Jezus zegt vandaag tegen jou: Heb de ander lief!

04

nov

Marije Brandwijk

Het kan je niet ontgaan zijn: momenteel gebeurt er veel in de wereld en in ons land. In plaats van elkaar op te zoeken, lijkt er meer verdeeldheid te ontstaan. Het doet mij pijn om te zien hoe mensen met elkaar omgaan en met elkaar praten. Ze lijken elkaar uit het oog te verliezen, denken alleen aan zichzelf. Heftige discussies lijken meer en meer een plek te krijgen. Ik vind het zelf ook lastig om hier niet in mee te gaan. Om in mijn gedachten te houden, de woorden die Jezus tot de discipelen sprak, voordat Hij gekruisigd werd: Heb de ander lief.

Het lijkt makkelijk, maar als puntje bij paaltje komt, heb ik dan echt de ander lief? Ook als diegene een andere mening heeft? In een tijd waarin er veel verschillende meningen zijn, is het überhaupt lastig om je eigen mening te vormen, te blijven nadenken waar je zelf voor staat, samen met God en hoe je daar voor uit komt. Maar vandaag zegt Jezus tegen jou: Heb de ander lief! Dat is denk ik een boodschap die we hard nodig hebben.

De woorden van Jezus

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
– Johannes 13:34-35 (HSV)

Deze woorden spreekt Jezus tegen de twaalf discipelen voordat Hij gekruisigd wordt. Ze hebben nét de paasmaaltijd met elkaar gedeeld, waarin Jezus Zijn liefde voor hen heeft laten zien door hun voeten te wassen. Jezus is de liefde zelf, Hij heeft ons laten zien hoe we elkaar moeten liefhebben. De liefde waar Jezus het over heeft in deze teksten, vindt vaste grond in het feit dat Jezus de wereld liefgehad heeft tot het einde (Johannes 13:1). Het is een onbaatzuchtige liefde (agapè). Liefde die niet aan zichzelf denkt, maar aan de ander. Het leert ons hoe we in deze tijd met elkaar moeten omgaan, dat de liefde het moet winnen van de duisternis.

Jezus gebruikt hier het woord ‘zoals’. Dit is vertaald vanuit het Griekse woord kathōs. Dat kan vertaald worden met ‘zoals’ of ‘omdat’. Hier laat het niet alleen zien dat Jezus ons voorbeeld is om lief te hebben, maar ook dat Hij het fundament en de bron van onze liefde wil zijn. Zoals we ook kunnen lezen in 1 Johannes 4:10-11 (HSV): ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Wat kunnen wij doen om lief te hebben?

1. Zoek verbinding in plaats van verdeeldheid

Echte liefde zoekt – denk ik – de ander op, luistert naar de ander. Die liefde zorgt niet voor verdeeldheid, maar juist voor verbinding. Omdat échte liefde uiteindelijk één oorsprong heeft: de liefde van Jezus.  Als mensen die geloven in Jezus zouden we toch zeker met elkaar verbonden moeten zijn?

2. Ga op zoek naar de bron van de liefde: Jezus

Wanneer je het lastig vindt om de ander lief te hebben, ga dan op zoek naar de bron van de liefde, Jezus. Laat je vullen door zijn liefde, zodat jij de liefde aan de ander uit kunt delen.

Aan de slag!

  1. Probeer deze week het gebod van Jezus in praktijk te brengen in je leven.
  2. Bid het volgende gebed en kijk wat de uitwerking ervan is.

Heer,

Mensen hebben mensen nodig

In elkaar kunnen wij de liefde vinden

En in de liefde vinden wij U

Laat ons leven in liefde tot onze medemensen

Zodat wij ook van hen een wederliefde ontvangen

Die ons sterkt en ontroert.

Heer, leer ons liefhebben zoals U het heeft bedoeld.

– Toon Hermans (uit: Gebedenboekje)

Deel deze overdenking

  1. Carola schreef:

    Amen!
    Zo mijn gebed. Bedankt voor je mooie woorden.

  2. GREET schreef:

    Deze liefde heeft de wereld zo nodig ,er is zoveel geweld, bedankt voor deze overdenking, allemaal een liefdevol weekend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap