Jezus stilt de storm, maar op welk schip vaar jij? 

20

nov

Tamara Bal

Het is een bekend verhaal uit de Bijbel: Jezus stilt de storm op het meer. Hiermee toont Hij Zijn macht over de natuurwetten. En er zijn vele getuigen. Alle scheepjes op het water zien het wonder: de wind is stil, Jezus bedaart de golven en de zee wordt weer kalm. De boot van Jezus en de discipelen bevindt zich weer in rustig vaarwater, maar alle andere scheepjes op het meer ervaren dit ook. Zie jij de kracht van Jezus met eigen ogen, of vaar jij een stukje verder op het meer?

Jezus stilt de storm

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. Zij lieten de menigte achter en namen Hem, die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep.

Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? 
– Markus 4:35-41 (HSV)

Op deze avond varen er allerlei scheepjes op het meer van Galilea als er plotseling een storm opsteekt. Het meer ligt 212 meter onder de zeespiegel, waardoor er hevige valwinden kunnen ontstaan. Dit gebeurde dus wel vaker op dit meer en vooral ’s nachts. De discipelen zullen dit ongetwijfeld ook vaker hebben meegemaakt (zie bijvoorbeeld Markus 6:48). In het bovenstaande bijbelgedeelte lezen we hoe het eraan toegaat in het schip waar de discipelen met Jezus in varen. 

Het schip van de discipelen

De discipelen zitten vol angst in het schip en zijn bang dat ze vergaan. Ze proberen het water uit de boot te houden, terwijl de golven overslaan. En ondertussen ligt Jezus aan boord te slapen. Ze hebben Jezus, de zoon van God, aan boord en toch zijn ze bang om te vergaan. Hun angst om te vergaan is groter dan het vertrouwen op God. En pijnlijk genoeg denk ik dat zoveel vrouwen zich hierin herkennen. We worden overweldigd door de omstandigheden. We maken ons snel zorgen over de dag van morgen, vragen ons af hoe het verder moet, en soms zien we geen uitweg. Maar met Jezus aan boord kunnen we alles aan. Als de discipelen Hem wakker maken, bestraft Hij de wind, de golven bedaren en de zee is weer kalm. Wat een wonder!

De andere scheepjes

Markus schrijft in dit bijbelgedeelte dat er nog andere scheepjes bij waren. We weten niet wie er op deze schepen zaten en waar zij precies naartoe gingen. Maar deze scheepjes zullen ongetwijfeld ook in de storm terecht zijn gekomen. En zij zullen ook bang zijn geweest – de golven sloegen ook bij hen overboord. 

Als Jezus de storm stilt, kalmeren de golven en de zee wordt weer rustig. Probeer jezelf eens in te leven in de mensen op de andere bootjes. Zij hebben niks meegekregen van de angst van de discipelen. Zij hebben Jezus niet aan boord en weten niet dat het Jezus was die ervoor zorgde dat de storm stilde. Maar zij zien het resultaat: de zee is weer kalm. Ook zij zien de kracht van Jezus over de natuur en zijn toeschouwers van het wonder dat hier plaatsvindt. 

Als jij Jezus aan boord hebt en Hij werkt in je leven, heeft dat invloed op anderen. Anderen zullen het resultaat zien van wat Jezus jou leert. Je mag een voorbeeld zijn voor anderen en hen inspireren. Maar misschien ervaar je Jezus helemaal niet alsof Hij bij je aan boord is. Misschien lijkt het of God ver weg is in jouw omstandigheden. Als je in die boot zit, laat dit verhaal je dan bemoedigen: Jezus’ kracht en werking is niet beperkt tot één schip. In welke boot je ook vaart, Jezus’ werking is zichtbaar en jij mag Hem uitnodigen om ook in jouw schip mee te varen. Nodig Hem uit aan boord. 

Aan de slag!

In welke boot zit jij? Bid vandaag dit gebed mee:

Heer, ik nodig U uit aan boord. Voor de eerste keer of opnieuw. Ik wil er vandaag bewust voor kiezen om met U door het leven te gaan, op U te vertrouwen ondanks mijn omstandigheden en me vast te houden aan U. Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap