Jouw ware identiteit – De laatste woorden van God vs. de eerste woorden van de duivel

29

sep

Nathanja

Je ware identiteit in Christus. Woorden die je vaak vast gehoord hebt. Maar waarom is het nou zo belangrijk om in je ware identiteit in Christus te wandelen? Als dochters van God zijn we geroepen om een heilig leven te leiden en verleidingen te weerstaan. Maar als jij niet weet wie jij bent én wat je waard bent, dan is dit ontzettend lastig! Gelukkig staat Gods Woord vól met zijn woorden over jou! Ik hoop dat jij je vandaag bevestigd mag voelen in je ware identiteit in Christus en stevig mag staan tegen de leugens van de vijand.

Als iemand goed wist wat zijn identiteit was, was het Jezus wel. Dit komt sterk naar voren tijdens de verzoeking in de woestijn in Mattheüs:

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.
– Matteüs 3:16 – 4:3 (NBV)

Jij bent een aanwinst voor Gods koninkrijk!

Als we kijken naar het eerste dat gebeurt wanneer Jezus in de woestijn aankomt, zien we iets heel opmerkelijks. De laatste woorden van God waren: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’, de eerste woorden van de duivel zijn: ‘Als u de Zoon van God bent…’ Onmiddellijk wordt Jezus aangevallen op zijn identiteit.
Is dat niet ook vaak zo in ons leven? Als we kijken naar al die woorden die God over ons uitspreekt in zijn Woord, zijn dat dan ook niet de punten waarover we soms zo onzeker zijn? Als ik hierover nadenk, zie ik de wanhoop van de duivel. Hij weet dat dochters die wandelen in hun ware identiteit in Christus een enorme aanwinst zijn voor het koninkrijk van God en dus een bedreiging voor hem.

Hoe gaat Jezus met verleiding om?

Jezus kwam naar de aarde als mens, hij was dus kwetsbaar… Net als wij. De verleidingen en verzoekingen die wij in ons leven tegenkomen zijn Jezus niet onbekend. In dit verhaal kunnen we van Jezus zelf leren hoe wij hiermee om mogen gaan. Jezus weet zelf heel goed wat zijn identiteit was en vanuit deze positie kon Hij de verleidingen van de vijand weerstaan. Hoe wij omgaan met verleiding komt voort uit hoe stevig wij staan in onze ware identiteit in Christus!

Het valt op dat Jezus niet in discussie gaat met de duivel. Hij geeft hem niet meer aandacht dan hij verdient. Jezus kent zijn Vader en alles wat Hij hoeft te doen om de meest sluwe verleidingen te weerstaan, is te antwoorden met de woorden die Hij kent om de duivel te weerstaan. Ook voor ons leven is dit zeer toepasbaar. Wij mogen het woord van God gebruiken om de pijlen van de vijand tegen te houden.

Ken je zwakke plekken!

Als jij door een stevige stadsmuur zou moeten breken, hoe zou je dat dan aanpakken? Ik zou op zoek gaan naar de zwakke plek in de muur en bij iedere aanval proberen via die zwakke plek binnen te komen. De duivel doet het niet veel anders. Hij kent jouw zwakke plekken. Maar hier hoef je niet bang door te worden, het helpt je juist om stevig te blijven staan. Stel dat jij het ontzettend lastig vindt om in je ware identiteit in Christus te blijven staan op het gebied van uiterlijk en zelfvertrouwen, dan is de kans groot dat je juist op dit gebied vaak leugens in je oor gefluisterd krijgt. Nu je je zwakke plek weet, kun jij je heel praktisch voorbereiden op de leugens van de vijand en net als Jezus antwoorden met de woorden van God!

Aan de slag!

Schrijf 3 leugens op die jij gelooft over jezelf, of denk eens na over gebieden in je leven waarin jij keer op keer verleid wordt. Wat is jouw zwakke plek?

Ga nu op zoek in het Woord van God om hier een tegenwerping op te vinden en leer deze uit je hoofd. Iedere keer dat jij je nu aangevallen voelt op je zwakke plek, kun je antwoorden met Gods Woord. En wat er dan gebeurt? Net als in het verhaal in Mattheüs kan de duivel dan niet anders dan vertrekken en dan zullen Gods engelen komen om voor je te zorgen.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooi Nathanja!
    Zó waar om te weten wie je bent in Christus en zó de duivel te kunnen weerstaan!
    En elke keer mogen we weer gaan staan op Gods beloftes óók of misschien wel juist als we toch in de verleiding zijn gekomen! God is goed, genadig en rijk aan goedertierenheid! Zo geweldig om te weten en te ervaren! Door Christus ben ik vrijgekocht , in Christus ben ik vrij! 🙌🏻

  2. Marielle schreef:

    Prachtige overdenking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap