Jezus’ verzoeking in de woestijn: 3 lessen voor als jij op de proef wordt gesteld

18

nov

Elise de Vries

Ik wil vandaag met je lezen over Jezus die op de proef gesteld wordt. De Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn, waar de duivel vervolgens komt om Hem te verzoeken. Deze verzoeking in de woestijn volgt direct op de doop van Jezus door Johannes de Doper, waarbij God uitspreekt dat Jezus zijn geliefde Zoon is (Mattheüs 3:13-17). Met zijn doop werd Jezus toegerust voor de weg van het kruis. Juist na deze toerusting wordt Hem in de verzoeking een andere mogelijkheid aangeboden: de vijand aanbidden. Ook wij kunnen in ons leven verzocht worden. Er wordt ons dan een andere weg aangeboden dan Gods weg. Laten we samen kijken naar Jezus’ ervaring met verzoeking. Wat kunnen wij ervan leren? Ik wil je meenemen in drie lessen.

Allereerst: wat betekent het eigenlijk om verzocht te worden? Het Griekse woord voor verzoeking (peirazo) betekent ook ‘iemand op de proef stellen om te zien wat voor persoon hij is’. Soms gaat dat gepaard met iemand tot zonde verleiden. Zo werd ook Jezus verzocht. Laten we lezen over deze verzoeking in de woestijn.

De verzoeking in de woestijn

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg [dan] dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U [de] Zoon van God bent, werp Uzelf [dan] naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en [dat] zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, [nu] naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
– Mattheüs 4: 1-11 (HSV)

Tijdens de verzoeking in de woestijn laat Jezus zien dat Hij de geliefde Zoon van God is en niet tot zonde wordt verleid. Hij staat op de woorden die zijn Vader sprak. Het is de natuur van de duivel om je aan te vallen om je identiteit en je te verleiden tot zonde. Dat deed hij bij Jezus, maar hij kan ons als gelovigen ook verzoeken (1 Korinthe 7:5). Ik geef je drie dingen mee voor als jij op de proef wordt gesteld.

1. Verzoeking komt in je zwakte

Na zijn doop vast Jezus wel 40 dagen. De evangeliën van Marcus en Lucas leren ons dat Hij al die tijd verzocht werd. De drie uitgewerkte verzoekingen komen pas ná die 40 dagen. Ik vind het zelf opvallend dat Jezus überhaupt pas na 40 dagen zonder eten honger krijgt. Precies op dat moment wordt Hij op de proef gesteld: ‘als je Gods Zoon bent, creëer dan je eigen eten.’ De verzoeking in de woestijn laat ons zien dat de duivel onze vleselijke zwakte en moeilijkheden gebruikt om ons te laten twijfelen aan onze identiteit.

2. De overwinning ligt in Gods Woord(en)

De duivel plaatst geen leugen tegenover het feit dat Jezus de Zoon van God is. Hij trekt het alleen in twijfel. Daardoor lijkt het misschien alsof zijn woorden best redelijk zijn. Want, had Jezus een steen in brood kunnen veranderen? Water werd wijn, dus waarom niet? Toch doet Jezus het niet, omdat de verzoeking in de woestijn een aanval is op zijn identiteit. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de Geest Jezus juist naar de verzoeking leidde: zodat zijn identiteit duidelijk zou zijn.

Jezus gebruikt steeds de Bijbel als antwoord op de uitdagingen van de vijand. Als er wordt getwijfeld aan jouw identiteit en aan de woorden die God tot jou sprak, ligt daar de overwinning. In Gods Woord. Zijn geschreven Woord gaf Jezus richting en zekerheid bij de verzoeking in de woestijn. Zo helpt het ook jou om het juiste te doen en niet te twijfelen aan dat je Gods geliefde kind bent.

3. Hij weet waar je doorheen gaat

Toen ik dit bijbelgedeelte las om deze overdenking te schrijven, kwam ik een zinnetje tegen wat ik niet kende: ‘Engelen kwamen en dienden Hem.’ Ik vind het bijzonder dat de geestelijke wereld weet waar wij doorheen gaan. Dat gold voor Jezus met de verzoeking in de woestijn én voor ons. Jezus leeft namelijk met ons mee.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
– Hebreeën 14: 15-16 (HSV)

Soms kan je je misschien afvragen of God wel begrijpt waar jij door heen gaat. Dat het je sloopt en je het alleen niet kan. Dan wil ik je zeggen: God staat je bij en wil je helpen.

Aan de slag!

Denk bij jezelf na hoe jij op de proef wordt gesteld. Twijfel je aan je identiteit in Jezus? Strijd je met zonde?

Vraag God om vervulling met de Heilige Geest om je te helpen met dit specifieke punt.

Deel deze overdenking

 1. Marianne schreef:

  Ik was hier naar opzoek ….blij dat dat ik dit heb mogen vinden …weergegeven op een mooie en toegankelijke manier …zo kan ik langzaam verder groeien. Dankjewel !

 2. Jutta schreef:

  Ontzettend duidelijk omschreven en helder voor mijn eigen situatie. God bless you

 3. Sietso Jan Nanninga schreef:

  Lees ook eens, voor een geheel andere invalshoek, het hoofdstuk “De grootinquisiteur” uit “De Gebroeders Karamazov” van Dostojevski.

 4. Hallo, prachtig stukje, zelf ben ik wat dieper gegaan. Bijv. De woorden die Jezus spreekt, waar staan deze? Het staat in Deuteronomium 6 en 8, mooi toevoeging om te weten, 👍
  Verder wil ik u graag wijzen op 1 typ foutje (denk ik), u heeft het op het einde over Hebreeën 14, maar deze bestaat niet, het is Hebreeën 4, 👍😉

  Super dank voor telkens weer mooie wijze info, Gods zegen voor verder 🥳👍🙏🙏🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap