God geeft stevige schoenen voor een stevige reis

30

sep

Sara-Maria Smit

Corrie ten Boom is al jaren een groot voorbeeld voor mij. Ze schrijft zo nuchter over het geloof! Ik heb een heel lijstje met quotes van Corrie ten Boom in mijn hoofd zitten en één daarvan is deze: “Als God ons op stevige paden stuurt, dan geeft Hij ons stevige schoenen.” Ik vind deze quote zo mooi, omdat ik zo graag als Corrie ten Boom zou willen zijn: mijn leven in Gods dienst besteden. Ik weet wat dat betekent. Dat zal niet gemakkelijk zijn, net zoals Corrie geen gemakkelijk leven had. Maar vanuit wat de Bijbel ons vertelt, weet ik dat ik alles zal krijgen om dat te kunnen doen. We zullen stevige schoenen krijgen, als God ons op een stevige reis stuurt. Hoe moeilijker de reis, hoe beter de schoenen die je krijgt.

Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten.
– Deuteronomium 29: 5 (HSV)

Een stevige reis

De Bijbel vertelt ons meerdere malen dat degenen die God all-the-way volgen niet een makkelijke reis zullen hebben. Niet voor niets is hun weg smal en die van de goddelozen breed… (Mattheüs 7:14)
De weg van gelovigen is helemaal niet zo aantrekkelijk. Misschien is het daarom juist wel de weg van ‘gelovigen’… Zonder het einde van de weg te zien, geloven we dat de moeilijke weg de bestemming waard is. Door het geloof, kiezen we niet de weg die ons nu het meest aantrekkelijk lijkt, maar we denken aan onze bestemming.

De reis van het volk Israël door de woestijn is zo’n mooie en sprekende vergelijking met de reis van de gelovige naar het beloofde land! Paulus schrijft in het Nieuwe Testament ook dat de reis van het volk Israël ons tot een voorbeeld kan zijn (1 Korinthe 10:6). Zo ging het volk van Israël door de woestijn om bij het beloofde land te komen. Dat volgen door de woestijn kon ook alleen door geloof. Het leek veel Israëlieten gemakkelijker om in Egypte te zijn gebleven, maar zij die in Egypte blijven, komen natuurlijk nooit aan in het land dat vloeit van melk en honing…

De weg door de woestijn is zwaar en moeilijk. Vijanden zijn er op de weg. Stenen om je voeten tegen aan te stoten ook. Soms is het voedsel schaars. Soms voel je je niet welkom in bepaalde gebieden. Soms is het donker en weet je niet hoe de weg verder gaat.

Een omweg

Heb je weleens een routekaartje gezien van de reis van de Israëlieten door de woestijn (zo niet, dan zijn ze snel online te vinden)? Daarop kun je zien dat ze een enorme omweg maakten om vanuit Egypte in Kanaän aan te komen. Dat was zwaar, hoewel er in de Bijbel staat dat God wist dat de Israëlieten die andere weg niet aan zouden kunnen vanwege de vijanden die ze tegen zouden komen (Exodus 13:17-18). Iets wat dus lijkt als een zware, onnuttige omweg, blijkt juist Gods liefdevolle plan.

Oh, als we toch allemaal ten volle zouden beseffen Wie onze route plant, dan zouden we niet zo snel zeuren om omwegen! Dat is dus iets dat we moeten onthouden: dat wij simpelweg niet degenen zijn die de weg bedacht hebben. Dat heeft onze Maker gedaan en Hij doet dat goed.

Stevige schoenen

We zien ook dat Hij genadig is. Hoe vaak komt de Heere het volk Israël tegemoet in hun klagen? Is het zo ook niet met ons? Hij geeft ons wat we nodig hebben op onze weg en als wij een moeilijke weg wandelen voor Hem, dan geeft Hij ons vast en zeker stevige schoenen. Schoenen die niet slijten. Schoenen van geloof. Dat kregen de Israëlieten ook. Het manna bleef komen tijdens de reis en hield pas op met regenen toen ze aangekomen waren in Kanaän (Exodus 16: 35).

Toen hadden ze het niet meer nodig. Zo was het ook met hun schoenen en hun kleding. Er staat in de Bijbel dat hun kleding tijdens al die jaren reizen niet sleet en hun schoenen ook niet! Niet te geloven, hè? De schoenen werden gebruikt op rotsachtige, stoffige grond. Waarschijnlijk droegen zonen de oude schoenen van hun vaders… De schoenen waren niet versleten toen ze in Kanaän aankwamen. Als God je vraagt een moeilijke reis te maken, zal Hij je ook helpen. Dat betekent dus niet dat je nooit je voeten zult stoten aan de stenen op de weg. Je moet soms alsnog bergen opklimmen, maar de schoenen die je nodig hebt om in het beloofde land aan te komen, zul je krijgen.

Onthoud dus goed, dat de reis stevig en moeilijk is als je Gods wil volgt, maar juist daarom zal God je de stevige schoenen geven die je nodig hebt!

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
– 1 Korinthe 10:13 (HSV)

Aan de slag!

Veel Afrikaanse slaven in de tijd van de slavernij vergeleken hun leven met het leven van de Israëlieten als slaven in Egypte, als nomaden in de woestijn of als ballingen in Babylon. Zij vonden zo troost in Gods leiding. Er zijn hierover veel liederen geschreven die nog steeds heel bemoedigend zijn.
Luister bijvoorbeeld eens naar het lied ‘Deep River – My Home Is Over Jordan’, ‘Go down Moses’ en ‘Joshua Fit the Battle of Jericho’ en lees de tekst ernaast. Bedenk hoe deze vergelijking ook jou tot troost kan zijn!

Deel deze overdenking

  1. Reetje schreef:

    Wow, mooie bemoediging zég!

  2. Wil schreef:

    Laatst was ik in gedachten over de wereld, hoe het tot op de dag vandaag is geworden, wat mij wat verdrietig maakte.
    Toen plots de Heer mij het brede pad liet zien en zei…. Dit pad zal je nooit kunnen bevredigen.
    Daarna liet Hij mij het smalle pad zien en ik hoorde dat Hij zei. ….. Dit pad is meer !!! dan Goud !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap