hun grammaticale vorm een voortdurende handeling weer. Het gaat dus om een continue bidden. Gebed is niet dat ene zinnetje wat je uitspreekt. Gebed is het blijven vragen, blijven streven en blijven verwachten. Als antwoord op onze actie, doet God iets. Het is Gods handelen waardoor wij ontvangen, vinden en door de deur kunnen.

God is begaan met ons

In vers 8 wordt de boodschap uit vers 7 herhaald. Ditmaal ligt er echter nadruk op de zekerheid dat God reageert op het bidden, zoeken en kloppen. Het ontvangen en het vinden staan hier bovendien in tegenwoordige tijd. Dat betekent dat de gebedsverhoring ook nu plaatsvindt!

Daarna legt Jezus uit waarom die zekerheid er is: God is begaan met ons. Hij is de perfecte Vader. Als we om ons heen kijken, geven vaders (als het goed is) het beste aan hun kinderen. De vorm van een brood leek in de tijd van Jezus erg op de vorm van een steen. Toch zal een vader aan zijn hongerige kind een brood hebben gegeven en geen steen. God stijgt boven deze aardse vaders uit, dus Hij zal al helemaal het goede aan ons geven! Hij verhoort het bidden met een volmaakte vaderlijke liefde en wijsheid. Jezus vertelt dat ook aan Zijn discipelen als Hij spreekt over de tijd dat Hij niet meer op aarde zou zijn als mens.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (…) Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.
– Johannes 16: 23b, 26-27 (HSV).

Geen gebedsverhoring

Misschien denk je, heel leuk allemaal, maar mijn gebed is (nog) niet verhoord. Dat is ontzettend naar en soms zelfs onbegrijpelijk! Tegelijkertijd doen deze situaties niets af aan Gods goedheid en trouw. Hij verandert niet opeens van gedachten en is niet opeens minder goed (Numeri 23:19, Hebreeën 13:8). Wat God wél doet is goede gaven geven (Jakobus 1:17). In Jezus’ woorden kunnen we lezen dat God jouw gebeden wíl verhoren! Een kleine kanttekening hierbij is dat Jezus ook heeft gesproken over foute gebeden, bijvoorbeeld het bidden in het openbaar om status te krijgen (Mattheüs 6:5).

Gods manier in het verhoren kan verschillen van wat wij in gedachten hebben tijdens het bidden. Toen ik bijvoorbeeld na de middelbare school tot God bad voor wat ik komend schooljaar moest gaan doen, dacht en hoopte ik dat het een Bijbelschool zou worden. Ik kreeg echter sterk de indruk dat ik ‘gewoon’ moest gaan studeren. God geeft ons de goede gaven, het allerbeste. Dat is niet hetzelfde als iets bestellen bij een webwinkel: alsof God het exacte productnummer zou overnemen en het pakketje laat bezorgen op de dag dat jij wilt.

Bid met verwachting

Ik denk dat het bidden, zoeken en kloppen niet voor niets voortdurende handelingen zijn. In 1 Thessalonicenzen 5:7 roept Paulus op om te bidden zonder te stoppen. Dat lijkt misschien onmogelijk en laat allereerst zien dat we de Geest nodig hebben. Ten tweede zegt het ook iets over God: dat Hij open staat voor onze gebeden! Ten derde leert het ons dat er nu op aarde nog een vijand is, die zich nog niet gedraagt naar de overwinning die Jezus behaald heeft.

Soms wordt Gods Koninkrijk nu al geopenbaard, bijvoorbeeld in genezingen (Mattheüs 10:7-8). We weten dat de complete openbaring nog zal volgen, waarin God alle dingen nieuw maakt (Openbaringen 21). Laten we bidden in die verwachting: dat God nu het allerbeste aan ons geeft en dat we Hem zullen zien heersen over alles!

Aan de slag!

Luister het kinderliedje ‘Daarom bidden wij’ en laat de tekst op je inwerken. Ik vind het ontzettend krachtig!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap