Jezus stelt een vraag: Kun je de beker drinken?

16

sep

Marije Brandwijk

Proost! Dat is iets wat we vaak zeggen als we uit eten gaan, of wat te vieren hebben. We drinken dan een lekker wijntje of een alcoholvrije cocktail met onze vriendinnen. Een ‘drankje met iemand doen’ staat vaak voor gezelligheid, het is heel laagdrempelig en zorgt voor verbinding tussen twee personen. Het glas heffen, of de beker drinken wordt al jarenlang gedaan. Wanneer we proosten dan vieren we het leven, alles wat er gebeurd is of wat er nog te wachten staat. In de Bijbel komt de drinkbeker meerdere keren voor, met als belangrijkste de lijdensbeker die Jezus moest drinken. Deze beker heeft zo´n diepe betekenis. Jezus stelt een vraag in Markus 10, namelijk: ‘Kun je de beker drinken die Ik drinken zal?

De vraag van Jezus

De beker die Jezus bedoelt, is de drinkbeker van het lijden die Hem te wachten staat. Dat is niet zomaar een beker. Het is een beker van verdriet, van pijn, van lijden. Het is de beker waar Jezus in Getsemané over bidt bij Zijn Vader: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. (Mattheüs 26:39, HSV)

Jakobus en Johannes hebben Jezus horen praten over het feit dat Hij zal sterven, dat Hij dan Koning zal zijn en regeren over alles. Ze weten nog niet ten diepste wat dit lijden van Hem betekent. Ze willen er graag deel van uit maken, daarom vragen ze Jezus om een plekje in zijn koninkrijk. Jezus stelt hen een indringende vraag, maar zegt daarna ook dat het niet aan Hem is om te bepalen wie een plekje aan zijn zijde krijgt:

En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen. Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand, in Uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij.

Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is.
– Markus 10: 35-40 (HSV)

Jakobus en Johannes zeggen dat ze de beker kunnen drinken. Later in hun leven zullen we zien dat ze ook een weg van lijden tegemoet gaan en dat ze zeker niet vredig aan het einde van hun leven komen. Ze zijn bereid om voor Christus te sterven.

De beker vasthouden

Voordat we überhaupt de beker kunnen drinken, gaan er nog een paar stappen aan vooraf. Allereerst houd je de beker vast. De echte wijnkenners onder ons zullen misschien nog aan de wijn ruiken, kijken wat voor wijn het is. Je kijkt eerst wat er in de drinkbeker zit. Wat zit er in jouw drinkbeker? Is dit alleen maar vreugde, of ook verdriet? In de drinkbeker van Jezus zat veel verdriet door wat komen ging. En toch was Hij niet bang om in zijn beker te kijken en dit verdriet onder ogen te zien. Toch kreeg Jezus kracht om deze drinkbeker op te drinken, zoals we ook lezen in Lukas 22:43.
Dat raakt mij zo diep, wat een liefde heeft Hij voor ons. Maar de beker is niet alleen een beker van verdriet, want waarom zouden we hem anders leegdrinken? Het is ook een beker van vreugde.

De beker heffen

Wanneer we de beker vastgehouden hebben, heffen we de beker. De beker met verdriet en vreugde. We laten hem zien aan de mensen met wie we een verbinding hebben. Toen Jezus de avond voordat Hij stierf de beker hief, was dit de beker der dankzegging (1 Korinthe 10:15-16). Het is de beker waardoor een nieuw verbond dat kwam door zijn bloed dat werd vergoten (Lukas 22:20). Wanneer we Avondmaal vieren, mogen we daaraan herinnerd worden. Als we de beker heffen van ons leven, kan het nieuwe verbond in ons zichtbaar worden.

De beker drinken

Als laatste gaan we de beker drinken. We mogen proeven wat er in de beker zit. Jezus wist ergens dat Hij de lijdensbeker moest drinken. Omdat alleen daardoor de rest van de wereld vergeving van de zonden kon ontvangen, het eeuwige leven kan ontvangen. Het was een beker die bitterzoet smaakte. Het is zoals Henri Nouwen beschrijft: ‘De beker van Jezus is een symbool van het leven, gevuld met lief en leed, die we kunnen vasthouden, heffen en drinken als een zegening en een weg naar de uiteindelijke verlossing.’
Doordat Jezus deze beker tot de laatste druppel heeft opgedronken, hoeven wij deze beker niet meer te drinken. Wat een diep besef kan het ons dan geven, daar word je toch stil van?

Kun je de beker drinken?

De vraag die Jezus stelt, is een vraag met een uitdaging. Waar je de ene keer misschien met volle overtuiging ‘ja’ zegt, kan het zijn dat je andere keer ‘nee’ zegt. De vraag zet ons elke keer weer aan het denken, het herinnert ons eraan wat voor offer Jezus voor ons heeft gebracht. Wat een liefde!

Aan de slag!

 • Denk vandaag na over de vraag die Jezus stelt. Wat doet de vraag met je?
 • Luister naar het lied Getsemané van Sela.

Naar: Kun je de beker drinken? – Henri Nouwen

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Marije voor deze mooie overdenking!
  Ik denk dat je de beker die Jezus aanbiedt altijd mag drinken , de ene keer uit diepe dankbaarheid en blijdschap en een andere keer vanuit het besef dat ondanks je fouten en misstappen Jezus offer aan het kruis genoeg was om ons te reinigen van alle ongerechtigheden! Wij kunnen er niets aan toevoegen door geen deel te nemen aan het avondmaal. Dan doen we onszelf en de Heer tekort denk ik. Wat een onvoorstelbare grote liefde❣️
  Hem komt toe alle lof en eer🙌🏻

 2. W W schreef:

  De hele week gaat er door me hooft….dat ik zelf door mijn schuld,Zijn kroon had gevlochten,Zijn beker gevuld!
  En bij die beker gevuld bleef ik hangen want dat is toch juist tot troost die beker die we nu nemen! Ik ging op zoek naar wat die beker inhield …laat hier nou precies het antwoord voor mij staan! Dank…. de Heere zij geprezen!onuitsprekelijke liefde overvloeid de beker der dankzegging!want Hij heeft hem leeg gedronken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap