Jezus zal je grote broer maar zijn!

06

sep

Marijke Gootjes-Verhoeve

Stel je eens voor dat je opgroeit in het gezin van Maria en Jozef, met Jezus als grote broer. Misschien kijk je een beetje tegen Hem op, omdat Hij de oudste is en ook nog eens vol wijsheid is. Misschien ken je de bijzondere gebeurtenissen rondom Zijn geboorte. Of misschien ben je je bewust geweest van de ergernis, toen Jezus kwijt was en in de tempel bleek te zijn. Maar voor de rest is Hij gewoon je grote broer en zijn jullie een Joods gezin net als vele anderen. Totdat Jezus Zijn bediening begint… Wat gebeurt hier?

Ik wil je vragen om Markus 3:20-35 te lezen. 

Jezus is toch ook gewoon een kind van Jozef?

Jezus is Zijn bediening begonnen en het lijkt meteen gigantisch uit de hand te lopen. Wat moet je hier wel niet van denken? Je grote broer is op weg naar huis, maar er verzamelt zich zo’n menigte om Hem heen, dat Hij niet aankomt en niet eens de kans krijgt om te eten.

Jezus blijkt echter niet gericht op aardse verlangens, op dagelijks voedsel. Hij richt zich op het hemelse; op geestelijk voedsel dat Hij wil uitdelen. Hij is druk met het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Ook heeft Hij een groep nieuwe vrienden en er gaat een gerucht dat Hij de Zoon van God is.
Wat gebeurt hier? Jezus, jouw grote broer is toch ook gewoon een kind van Jozef? Is Jezus soms Zijn verstand verloren? 

De schriftgeleerden lasteren Jezus

Hoe dit verhaal verder gaat lezen we pas later, want Markus voegt er eerst een gedeelte tussen, waarvan je je opnieuw kunt afvragen: wat gebeurt hier? 

De schriftgeleerden begrijpen niet wie Jezus is en wat Hij doet. Ze richten zich tot de omstanders en beweren dat Jezus bezeten is (vers 22). Jezus roept hen bij Zich en geeft hen drie argumenten waarom het onlogisch is wat zij zeggen: 

  1. Een koninkrijk of gemeenschap dat verdeeld is, kan niet standhouden;
  2. Hoe kan satan zichzelf uitdrijven? Dan gaat hij zijn eigen ondergang tegemoet;
  3. Je kunt pas het huis van een sterke man leegroven, als je hem eerst vastgebonden hebt. 

Deze argumenten zouden tot blijdschap moeten leiden, want Jezus is dus sterker dan satan en bij machte om hem te verdrijven! Maar helaas is de veroordeling al een feit en horen de schriftgeleerden niet wat Jezus zegt. Ze lasteren Hem. Ze zijn bewust bezig met het aantasten van Jezus’ goede naam, door smaad. En daarmee spreken ze kwaad van de Heilige Geest! Want Jezus werkt niet door de kracht van boze geesten, maar door de kracht van de Heilige Geest. Hoe genadig God ook is, voor het lasteren van Gods Geest is geen vergeving… 

Wie ziet Jezus als Zijn familie?

En dan komt de familie weer in beeld! Denk je weer even in dat Jezus jouw grote broer is. Je hebt gehoord dat Hij onderweg is naar huis. Je bent benieuwd naar wat Hij allemaal heeft meegemaakt en de gedekte tafel staat klaar. Na een tijdje wachten besluiten jullie als gezin om eens te kijken waar Hij blijft, maar jullie komen niet ineens bij Hem in de buurt, zo druk is het!

Jullie sturen iemand om Hem te halen, maar in plaats van dat Hij komt, krijgen jullie te horen: ‘Wie is mijn familie? Ieder die de wil van God doet, die is mijn broer, mijn zus (Yes!) en mijn moeder.
Opnieuw zien we dat Jezus niet gericht is op het aardse, maar op het hemelse. Jezus vindt geestverwantschap belangrijker dan vleselijke familiebanden. 

Jouw grote broer

Wat betekent dit gedeelte voor ons? Soms begrijpen we niet wat Jezus doet en kunnen we ons afvragen wie Hij is. Misschien had je andere verwachtingen van Hem. Toch is het beter om niet zomaar je conclusies te trekken en om voorzichtig te zijn in het delen van jouw oordeel met anderen, zonder concrete onderbouwing. De waarschuwing aan de schriftgeleerden is nog steeds van kracht. 

Misschien heb je altijd wel een sterke, grote broer willen hebben die het voor jou opneemt. Goed nieuws: dat is werkelijkheid geworden! Want als God jouw Vader is, dan is Jezus jouw grote Broer. En jouw grote Broer is veel sterker dan welke macht dan ook! Volg Zijn voorbeeld en wees meer gericht op het hemelse (geestelijke) dan op het aardse (vleselijke). Kies ervoor om Gods wil te (blijven) doen. 

Aan de slag!

Neem de tijd om eens na te denken over wat je gelezen hebt en praat er eens over met iemand die ook Jezus als grote Broer heeft.

Bron: Studiebijbel

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap