Ben jij een discipel van Jezus? 

21

nov

Marianne de Bart-van der Lee

Voordat je verder leest (of luistert), denk eens even na over deze vraag: Ben jij een discipel van Jezus? Of je antwoord nu ja of nee is, jij en ik zijn daarvoor geroepen. We lezen hierover in de laatste verzen van Mattheüs. 

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
– Mattheüs 28:16–20 (HSV)

Maak hen tot discipelen 

In de Griekse grondtekst vind je in het vers 19 het woord: ‘mathēteusate’. Dit woord betekent letterlijk ‘maakt tot discipelen’. Waar in de Herziene Statenvertaling dus staat ‘onderwijs al de volken’, staat in de grondtekst ‘maakt al de volken tot discipelen’. Alle volken, dus ook jij en ik. 

Jezus als Rabbi

Een discipel betekent letterlijk ‘een volgeling van een leider’. In de tijd van Jezus waren er veel rabbi’s; Joodse geleerden die alles wisten over de Joodse wet. ‘Rabbi’ is een Hebreeuws woord voor ‘meester’. De discipelen reisden met Jezus, hun Rabbi, mee om van Hem te leren. Ze leefden min of meer samen in een gemeenschap en Jezus vertelde hen hoe ze om moesten gaan met de situaties die ze tegenkwamen. Zo ging Jezus volgen niet alleen om de theorie, maar ook om de praktijk. Ze zeggen wel eens: waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. Als discipel van Jezus namen ze dus Zijn kennis en gebruiken over om dat vervolgens weer te delen met anderen. 

Hoe word ik een discipel van Jezus?

Ik hoor je denken: hoe word ik dan zo’n discipel? Ik heb geen stappenplan voor je, maar wel een startpunt. Je vindt het in Johannes 15:4: ‘Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.’ (HSV)

Als je een discipel van Jezus wilt zijn, is er maar één plek om te beginnen. Dicht bij Hem. Zónder Hem is het onmogelijk om vrucht te dragen. Het enige wat je dus hoeft te doen is Hem te blijven zoeken. Hoe meer je met Hem bent, hoe meer je van Hem leert en Hoe meer vrucht je gaat dragen. 

Voor als je twijfelt

Maar een discipel zijn klinkt toch alsof je een perfecte christen moet zijn? Is dat zo? In vers 17 uit het gedeelte in Mattheüs staat dat ‘sommigen twijfelden’. En toch was die boodschap uit de verzen daarna óók voor hen. Jezus verwacht geen perfecte discipel. Het draait namelijk niet om jou, maar om Hem. En Hij doet je vandaag de belofte uit vers 20: ‘Ik ben met je al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Amen

Aan de slag!

Welke stap kun je vandaag zetten om meer naar God toe te groeien? 

Deel deze overdenking

  1. Rita schreef:

    Mooi om te ontdekken dat wijzelf ons niet hoeven op te werken als een discipel van Jezus. Als wij in Zijn voetsporen gaan wandelen… gegarandeerd worden wij Zijn volgelingen die in Zijn schaduw gaan vertoeven en Zijn beeld zullen uitdragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap