Ga heen! Je geloof heeft je behouden!

19

nov

Marleen Wieringa

Deze ‘corona-tijd’ is niet gemakkelijk. Er zijn mensen die hun baan verliezen, geen of minder inkomsten hebben, of juist extra overuren maken omdat ze midden in de frontlinie staan. Deze tijd brengt veel onzekerheid met zich mee. Hoelang gaat dit nog duren? En wanneer kunnen we weer terug naar het oude normaal? Je kunt je ook juist afvragen: waar is God? Kon hij deze crisis niet tegen gaan? Het kan moeilijker zijn om je vast te houden aan Gods Woord om te blijven geloven. Vooral nu er in kerken minder mensen mogen komen, en meer mensen thuis de dienst via een livestream moeten meemaken. Waardoor er minder ontmoeting met elkaar is. Toch wil ik je bemoedigen om te blijven geloven en je vast te houden aan het Woord van God. Lees je mee?

Jezus was samen met zijn leerlingen onderweg van Galilea naar Jeruzalem om zich klaar te maken voor het nu bekende feest Palmpasen. Het einde van de veertigdagentijd. Onderweg passeerden ze de stad Jericho en daar gebeurt het volgende:

De blinde in Jericho

En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, de blinde aan de weg te bedelen. Toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’ En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: ‘Heb goede moed, sta op, Hij roept u.’ En hij wierp zijn  bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. Jezus antwoordde hem en zei: ‘Wat wilt u dat ik voor u doen zal?’ En de blinde zei tegen Hem: ‘Rabboni, dat ik ziende mag worden.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u behouden.’ En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.
– Markus 10: 46-52 (HSV)

Bartimeus zat op de weg om te bedelen, dit was voor hem noodzakelijk. Het was voor hem de enige manier om iets van een inkomen te krijgen. Elke dag zat hij weer op dezelfde plek om aan de weg te bedelen. Een eigenschap van mensen die slechtziend of blind zijn is dat ze goed kunnen horen. Terwijl Bartimeus aan het bedelen was, hoorde hij dat Jezus de stad binnen gekomen was. Hij begon te roepen en deed er alles aan om de aandacht te krijgen. Mensen die bij hem in de buurt stonden, zeiden: “Houd toch je mond!” Een reden waarom mensen dit tegen Bartimeus zeiden, zou kunnen zijn, omdat ze wilden dat Jezus ongestoord naar Jeruzalem zou kunnen. Ze verwachtten immers dat Jezus daar zou worden uitgeroepen als koning.

Hoort God mij wel?

Zoals het voor Bartimeus elke dag donker was, zo kan het ook in jouw leven donker zijn. Dit hoeft niet met slechtziendheid of blindheid te maken te hebben. Je kunt je zorgen maken over je gezondheid, school, werk, privésituatie. Je schreeuwt het soms letterlijk uit naar God en je vraagt je af of Hij je wel hoort.

Soms hoor je stemmen in je hoofd die zeggen: God hoort jou toch niet, je kan roepen wat je wilt maar het helpt toch niet. Het heeft geen zin wat je aan het doen bent. Die stemmen die je op dat moment hoort, zijn verkeerd en het is niet wat Jezus vertelt.

Die nare situaties kunnen er plotseling zijn. Je weet hoe het was toen het goed was en toen die problemen er niet waren. En je verlangt dat je zorgen en problemen weggaan en niet meer terug komen. Juist omdat je weet hoe je leven er uitzag voordat alle ellende begon. Jezus hoort en ziet jou elke dag en elk moment op de dag. Je hoeft niet eens te schreeuwen, ook al zou je fluisteren. God ziet en hoort het. Hij wordt niet voor niks ‘Redder’ genoemd, want dat is Hij.

Ga heen, uw geloof heeft u behouden

Jezus vraagt aan Bartimeus: ‘Wat kan ik voor je doen?’ En hij zei: ‘Dat ik weer mag zien.’ Jezus antwoordt: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ Hij kon meteen zien en ging mee met Jezus.

Je geloof heeft je gered, wat betekent dit nou eigenlijk? Het houdt in dat je je blijft verdiepen en investeren in het woord van God. Dat je blijft bidden voor je problemen, ook als ze niet lijken te worden opgelost, dat je daar in volhardt. Dat je God blijft opzoeken, naar de kerk gaat, naar een bijbelkring, met vrienden praat over het geloof.

Het kan hoopgevend zijn om te mogen beseffen dat Jezus jou is voorgegaan. Hij is aan het kruis gestorven, voor jouw zonden, problemen, struggels, ziekte. Er is licht aan het einde van de tunnel, want Jezus gaat voor je uit.

Aan de slag!

Plan deze week een moment in om stille tijd te houden. Zet het in je agenda. Voed je met woorden die in de Bijbel staan, luister een preek terug. Bid dat God de stille tijd wil zegenen en dat het je hart mag vullen met Gods liefde.

Deel deze overdenking

  1. Isabella schreef:

    Dank U dat U zich over ons allemaal zicht ontfermt .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap