Jezus treedt revolutionair op en vraagt jou hetzelfde te doen

05

sep

Jacomien van Urk

Markus 3 begint met een opvallend optreden van Jezus, nadat de Farizeeën Hem uit de tent lokken. Vervolgens kiest Hij Zijn discipelen uit. Ben jij klaar voor het revolutionaire optreden van Jezus? En veel belangrijker nog: ben je bereid om Hem te volgen?

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 3:1-19.

Jezus doet het goede

De farizeeën zijn erop uit om Jezus publiekelijk een fout te laten begaan. De HSV zegt: ‘Ze letten scherp op Hem.’ Ze zoeken een reden om Hem om te brengen, lezen we in vers 6. En nu ze deze man met de verschrompelde hand in het oog hebben, kunnen ze niet wachten om te zien wat Jezus gaat doen. Blijkbaar weten ze inmiddels dat Jezus zieken geneest. Jezus heeft natuurlijk al lang door dat de farizeeën Hem uit de tent proberen te lokken. Laten we kijken hoe Hij reageert.

Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En Hij zei tegen hen [de Farizeeën]: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen.
– Markus 3:3-4 (HSV)

Jezus legt de essentie van de wet bloot: goed doen. En Hij legt de intentie van de farizeeën bloot: ze zijn uit op Zijn ondergang. De farizeeën kunnen niets anders doen dan zwijgen. Ze durven het niet aan om antwoord te geven op deze vraag.

Jezus is boos en verdrietig tegelijk. Hij kijkt door de vrome maskers van de farizeeën heen en ziet de verharding van hun hart. Hij treedt revolutionair op, door iets te laten zien van het nieuwe verbond dat Hij zal openbaren. Zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 3:6 (HSV): ‘Om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’

De man met de verschrompelde hand, wordt voor het oog van alle omstanders genezen. Jezus laat heel duidelijk zien dat Hij niet gekomen is om mensen te behagen, maar om de wil van Zijn Vader te doen. Hij treedt revolutionair op, tegen alle verwachtingen van religieuze leiders in. En Hij laat zien dat het de Vader te doen is om het goede.

De opdracht voor Jezus’ discipelen

Jezus blijft niet alleen in Zijn optreden op aarde. Hij kiest Zijn discipelen uit, met het oog op het komende Koninkrijk.

En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.
– Markus 3:14-15

De twaalf krijgen een specifieke, tweevoudige taak:

  1. Ze mogen bij Jezus zijn, om van Hem te leren en door Hem gevormd te worden.
  2. Ze worden door Hem uitgezonden.

De twaalf wisten dat het volgen van deze Rabbi opzienbarende gevolgen zou kunnen hebben. Ze hebben Zijn optreden gezien en hebben later ook aan de lijve ondervonden wat het betekent om voor Zijn Naam te lijden. Zoals Hebreeën 11:38 het zegt: ‘De wereld was hen niet waard.’
Maar ze wisten Wie hen de macht had gegeven en dat Hij bij hen zou zijn, álle dagen.

En nu naar jou. Ga eens voor jezelf eerlijk na in wie jij jezelf herkent in dit verhaal. Herken je iets van het verlangen van Jezus om goed te doen? Of zie je misschien meer van jezelf in de kritische en scherpe houding van de farizeeën? Wil je net als de discipelen bij Jezus horen en desnoods je leven geven voor Zijn zaak? Hem volgen gaat niet onopgemerkt. Je zult er iets van gaan merken in je eigen leven en de levens om je heen. Zijn Koninkrijk breekt baan!

Aan de slag!

Ben jij klaar om Jezus te volgen, ongeacht wat de uitwerking daarvan ook zal zijn? Durf je in te staan voor Zijn zaak? Hij is altijd gericht op het redden van mensen en het doen van het goede.

Als jouw antwoord ‘ja’ is, dan mag je weten dat Jezus door jouw leven heen wil werken. Wees veel bij Hem om je te laten vormen en uitzenden.

Is jouw antwoord ‘nee’, maar je wilt het wel graag: kom dan vandaag nog bij Jezus! Hij zoekt arbeiders, want de oogst is groot!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Ginette vd Bor schreef:

    Wat mooi geschreven
    Uitnodigend bemoedigend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap