Jezus’ verzoeking in de woestijn: 3 lessen voor als jij op de proef wordt gesteld

18

nov

Elise de Vries

Ik wil vandaag met je lezen over Jezus die op de proef gesteld wordt. De Heilige Geest leidt Jezus naar de woestijn, waar de duivel vervolgens komt om Hem te verzoeken. Deze verzoeking in de woestijn volgt direct op de doop van Jezus door Johannes de Doper, waarbij God uitspreekt dat Jezus zijn geliefde Zoon is (Mattheüs 3:13-17). Met zijn doop werd Jezus toegerust voor de weg van het kruis. Juist na deze toerusting wordt Hem in de verzoeking een andere mogelijkheid aangeboden: de vijand aanbidden. Ook wij kunnen in ons leven verzocht worden. Er wordt ons dan een andere weg aangeboden dan Gods weg. Laten we samen kijken naar Jezus’ ervaring met verzoeking. Wat kunnen wij ervan leren? Ik wil je meenemen in drie lessen.

Allereerst: wat betekent het eigenlijk om verzocht te worden? Het Griekse woord voor verzoeking (peirazo) betekent ook ‘iemand op de proef stellen om te zien wat voor persoon hij is’. Soms gaat dat gepaard met iemand tot zonde verleiden. Zo werd ook Jezus verzocht. Laten we lezen over deze verzoeking in de woestijn.

De verzoeking in de woestijn

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg [dan] dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U [de] Zoon van God bent, werp Uzelf [dan] naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en [dat] zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, [nu] naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
– Mattheüs 4: 1-11 (HSV)

Tijdens de verzoeking in de woestijn laat Jezus zien dat Hij de geliefde Zoon van God is en niet tot zonde wordt verleid. Hij staat op de woorden die zijn Vader sprak. Het is de natuur van de duivel om je aan te vallen om je identiteit en je te verleiden tot zonde. Dat deed hij bij Jezus, maar hij kan ons als gelovigen ook verzoeken (1 Korinthe 7:5). Ik geef je drie dingen mee voor als jij op de proef wordt gesteld.

1. Verzoeking komt in je zwakte

Na zijn doop vast Jezus wel 40 dagen. De evangeliën van Marcus en Lucas leren ons dat Hij al die tijd verzocht werd. De drie uitgewerkte verzoekingen komen pas ná die 40 dagen. Ik vind het zelf opvallend dat Jezus überhaupt pas na 40 dagen zonder eten honger krijgt. Precies op dat moment wordt Hij op de proef gesteld: ‘als je Gods Zoon bent, creëer dan je eigen eten.’ De verzoeking in de woestijn laat ons zien dat de duivel onze vleselijke zwakte en moeilijkheden gebruikt om ons te laten twijfelen aan onze identiteit.

2. De overwinning ligt in Gods Woord(en)

De duivel plaatst geen leugen tegenover het feit dat Jezus de Zoon van God is. Hij trekt het alleen in twijfel. Daardoor lijkt het misschien alsof zijn woorden best redelijk zijn. Want, had Jezus een steen in brood kunnen veranderen? Water werd wijn, dus waarom niet? Toch doet Jezus het niet, omdat de verzoeking in de woestijn een aanval is op zijn identiteit. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de Geest Jezus juist naar de verzoeking leidde: zodat zijn identiteit duidelijk zou zijn.

Jezus gebruikt steeds de Bijbel als antwoord op de uitdagingen van de vijand. Als er wordt getwijfeld aan jouw identiteit en aan de woorden die God tot jou sprak, ligt daar de overwinning. In Gods Woord. Zijn geschreven Woord gaf Jezus richting en zekerheid bij de verzoeking in de woestijn. Zo helpt het ook jou om het juiste te doen en niet te twijfelen aan dat je Gods geliefde kind bent.

3. Hij weet waar je doorheen gaat

Toen ik dit bijbelgedeelte las om deze overdenking te schrijven, kwam ik een zinnetje tegen wat ik niet kende: ‘Engelen kwamen en dienden Hem.’ Ik vind het bijzonder dat de geestelijke wereld weet waar wij doorheen gaan. Dat gold voor Jezus met de verzoeking in de woestijn én voor ons. Jezus leeft namelijk met ons mee.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
– Hebreeën 14: 15-16 (HSV)

Soms kan je je misschien afvragen of God wel begrijpt waar jij door heen gaat. Dat het je sloopt en je het alleen niet kan. Dan wil ik je zeggen: God staat je bij en wil je helpen.

Aan de slag!

Denk bij jezelf na hoe jij op de proef wordt gesteld. Twijfel je aan je identiteit in Jezus? Strijd je met zonde?

Vraag God om vervulling met de Heilige Geest om je te helpen met dit specifieke punt.

Deel deze overdenking

Samen met Maria

Doe mee met ons Advent leesplan 'Samen met Maria' en behandel in 3 weken het loflied van Maria in de aanloop naar kerst.

Bekijk het leesplan

 1. Marianne schreef:

  Ik was hier naar opzoek ….blij dat dat ik dit heb mogen vinden …weergegeven op een mooie en toegankelijke manier …zo kan ik langzaam verder groeien. Dankjewel !

 2. Jutta schreef:

  Ontzettend duidelijk omschreven en helder voor mijn eigen situatie. God bless you

 3. Sietso Jan Nanninga schreef:

  Lees ook eens, voor een geheel andere invalshoek, het hoofdstuk “De grootinquisiteur” uit “De Gebroeders Karamazov” van Dostojevski.

 4. Wiebe Westra schreef:

  Je bent net als het gros christenen. Ze hebben al een prive hel in hun denkbeelden-wereld, de zonde wereld , waar ze voor zichzelf en vooral voor anderen een cel hebben. Het is niet voor niets dat “gewone” mensen met een of twee vingers wijzen, maar christenen wijzen met acht vingers en twee duimen waarmee ze de Bijbel vasthouden. Ben je dan vrij van zonde?
  Jezus zegt: “Niet alleen eten van het Woord”, daarmee bedoelt Hij de Bijbel “maar van elk woord dat uit de mond van God komt” – dus Hij zegt niet ” maar OOK van, nee Hij bedoelt JUIST van het Woord van God, het gesproken Woord van God. In welke gedaante spreekt God dan wel met ons? Nou: door de Heilige Geest die met ons is. Het “brood” , de Bijbel is nutteloos en smakeloos zonder de uitleg van de Heilige Geest. De Geest is niet afhankelijk van de Bijbel maar de Bijbel wel van de Geest. We komen er in dit leven niet uit zonder de Heilige Geest, Hij is het die ons elk moment bijstaat en beschermt. Jezus daagt ons uit: Hoe wil jij in Mij geloven? In Mijn regels of in Mijn ware Liefde? De meeste christenen zoeken de Heilige Geest niet eens dus vinden ze ook Jezus en de Vader niet. Jezus Christus zegt: “Ik hou van je” en de mensen voegt bij de woorden “maar” en “als”. Vaak zeggen christenen”maar (vooral Paulus) zei”. Heb je je weleens afgevraagd waarom Jezus een schriftgeleerde stuurde als boodschapper? Hij werd verblind door het Licht, want “echte” schriftgeleerden kunnen niet tegen het Licht. Hij is ook afhankelijk geweest van een ander om weer te kunnen zien. Jezus zei toch: ” Ik breng verdeeldheid”? Dus ook voor het nieuwe volk, de christenen. Schriftgeleerden schreven in het O.T. de regels voor, in de tijd van het N.T. zijn er wereldwijd schriftgeleerden, het wemelt ervan. Denk je dat Hij het voor ons christenen makkelijker maakt dan voor Joden? Dat zou niet fair zijn. Er zijn meer gelovigen buiten kerken dan je denkt. Ze kennen Jezus misschien niet, maar laten zich wel leiden door de Heilige Geest. Jij moet leren de Bijbel en leven in een ander perspectief te zien. Misschien heb je iets als: “Hoe durf jij je zo uit te laten tegen Paulus” , maar Paulus kon niet tegen het Licht. Ik ben daarentegen wedergeboren in het Licht, de Wolk, de Zaligheid. Ik ben niet verblind in mijn wedergeboorte. Dus wie heeft dan meer recht van spreken? En geloof me, ik ken Zijn Liefde en Kracht. Ik getuige van werkelijke genade. Waarin wij verzocht worden is de TWIJFEL aan de Liefde van God. Dat begon al bij Adam en Eva. Ze hadden gezondigd door de LEUGENAAR te geloven. Twee dingen hadden ze kunnen doen: Naar de Vader gaan om hem vergeving te vragen, maar ze kozen om de liefdevolle Vader als boze te zien, dus vluchtten ze in het verstoppen, zoals wij christenen nu vaak onze werkelijke verlangens en behoeften verstoppen, in angst om straks in de hel te komen. Maar wij zijn daarmee ook leugenaars. Kijk ook eens naar David: Hij werd verliefd op Bathseba. In plaats van dat probleem bij God te brengen ging hij de raarste dingen uithalen. Had hij het maar gebracht bij de Heilige Geest, die hij immers goed kende. Dan had de Geest hem uit kunnen leggen: ” Het is ook de bedoeling dat jullie elkaar liefhebben, want uit jullie komt Salomo voort, in een vreedzame periode. Heb geduld en Wij regelen alles voor jou en je toekomstige vrouw”. Zie je? De Bijbel lezen in het perspectief van de Heilige Geest helpt je van je angst en doet leven. En de Heilige Geest is niet afhankelijk van de Bijbel (omgekeerd wel) maar kent veel meer manieren om Zich te openbaren aan mensen.

  Ik hoop wel een reactie van jou te krijgen.

  Vriendelijke groet,
  Wiebe

 5. Hallo, prachtig stukje, zelf ben ik wat dieper gegaan. Bijv. De woorden die Jezus spreekt, waar staan deze? Het staat in Deuteronomium 6 en 8, mooi toevoeging om te weten, 👍
  Verder wil ik u graag wijzen op 1 typ foutje (denk ik), u heeft het op het einde over Hebreeën 14, maar deze bestaat niet, het is Hebreeën 4, 👍😉

  Super dank voor telkens weer mooie wijze info, Gods zegen voor verder 🥳👍🙏🙏🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap