Jij bent een erfgenaam van God!

23

sep

Lydia Hiemstra

In Romeinen 8 staat een bijzondere tekst, namelijk dat we erfgenaam van God zijn samen met Jezus Christus. Oké, dat klinkt nogal ingewikkeld. Hoe zit dat nu precies in elkaar? Normaal gesproken krijg je namelijk een erfenis als iemand overlijdt. En in sommige culturen heb je zelfs een eerstgeboorterecht waarbij alleen de oudste (zoon) een grotere (of de hele) erfenis krijgt dan de rest van de kinderen. Is dat bij God ook zo?

Erfgenaam van God – wat houdt dat in?

Laten we beginnen bij de tekst uit Romeinen 8:

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
– Romeinen 8: 14-17 (NBV)

Als eerste: wat is een erfenis? Dat zijn alle goederen, geld en schulden van iemand die is overleden. Het is een nalatenschap: iets wat de overledene nalaat en wat een erfgenaam erft. In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘erfgenaam’ van twee kanten belicht: als nabestaande, die de erfenis krijgt, en als de bezitter van het erfgoed. Als gelovigen zijn we geen nabestaanden van God, omdat God niet overlijdt, maar we worden wel bezitters van het eigendom van God, erfgenaam van God. Dat is heel bijzonder, want alleen directe familieleden hebben normaal gesproken recht op een erfenis. In Israël was het zelfs zo dat de eerstgeboren zoon het grootste deel van de erfenis kreeg.

Erfgenaam met Jezus Christus

De Here Jezus is de eerstgeborene van de schepping (Kolossenzen 1:15), de Zoon van God. Hij zou dus als eerste recht hebben op de erfenis van God de Vader. Maar God zou God niet zijn als Hij zo genadig was om ons te betrekken in zijn plannen. Als je namelijk gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en weer uit de dood is opgestaan, ben je een kind van God. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest, God leeft dan in jou en je bent zijn geliefde kind. Je bent geadopteerd in Gods gezin en God maakt in zijn erfenis dan geen onderscheid meer tussen zijn Zoon en jou.
Lees maar in Efeziërs 3:6 (NBV):

De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

God doet niet meer aan eerstgeboorterechten en Hij maakt geen onderscheid tussen Joden en niet-Joden. Jij bent mede-erfgenaam van God met de Here Jezus, je bent zijn kind en daardoor heb je hetzelfde recht op de erfenis van God.

Wat erf je als erfgenaam van God?

Maar wat erven we dan? Als erfgenaam van God krijgen we als eerste de Heilige Geest, als een voorproefje op de erfenis:

…in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.
– Efeziërs 1: 13-14 (NBV)

Ons erfdeel is niets anders dan dat wij van God zijn en dat God van ons is. Dat kan je ook lezen in de gelijkenis van de verloren zoon. De zoon die thuis bleef, is verontwaardigd dat zijn vader een groot feest geeft als de verloren zoon terug is gekomen. Dan zegt de vader: Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. (Lucas 15:31, NBV)

En zo is God ook. De grootste erfenis die we maar kunnen krijgen is dat we dicht bij de Vader mogen leven. Die intimiteit mogen we al ervaren doordat we de Heilige Geest in ons hebben. Maar daarnaast is alles wat van God is, ook van ons: zijn Koninkrijk, de nieuwe hemel en aarde. 


Aan de slag!

Besef jij je weleens hoe rijk je bent? Je bent een erfgenaam van God, een kind van de Koning en je erft zijn Koninkrijk en een persoonlijke, intieme relatie met God. Als je erover nadenkt is dat heel erg bijzonder.
Luister vandaag dit lied en laat tot je doordringen wie jij bent geworden door het bloed van Jezus.

Deel deze overdenking

  1. Gerry schreef:

    Prachtig, wat een mooi tekst en ook dat lied FABELTASTISCHE, dank U Heer.
    Zo goed om steeds weer te horen dat we erfgenamen zijn en GELIEFD door Onze Vader!!!!!!!

  2. Dorothea schreef:

    Heel mooi uit gelegd. Dank je wel. Bemoedigend wat een Liefde en zorg spreek daar uit. Prachtig lied

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap